Ako Freelo pomáha milovníkom ovocia z Fruitisimo riadiť projekty komplexne

Freelo nám pomohlo zefektívniť prácu na komplexných projektoch

Otvorenie novej alebo kompletná rekonštrukcia existujúcej pobočky Fruitisimo, spustenie e‑shopu, zavedenie EDI, príprava ročného obchodného plánu, zahraničná expanzia – to všetko sú komplexné projekty, ktorými sa v spoločnosti často zaoberáme. Kedysi sme na to používali zdieľaný excel, čo je pri menej zložitých projektoch pomerne jednoduché, ale s rastúcim počtom zapojených členov tímu a zložitosťou projektu už excel nestačí a stáva sa prekážkou úspechu. Prechodom na Freelo sa nám podarilo prepojiť tieto dva svety – čo najviac uľahčiť všetkým spoluprácu na projektoch a zároveň zachovať „sklad“ pre poznámky a podklady tam, kde ich používatelia najčastejšie hľadajú.

Príklad jedného z kontrolných zoznamov v rámci účtovného projektu Fruitisima.

„Členom tímu sa páči aj možnosť opakovania úloh. Účtovník sa už nemusí stresovať, že nestihne termín na podanie daňového priznania.“

Michal PolesnýFinančný riaditeľ vo Fruitisime

Prečítajte si tiež Ako Stavebniny DEK riadia tím na diaľku pomocou Freela

Pravidelnosť oslobodzuje

Členovia tímu si tiež obľúbili možnosť opakovať úlohy. Účtovník sa už nemusí stresovať, že nestihne daňový termín alebo nestihne mesačnú uzávierku, a nedochádza k sporom, keď nadriadený vyčíta členovi tímu, že nesplnil úlohu, a člen tímu oponuje, že úloha bola zadaná neskoro alebo vôbec. Nie nadarmo sa hovorí, že pravidelnosť oslobodzuje, a je to stopercentná pravda, najmä pri činnostiach, ktoré ľudia v práci nerobia tak často a potom majú tendenciu ich zanedbávať – preto je príjemné používať Freelo na nastavenie pravidelných stretnutí 1:1 s podriadenými a sledovanie pokroku v iných HR činnostiach.

Fruitisimo miluje ovocie každý deň v roku. Nie je to letný úlet, ale celoživotná vášeň, ktorú s láskou pestuje.

„Z Freela máme dojem, že jeho tvorcovia majú obchodné zmýšľanie, uvedomujú si, že medzi používateľmi ich nástroja budú aj ľudia, pre ktorých Freelo nie je stredobodom sveta, a neustále sa snažia vyvíjať Freelo tak, aby jeho používanie bolo zábavné a nie nevyhnutné utrpenie.

Michal PolesnýCFO ve Fruitisimo
Detail úlohy s ukážkou rýchlej komunikácie a dodania prezentačného súboru.

Freelo je najjednoduchšie na pochopenie aj pre netechnických užívateľov

„Na rozdiel od konkurenčných nástrojov je Freelo výrazne prehľadnejšie a používateľsky prívetivejšie. Často sme sa stretávali s negatívnym postojom členov tímu k novým nástrojom, pretože sú zbytočne zložité, snažia sa vyriešiť všetky problémy sveta naraz a často zaťažujú obrovským množstvom novej administratívy. Z Freela máme dojem, že jeho tvorcovia majú obchodné zmýšľanie, uvedomujú si, že medzi používateľmi ich nástroja budú ľudia, pre ktorých Freelo nie je stredobodom sveta, a neustále sa snažia Freelo rozvíjať tak, aby jeho používanie bolo zábavné a nie nevyhnutné utrpenie.

V prestížnej súťaži Franchisa roka sa tím Fruitisima umiestnil na krásnom 2. mieste. Gratulujeme!
Obor Maloobchod
Tím Predaj nápojov
Veľkosť tímu 100+
Freelo logo on a screen
Naloďte sa do Freela a dosahujte cieľov s menším úsilím
Chcem na palubu

Ako Freelo používajú v ďalších tímoch