Čo je vo Freele nové

Máme radi zmeny. Posúvajú nás vpred.

5/2024

 • Pri písaní popisov úloh alebo komentárov je teraz možné použiť klávesovú skratku "/" na otvorenie ponuky Rýchle pridanie - túto funkciu možno použiť na rýchle zmienenie alebo vytvorenie poznámok a úloh (vrátane všetkých atribútov) priamo v texte. Je však možné spomenúť aj iné položky (napr. To-Do listy).
 • Teraz môžete ľahšie skontrolovať, na ktorých používateľov sa vzťahujú vaše licencie , a to vďaka tomu, že sme prehodili poradie sekcií v kategórii Správa používateľov na paneli Business. Na prvom mieste teraz nájdete časť S licenciou a na druhom mieste časť Všetci (používatelia, s ktorými zdieľate akýkoľvek projekt mimo vašej spoločnosti).
 • Upravili sme systém priradenia uloženého klienta k projektu - teraz sa v zozname okrem mena kontaktnej osoby zobrazí na prvom mieste aj názov spoločnosti.
 • Pridali sme klávesovú skratku na úpravu vlastných polí - stačí stlačiť kláves "C" kdekoľvek v detaile úlohy.
 • Rozšírili sme dokumentáciu API o:

4/2024

 • Do sekcie Reporty sme pridali novú kategóriu - Úlohy s pripomienkou. Tým sa vám otvára nový spôsob, ako mať prehľad o všetkých nastavených pripomienkach a spravovať ich na jednom mieste.
 • Pridali sme ďalšie nastavenia pri vytváraní nového To-Do listu. Pri vytváraní To-Do listu môžete teraz priamo vybrať predvoleného riešiteľa pre všetky úlohy v ňom vytvorené. Zároveň môžete v tomto kroku nastaviť aj oprávnenie užívateľov k To-Do listu.
 • Pridali sme upozornenie pri komentovaní úlohy, ktorá je po termíne - Freelo vás vyzve, aby ste termín posunuli. Nestane sa tak, že odovzdáte kolegovi úlohu po termíne.
 • Presné termíny úloh si teraz môžete pozrieť na Dashboardu. Ak je napríklad termín úlohy 1. máj, na dashboarde sa namiesto položky Dnes je termín zobrazí ikona kalendára s týmto dátumom.
 • Teraz môžete nastaviť riešiteľa a termín pre úlohy priamo v myšlienkovej mape bez toho, aby ste museli kliknúť na modálne okno s podrobnosťami úlohy.
 • Teraz môžete zmeniť termín pomocou klávesovej skratky "T " priamo pri písaní komentára k úlohe.
 • Upravili sme nastavenia pre opakujúce sa úlohy s ročnou frekvenciou - teraz si môžete vybrať, koľko rokov sa má úloha opakovať (každé 2 roky, každých 5 rokov atď.).

3/2024

 • 🎉 Spustili sme medziprojektovú Timeline - Veľkou výhodou oproti projektovej Timeline je možnosť zobrazenia úloh naprieč projektmi.
  • Pomocou možnosti hierarchického zobrazenia môže používateľ vidieť všetky úlohy v rámci projektov na paneli vľavo, aj keď nie sú aktuálne viditeľné vo vybranom časovom období na Timeline.
  • Teraz môžete upraviť šírku panela na ľavej strane tak, aby bol viditeľný celý názov projektu alebo To-Do listu.
  • Úlohy môžete jedným kliknutím zabaliť do projektov a zvýšiť tak prehľadnosť Timeline. Na zvýšenie prehľadnosti môžete tiež skryť prázdne riadky.
  • Na medziprojektové timeline môžete filtrovať úlohu pomocou vlastných filtrov.
 • Upravili sme kontrolu konfliktov vazeb pod/úloh na Timeline projektu.
 • Úlohy teraz môžete vytvárať priamo na časovej osi aj pri radení podľa riešiteľa.
 • Pridali sme možnosť dokončiť všetky podúlohy jedným kliknutím.
 • Pridali sme funkciu Mimo kancelár. Vďaka nej môžete ľahko nastaviť, kedy nie ste vo Freeli k dispozícii - ostatní používatelia uvidia vedľa vášho avatara odznak Preč všade vo Freeli.
 • Rozšírili sme možnosti reagovanie na komentáre o krátke textové odpovede a emoji.
 • Teraz môžete pridať emotikon ako ikonu pre uložené vlastné filtre, aby ste ich odlíšili a lepšie videli.
 • Pri fakturácii je teraz jednoduchšie rozlíšiť úlohy a podúlohy - rozdiel je v odsadení a odlišnom sfarbení, keď myšou prejdete na podúlohu/úlohu (úlohy sú podčiarknuté modrou farbou, podúlohy žltou).
 • V komentároch sme upravili prekódovanie pre plynulé prehrávanie všetkých videí.
 • Po novom si Freelo pamätá poslednú zvolenú rýchlosť prehrávania videa a automaticky prehráva ďalšie videá touto rýchlosťou.
 • Novinka dostupná na Dashboardu je zmena poradia drag&drop nielen vlastných filtrov, ale aj predvolených filtrov ktoré má každý používateľ v aplikácii Freelo.
 • Upravili sme e-mailové upozornenie na termín úlohy - teraz môžete nastaviť upozornenie aj na termín úlohy bez konkrétneho času.
 • Upravili sme zachovanie histórie rozpísaných komentárov. Teraz je možné kedykoľvek sa vrátiť k napísanému (ale ešte neuloženému) komentáru, aj keď upravujete existujúci komentár (predtým to bolo možné len pri písaní nového komentára).
 • Novinky v sekcii Platby pre väčšiu prehľadnosť zobrazuje cenu za tarifu bez DPH aj s DPH. Predtým sa na tejto stránke zobrazovala len cena bez DPH.
 • Vylepšili sme vyhľadávanie API - teraz môžete použiť filter na názvy úloh pri výpise úloh v API.
 • Rozšírili sme dokumentáciu API o:

2/2024

1/2024

 • Novo sme pridali funkciu odhadů času k úlohám kde môžete rozdeliť celkovú časovú kapacitu medzi používateľov.
 • Novo si kapitán môže stanoviť hodinovú sadzbu naprieč všetkými projektmi.
 • Novo môžu byť úlohy vytvorené prostredníctvom doplnku Gmail prenesené do Freela spolu s akýmikoľvek prílohami z e-mailu.
 • Keď teraz vložíte video YouTube do komentára, môžete pri zdieľaní zo služby YouTube použiť špeciálnu adresu URL, aby sa video spustilo vo vopred zvolenom čase. V tomto čase sa začne video vložené do komentára priamo v ňom prehrávať.
 • Krátke videá (vo formáte „Shorts“ ) si teraz môžete prehrať priamo v komentári (bez nutnosti kliknúť na odkaz v novom okne).
 • Novo sa do projektu vytvoreného zo šablóny prenesie aj sledovanie úloh.
 • Teraz je možné komentáre v kóde odsadiť na ďalší riadok v editore pomocou tabulátora.
 • Do poznámok a súborov sme pridali možnosť skopírovať ich adresu URL do schránky jedným kliknutím - rovnako ako v prípade úloh.
 • Pridali sme do súborov exportovaných z Freela vo formáte CSVstĺpec s popisom úloh.
 • Rozšírili sme nastavenia opakujúcich sa úloh o možnosť vybrať si, aby sa nová úloha vždy vytvorila v tom To-Do liste, v ktorom bola vytvorená (bez ohľadu na to, do ktorého To-Do listu bola po dokončení presunutá).
 • Diskusiu sme rozšírili o možnosť zoradiť komentáre od najnovších alebo najstarších.
 • Vylepšili sme oznámenia:
  • Filtrovanie oznámení - okrem toho, že môžete filtrovať z najstarších oznámení, môžete teraz vybrať dokonca len určitý časový interval. Vďaka tomu je oveľa jednoduchšie reagovať na viac oznámení po dlhšej neprítomnosti (napr. dovolenka).
  • Zobrazenie oznámení o dokončených úlohách - v oznámení je teraz názov dokončenej úlohy prečiarknutý.
 • Vylepšili sme vyhľadávanie úloh pri nastavovaní väzieb - teraz môžete prepojiť úlohu nielen podľa jej názvu, ale aj podľa adresy URL.
 • Vylepšili sme vykazovanie času pre podúlohy - teraz môžete spustiť meranie času pomocou ikony Play vedľa názvu podúlohy, rovnako ako pri úlohách.
 • Vylepšili sme upozornenia na nové komentáre k úlohám, takže ak je v diskusii viacero komentárov, upozornenia sa zoskupia do jedného a nedostanete každý komentár zvlášť.
 • Vylepšili sme dvojfázové overenie SMS, aby ste nemuseli ručne prepisovať kód - teraz sa po prijatí SMS zobrazí okno na potvrdenie jeho automatického vyplnenia.
 • Upravili sme časový limit na vymazanie popisu úlohy v šablóne (teraz ho možno vymazať kedykoľvek, na rozdiel od popisov úloh v aktívnych projektoch, kde je časový limit 15 minút).
 • Upravili sme v API dokumentácii endpoint pre vytvorenie úlohy, aby sa autor úlohy vytvorenej pomocou API nestával automaticky jej sledujúcim.
 • Okrem platieb v CZK teraz prijímame platby aj v EUR.

21. decembra 2023

 • Vylepšili sme presun úloh pomocou funkcie drag & drop v kanban. Teraz môžete jednoducho potiahnuť úlohu kamkoľvek v rozsahu celého stĺpca (nemusíte ju presúvať priamo pod poslednú úlohu) a automaticky sa pridá do To-Do listu.
 • Rozšírili sme počet štítkov zobrazených v detaile úlohy, takže teraz už nemusíte zobrazovať štítky cez tri bodky, ak sú viac ako dva (platí pre verziu pre počítače).
 • Upravili sme ikonu videa vloženého do komentára, aby bolo na prvý pohľad jasné, o aký typ súboru ide.
 • Upravili sme limit veľkosti profilových fotografií - teraz môžu mať veľkosť až 5 MB.
 • Upravili sme veľkosť krížika pre odobratie štítku, aby bolo odstránenie pohodlnejšie a aby ste sa vyhli náhodnému prekliknutiu na štítok.
 • Novo sa v v kalendári zobrazuje číslo týždňa.
 • Novo po odoslaní komentára pomocou klávesovej skratky Cmd/Ctrl + Enter, kurzor zmizne z okna komentára, takže ak použijete klávesovú skratku (napríklad „a“ pre priradenie podúlohy/úlohy), skratka bude fungovať (v okne komentára nenapíšete „a“).
 • Rozšírili sme nastavenia webhooks - teraz môžete prostredníctvom nich posielať informácie o vlastných poliach do inej aplikácie.
 • Rozšírili sme dokumentáciu API o:
  • endpoint pre filtrovanie faktúry na konkrétny projekt a jej stiahnutie vo formáte CSV,
  • koncový bod na presunutie úlohy.

29. novembra 2023

 • Do To-Do listu sme pridali funkciu časového fondu.
 • Rozšírili sme blokovacie väzby na všetky projekty.
 • Pri označovaní textu pri názve projektu alebo úlohy sa po novom nespustí editovanie, takže je možné jednoducho názvy kopírovať.

5. novembra 2023

21. septembra 2023

 • 🥳 Freelo prešlo redizajnom, ktorý prináša viacero vylepšení:
  • nový detail úlohy,
  • Jednoduché prepínanie medzi zobrazeniami projektu vrátane úplne novej časti Tabuľky,
  • prehľadnejší detail projektu.
 • Pridali sme Funkciu Rola, ktorá umožňuje upraviť oprávnenia klienta alebo externého kolegy v zásahu do projektov. Možnosť vytvárania rolí nájdete v Business tarife.
 • Dokončené úlohy teraz môžete filtrovať podľa projektov, uživateľov a dátumov.
 • Teraz, keď užívateľ vymaže výkaz inému užívateľovi, tento užívateľ dostane o tomto notifikáciu.
 • Opravili sme chybu v integrácii Make pri nastavovaní automatického predvoleného priradenia riešiteľa.
 • Upravili sme pridávanie užívateľov v komponente Prijaté oznámenia pre úlohy. Pridali sme funkciu Našepkávač, Vybrať všetko/Zrušiť všetko a pridávanie užívateľov do sledovania po Tímy.
 • Rozšírili sme rozhranie API koncového bodu o štítky pre úlohy.
 • Rozšírili sme rozhranie API koncového bodu o filtrovanie projektov podľa dátumu vytvorenia, štítkov, aktuálneho stavu alebo vlastníka projektu.

11. augusta 2023

 • Vylepšili sme obojsmernú integráciu s Kalendárom Google. Môžete nastaviť len jeden smer prepojenia.
 • Upravili sme úpravu výkazov:
 • Upravili sme nastavenia opakovaných platieb pre Freelo. Systém sa pokúsi zopakovať neúspešnú platbu 5 dní po sebe. A samozrejme, e-mailové upozornenia o nezaplatenom tarife budú prichádzať aj naďalej.
 • Rozšírili sme verejné prepojenia To-Do listov a podúloh o prioritu, termín, riešiteľa a možnosť zobrazenia hlúpych podúloh. Upravený bol aj dizajn verejných odkazov.
 • Upravili sme a pridali filtre v insights o o projekte, užívateľoch a tímoch.
 • Ak máte otvorený zvonček s oznámeniami, na načítanie nových oznámení sa teraz zobrazuje nová ikona obnovenia.
 • Nový kód HTML zachováva formátovanie komentárov pri exporte úlohy.
 • Vylepšili sme integráciu s aplikáciami Vyfakturuj, iDoklad a Fakturoid. Pri vystavovaní faktúr môžete teraz prednastaviť dátum splatnosti faktúr.
 • Rozšírili sme koncový bod API o filter ID pracovníka.
 • Rozšírili sme dokumentáciu API o tri nové koncové body oznámení:
  • zoznam všetkých notifikácií
  • označené ako prečítané,
  • označené ako neprečítané.
 • Rozšírili sme dokumentáciu API o:
 • Rozšírili sme koncové rozhranie API s podrobnosťami o úlohe o pole odpovede.
 • Rozšírili sme API koncového bodu výpisu udalostí o filtrovanie podľa ID úlohy a dátumu splatnosti (pre udalosti súvisiace s pridaním/úpravou úlohy).
 • Vylepšili sme export komentárov v úlohe. Teraz zachováva formátovanie a emoji 🥳
 • Opravili sme chybu pri kopírovaní úloh s podúlohami. Teraz sa pre kopírované podúlohy zachovávajú sledovacie údaje z pôvodných podúloh.
 • Novo sme urobili opatrenia na vysokú frekvenciu zasielaní úloh a komentárov do Freela e-mailom.

18. marca 2023

 • Na dashboarde sa opäť nachádzajú výkazy za dnešný a včerajší deň, ale aj celkové údaje za tento týždeň a mesiac. Okrem toho si môžete pozrieť aj najnovšie aktivity na projektoch, nové komentáre v diskusiách a posledné dokončené úlohy.
 • Upravili sme Business tarif a pridali sme možnosť objednať pre menšie tímy (5, 10 a 15 užívateľov).
 • Do dokumentácie API sme pridali parent_task_id.
 • Opravili sme chybu s obnovením archivovaného projektu správcom. projekt. Teraz je po obnovení archivovaného projektu kapitán rovnaký ako kapitán aktívneho projektu.

21. februára 2023

 • 🥳 Teraz môžete svoje projekty plánovať a riadiť oveľa efektívnejšie prostredníctvom časovej osi (Business tarif). Táto funkcia sa nazýva aj Ganttov diagram alebo časová os projektu. Rieši problémy, ako napr:
  • Posun termínu pre 20 úloh? 3 kliknutia.
  • Kritická cesta priebežne zobrazuje dátum dokončenia projektu.
  • Kto má príliš málo práce a kto príliš veľa, a efektívne a rýchle prerozdelenie.
  • Big picture projektu
  • Šetrí čas dizajnérov, šéfov a vedúcich tímov.
 • 🏠 Zpřehlednili jsme Dashboard – změny na takto důležitých místech nejsou nikdy jednoduché. Jsme ale přesvědčení, že tato část potřebovala „provzdušnit“. Původní sekce, které z nového dashboardu zmizeli, najdete v Reportech (Diskuze, Dokončené úkoly, Výkazy > Denní). Dejte prosím změně alespoň týden, budeme rádi za zpětnou vazbu na info@freelo.io nebo na chatu. Děkujeme 🙌
 • Pridali sme funkciu Väzby úloh, ktorá uľahčuje prepojenie úloh medzi sebou. Možnosť nastaviť prepojenia nájdete v tarifoch Team a Business.
 • V prípade šablón sme export textu rozšírili o termín.
 • Pri vytváraní úlohy prostredníctvom adresy URL môžete teraz nastaviť presmerovanie na detail projektu po vytvorení úlohy.

6. februára 2023

23. decembra 2022

 • 🔎 Nové vyhľadávanie - teraz môžete vyhľadávať:
  • Projekty, Šablóny, To-Do listy, Úlohy, Podúlohy, Komentáre, Poznámky, Súbory, Užívatelia
 • 🎤 Vylepšili sme nahrávanie videí a hlasových správ
  • Nahrávanie teraz môžete spustiť pomocou ikony + v modrej ponuke alebo pomocou klávesových skratiek.
  • Nahrávky teraz môžete umiestniť do časti Súbory projektu, nie nevyhnutne len do komentárov.
  • Teraz môžete zdieľať video alebo hlasovú správu prostredníctvom interných a verejných adries URL.
 • Teraz na paneli Business v časti Insights > Users > Time measurement nájdete filter len pre aktuálne meranie.
 • Teraz si môžete vybrať typ oznámení, ktoré budete v aplikácii dostávať.
 • Možnosť nastavenia hodinovej sadzby pre užívateľov v šablóne.
 • Prvý komentár v šablóne vytvorenej z projektu je teraz uložený.
 • Upravili sme integráciu so sieťou Raynet - teraz sa správy z Freela do Raynetu zapisujú pre obchodný prípad, ak vyberiete funkciu Synchronizovať celkové náklady.
 • Rozšírili sme endpoint kolekcie Všetky úlohy o vlastné polia.
 • Pridali sme endpoint na zoznam užívateľov, ktorí mi dali projektor.
 • Webhook task_edited sa teraz volá aj pri zmene štítkov alebo pri presunutí úlohy do iného To-Do listu.

21. novembra 2022

 • 💡 Myšlienková mapa - nový pohľad na projekt vám pomôže lepšie začať nový projekt alebo ukáže z nadhľadu už rozbehnuté projekty. Viac o myšlienkovej mape.
 • V šablónach môžete teraz nastaviť termín -X dní od vytvorenia úlohy.
 • Rozšírenie rozhrania API o možnosť nahrávania súborov.
 • Safari 16.1 podporuje webové push oznámenia.
 • Súbory sa teraz otvárajú v novom okne prehliadača.
 • Číslo týždňa je teraz viditeľné pri výbere dátumu v kalendári.
 • V detaile úlohy je teraz viditeľné, či je verejne zdieľaná.

8. októbra 2022

 • 🎨 Nový dizajn hlavného menu.
 • 📅 Teraz máme obojsmerné prepojenie s Kalendárom Google.
 • 🙌 Teraz môžete importovať údaje z Asany do Freela.
 • 🤖 Do úloh sme pridali nové vlastné pole. Teraz môžete k úlohám pridávať ďalšie informácie, statusy a hodnoty. Jednoducho si vytvorte miniCRM alebo prepojte Freelo so svojím IS. Môže ísť o textové alebo číselné údaje. (Business tarif)
 • 🔕 Teraz môžete nastaviť dni a časy, kedy budete dostávať oznámenia. v aplikácii (mobilnej aj počítačovej) a prehliadači. Nájdete to v časti Nastavenia > Upozornenia úplne dole.
 • 🧘 Priamo v Centre oznámení sa nachádza nový režim „Nevyrušovať“, ktorý vypne oznámenia až do konca dňa alebo kým ich sami nezapnete.
 • 🕑 Teraz môžete nastaviť sledovanie naprieč projektmi (Business tarif).
 • 🗂 História poznámok a komentárov teraz obsahuje aj súbory a obrázky.
 • 📱 Stiahnite si novú verziu aplikácie pre iOS. Vylepšili sme možnosti sťahovania súborov, zlepšili vzhľad nového menu a opravili otváranie aplikácie po kliknutí na odkaz Freelo v akejkoľvek inej aplikácii.
 • ⌨️ Rozšírili sme vytváranie textových úloh o jednoduché podúlohy, termíny, riešiteľov a prvý komentár.
 • Pridali sme možnosť otvárať upozornenia vo zvončeku v modálnom okne i v mobile.
 • Pri vytváraní projektu zo šablóny môžete teraz vybrať užívateľov zo šablóny, ktorých chcete do nového projektu pozvať.
 • Pri vytváraní úlohy prostredníctvom adresy URL môžete teraz nastaviť presmerovanie po vytvorení úlohy na konkrétny To-Do list alebo na detail novo vytvorenej úlohy.
 • Pri nastavovaní projektu si teraz môžete vybrať, či sa to bude týkať všetkých vašich projektov alebo len jedného konkrétneho projektu.
 • Pridali sme možnosť pozvať užívateľov do všetkých projektov naraz.
 • Označenie verejného odkazu, ak zdieľate úlohu prostredníctvom verejného odkazu, môžete teraz vidieť, že táto možnosť je zvýraznená v detaile úlohy (hotovo pre úlohu, zatiaľ nie pre To-Do list) class="measure-wide"
 • Možnosť vytvoriť zálohovú faktúru pri fakturácii inej osobe prostredníctvom iDoclad, Faktroid a Vyfakturuj.
 • Rozšírili sme koncový bod API o možnosť výberu kapitána pri vytváraní projektu.
 • Vylepšenia filtra API pre endpointu All task collection – teraz môžete filtrovat:
  • všetko, čo nemá termín
  • všetko, čo má termín od-do alebo väčší/menší ako
  • má štítok X
  • nemá štítok X
  • úlohy dokončené po termíne
  • dátum dokončenia od-do
 • Rozšírenie filtra koncového bodu API na všetky výkazy pre ID úlohy - teraz môžete filtrovať podľa ID úlohy.

3. septembra 2022

 • Novo teraz môžete zmeniť a zobraziť prioritu šikovných podúloh.
 • Novo si teraz môžete vyexportovať vyfiltrované údaje na Dashboarde do formátu tabuľky (CSV).
 • Novo savšetci užívatelia ľahko dostanúaj k archivovaným projektom. Tieto projekty nájdete na stránke Všetky projekty.
 • Novo si teraz môžete na Dashboarde zobraziť dátum dokončenia podúlohy/úlohy s informáciami o tom, ako dlho pred/po termíne bola úloha dokončená.
 • Novo pri prezeraní obrázkov v galérii môžete teraz obrázok v mobilnej aplikácii zväčšiť roztiahnutím prstov.
 • Novo teraz môžete vidieť percento prekročenia/nedočerpania hodinového a finančného rozpočtu v rozpočte projektu.
 • Novo v prípade videí vložených do diskusie prostredníctvom odkazu loom.com teraz zobrazujeme animovaný náhľad videa.
 • Novo sa teraz názov nadradenej úlohy zobrazuje aj pri šikovných podúlohách exportovaných do kalendára.
 • Novo si teaz všetky poznámky k výkazom môžete zobraziť jediným kliknutím na dennom výpise výkazov.
 • Novo sa pri nahradení užívateľa teraz zobrazujú v zozname projektov aj šablóny.
 • Novo sa teraz v galérii zobrazujú aj obrázky WebP.
 • Novo si teraz v Business paneli pamätáme posledný navštívený účet, aby nebolo nutné sa vždy prepínať.
 • Rozšírili sme rozhranie API pracovných výkazov tak, aby obsahovalo celkovú sumu výkazu úloh a úlohu > náklady > sumu/menu.

24. júna 2022

 • 🚀 Dashboard má nové tabuľkové zobrazenie. Stĺpce môžete presúvať, skrývať či rozťahovať. Úlohy idú dokončovať, editovať alebo nad nimi rovno trackovať čas. Videoukážka
 • V kalendári teraz môžete zobraziť dokončené úlohy, nastaviť, aby úlohy po dokončení zmizli. Hlavičku kalendára sme tiež celkovo vyčistili.
 • Pri vytvorení úlohy e-mailom je novo autorom užívateľ s e-mailovou adresou odosielateľa (pokiaľ vo Freele existuje).
 • Teraz môžete úlohy v kalendári presúvať mimo vybranej oblasti pomocou klávesových skratiek ← → (funguje okamžite po „uchopení a pretiahnutí“ pod/úlohy myšou).
 • Teraz môžete jedným kliknutím zobraziť všetky poznámky k výkazom pre danú úlohu naraz.
 • Teraz môžete jednoducho zmeniť platobnú kartu bez toho, aby ste museli zrušiť opakovanú platbu.
 • Novo môžete nainštalovať desktop PWA aplikáciu cez preklik v pätičke.
 • Rozšírenie API o endpoint Get issued invoice detail.
 • Rozšírenie API o endpointy Start time tracking, Stop time tracking a Edit time tracking.
 • Rozšírenie API o parent_task_id v endpointoch Získať zoznam úloh, Get tasklist, Tasks in tasklist, Paginated collection of all tasks a Get project.
 • Opravili sme abecedné usporiadanie šablón v modálnom okne pri vkladaní.
 • Opravili sme pri podúlohách s termínami zobrazenie detialných informácií v externých kalendároch (Google, Outlook...).

7. mája 2022

 • Pri písaní komentárov môžete novo v editore (posledné dve ikony vpravo) nahrať hlasovú správu (na všetkých zariadeniach) a nahrať obrazovku/okno/záložku s voliteľným zvukom (na ploche).
 • Teraz môžete v tarife Business spravovať a pracovať s tímami naprieč celou aplikáciou. Více v článku [CZ]
 • Freelo si novo môžete prepnúť do nemčiny, poľštiny, španielčiny, holandčiny, estónčiny, maďarčiny, dánčiny, rumunčiny a lotyštiny.
 • Novo zobrazujeme štítky pre podúlohy.
 • Novo pri nastavovaní sledujúcich pri uverejnení komentára zisťujeme, kto danú úlohu sleduje po kliknutí na zoznam užívateľov - tým sa zabráni neúmyselnému obnoveniu stránky „do neaktuálneho stavu“.
 • Nové úlohy dokončené v kalendári zostanú viditeľné až do obnovenia stránky - v súčasnosti pracujeme na možnosti zobrazenia dokončených úloh i po obnovení stránky.
 • Zrýchlili sme načítanie aplikácie optimalizáciou bočnej nápovedy.
 • Zlepšili sme klikanie na podúlohy/úlohy s krátkymi názvami.

1. marca 2022

 • V pod/úlohách môžete tiež zadať ich termín vo formáte //1 (termín: zajtra), //2 (termín: pozajtra) atď. a môžete tiež zadať termíny od do //1-2 (termíny: od zajtra do pozajtra). Nové zadávanie termínov funguje aj v textových šablónach.
 • Novo môžete uložiť užívateľské filtre na stránke K fakturácii a tiež sme ju výrazne zrýchlili.
 • Teraz môžete vytvoriť novú úlohu v kalendári dvojitým kliknutím (pre úlohy s termínom) v oblasti času a dňa alebo kliknutím a potiahnutím na zadanie rozsahu dátumu (pre úlohy s dátumom od-do).
 • Teraz môžete nastaviť pripomenutie podúlohy/úlohy pomocou klávesovej skratky Myš nad podúlohou/úlohou + R alebo jednoducho R priamo v detaile podúlohy/úlohy.
 • Prehľadnejšie nastavovanie termínov pri vkladání komentára.
 • Možnosť zvýraznenia kód napríklad takto pre jedno alebo viac slov priamo na riadku.
 • Zreorganizovali sme súhrnný e-mail a úlohy s blížiacimi sa a nesplnenými termínmi sú hore.

17. februára 2022

30. novembra 2021

2. októbra 2021

 • Teraz môžete vytvárať nové úlohy prostredníctvom adresy URL s predvyplnenými informáciami, ako sú: projekt, To-Do list, podúlohy, riešiteľ, komentár a termíny (pevné a pohyblivé). Více v nápovědě
 • Novo môžete vytvárať inteligentné podúlohy s komentárom/obsahom priamo bez úpravy existujúcich úloh. Novú funkciu nájdete v rozbaľovacej ponuke „Pridať podúlohy“.
 • Novo môžete komentár uložiť a tiež vyplniť, kedy sa vám má pripomenúť. Novú funkciu nájdete v rozbaľovacej ponuke „Uložiť“ na konci diskusie o úlohe.
 • Novo môžete komentár/úlohu uložiť a resetovať, ak je úloha už dokončená. Novú funkciu nájdete v rozbaľovacej ponuke „Uložiť“ na konci diskusie o úlohe.
 • Sprehľadnili sme detailný výpis aktivít na Dashboarde, v projekte a na profile užívateľa.
 • Novo funguje "lajk" na komentáre v diskusiách pre všetky súbory a odkazy.
 • Ak teraz pri úprave komentára uvediete niekoho prostredníctvom @MenoPrimenie, dostane upozornenie.
 • Novo sme do CSV exportu výkazov pridali stĺpec názvu podúlohy.
 • Rozšírenie API pre koncové body get-task na súbory s komentármi.
 • Rozšírenie API pre koncový bod get-file (podľa ID)
 • Rozšírenie API pre date_finished v koncovom bode finished-tasks-in-tasklist-collection a užívateľa, ktorý dokončil úlohu v get-task.
 • Rozšírenie API o date_add a date_edited_at pre zber úloh, zber zoznamov úloh, zber projektov, zber pracovných výkazov a detail úlohy.
 • Opravili sme chybu, ktorá spôsobovala, že sa nenačítal veľký počet (viac ako 100) dokončených podúloh.

26. augusta 2021

 • Nové Súbory pre projekty:
  • Nahrávanie súborov.
  • Nahrávanie nových verzií súborov a prehľadávanie histórie.
  • Vytváranie zložiek a zanorovanie.
  • Možnosť vyfarbenia zložiek a súborov.
  • Možnosť pripojiť súbory k projektu
  • Schopnosť pracovať so službami, ako sú Google Drive, Dropbox, OneDrive, ...
  • Filtrovanie podľa názvov a typov súborov.
  • Diskusia nad detailami súborov a poznámok s notifikáciami.
  • Zdieľanie mimo Freelo prostredníctvom verejného prepojenia.
 • Na Dashboardu sú zvýraznené podúlohy.
 • Viac v článku [CZ]

18. augusta 2021

 • Pri vytváraní projektu môžete nastaviť kanban/stĺpce.
 • V nastaveniach projektu môžete teraz vynútiť zobrazenie kanban/stĺpca pre všetkých používateľov projektu. Môžete tiež nastaviť poradie a viditeľnosť častí projektu. Tieto nastavenia sa môžu líšiť pre vás a pre ostatných používateľov.
 • Teraz môžete zobraziť nadradenú úlohu v kalendári v stĺpci podúloha/úloha bez termínu, ak ide o podúlohu. Priamo v kalendári majú podúlohy po prejdení kurzorom myši nápovedu s informáciou o tom, ku ktorej úlohe patria.
 • Kalendár teraz zobrazuje všetky úlohy v zobrazení Týždeň bez toho, aby ste museli na niečo kliknúť.
 • V časti Časové meranie zobrazujeme u každého výkazu časy od-do, kedy bol vytvorený.
 • Zrýchlili sme a vylepšili zoznam podúloh. Akákoľvek zmena v modálnom okne sa premietne do zoznamu na pozadí bez toho, aby ste museli obnoviť stránku úlohy. Pri načítaní podúloh sa zobrazí animácia. Dokončené čiastkové úlohy sú skryté pod odkazom.
 • Teraz môžete previesť šablóny projektov na iného používateľa alebo od neho na seba.
 • Počet nových oznámení sa teraz zobrazuje aj na ikone na karte prehliadača. Je to užitočné najmä v prípade veľkého počtu kariet, na ktorých nevidíte text, ale iba favicon.
 • Do modálneho okna pod/úlohy sme pridali tlačidlo “späť“ pred drobečkovú navigáciu, aby sme umožnili pohodlnejšiu navigáciu cez rôzne úrovne úloh v rámci toho istého okna. Štandardná funkcia Späť v prehliadači teraz funguje rovnako.
 • Pripnuté poznámky môžete teraz radiť na začiatok zoznamu úloh.
 • Pri šablónach môžete teraz vybrať deň, od ktorého chcete nastaviť preddefinované dátumy.
 • Opravené zobrazenie farieb projektu v kalendári v tmavom režime.

19. júna 2021

 • Nový kalendár s možnosťou výberu vlastnej farby projektu. Medzi ďalšie vylepšenia patrí:
  • viditeľné priority úloh,
  • zrýchlenie načítania
  • pri zmenách (termín, riešiteľ) sa kalendár aktualizuje bez nutnosti obnovenia stránky.
 • Zjednotenie farieb štítkov a projektov v kalendári – zníženie celkového počtu farieb pre lepšiu prehľadnosť a jednoduchšiu komunikáciu (predtým boli 3 modré, 2 červené apod., čo mohlo viesť k zbytočným nedorozumeniam).
 • Môžete prehrať Vimeo video priamo ve Freelo – stačí uviesť URL adresu do komentára.
 • Môžete vytvoriť verejné odkazy na podúlohy.
 • Zoznam podúloh (checklist) v chytre podúlohe je farebne označený.
 • Do zoznamu Moje priority môžete pridať podúlohu.
 • Keď pošlete komentár e-mailom, zobrazíme e-mail, z ktorého bol odoslaný.
 • Na Dashboarde môžete zmeniť dátum pomocou tlačidla T.
 • Môžete nastaviť e-mailové pripomenutie úlohy na konkrétny dátum a čas.
 • Chytre podúlohy teraz zobrazujú, že majú podúlohy (modrý kruhový graf).
 • Zvýraznenie komentára, na ktorý môžete kliknúť napríklad z oznámení.
 • Úlohu môžete zobraziť v modálnom zobrazení prostredníctvom skratiek Q/E v Súhrnoch a Týždenných a mesačných reportoch.
 • Pod/úlohu môžete vytvoriť z komentára prostredníctvom menu s tromi bodkami.
 • V diskusii ku poznámke si môžete pozrieť históriu komentárov.
 • Dokončené úlohy môžete presúvať medzi stĺpcami/To-Do listy. Užitočné pre rozloženie stĺpcov Kanban backlog, plánované, hotové apod.
 • Oprava načítania úprav poznámky od iného používateľa bez nutnosti obnovenia stránky.
 • Opravené chytré podúlohy v šablónach – teraz sa správne prenášajú do nových projektov s prvým komentárom.
 • Opravené odcrollovanie pri pridávaní To-Do listu pre zobrazenie kanban/stĺpec.
 • Opravené zobrazovanie štítkov na verejných odkazoch.
 • Opravené opakované zobrazovanie okna s desktop upozorneniami.
 • Oprava zobrazenia riešiteľa podúloh na verejnom odkaze.
 • Rozšírenie API o podúlohy.
 • Rozšírenie API o aktivity nad úlohou.
 • Viac v článku [CZ]

15. mája 2021

 • Inštalovateľné desktop aplikácie z prehliadača Chrome (tzv. PWA) - novo môžete Freelo namiesto prehliadača mať ako samostatnú aplikáciu vo vašom Dock/List aplikácií s plnohodnotným nastavením notifikácií vo vašom operačnom systéme.
 • Skratka T pre rýchle nastavovanie/úpravy/rušenia termínov - novo si v kombinácii Myš nad pod/úlohou + T vyvoláte menu pre úpravu termínu šípkami (vľavo, vpravo - dni), (hore, dole - mesiace), T - + týždeň, X - zmazanie existujúceho termínu.
 • "Prehliadačové" notifikácie - novo si môžete zapnúť systémové upozornenia, ktoré sa vám zobrazia aj mimo prehliadača a môžete si je prispôsobiť v nastavení Oznámenie (Mac)/Oznámenie a akcie (Windows).
 • Avatar si novo môžete zrušit v nastaveniach užívateľa a získat tak základnú variantu s iniciálami.
 • Stránky s prihlasovacími údajmi, registráciou a zabudnutým heslom sú v novom dizajne.
 • Zrýchlenie načítanie notifikácií.
 • Optimalizácia javascriptových knižníc.

5. februára 2021

 • Do poznámky môžete nanovo nahrávať súbory a obrázky. Zmenili sme tiež vzhľad detailu poznámky do bielej, ktorá je neutrálnejšia a štandardnejšia.
 • Video a audio súbory MP4, MOV, WAV, MP3 si teraz môžete rovno pustiť v prehrávači vo Freele a nemusíte súbory pre prehranie sťahovať.
 • Gmail addon a vyriešenie stavov archivovaných To-Do listov a projektov. Vyriešenie problému, kedy v zozname To-Do listov, projektov a užívateľov neboli vidieť všetky položky.
 • Novo vypisujeme názov úlohy pri podúlohých v Timetrackingu a v našepkávači pri hľadaní.
 • Editor teraz lepšie prepína farby pri farebnom texte a podfarbení.

9. januára 2021

 • Podúlohy sú "múdrejšie" o termíny a diskusiu, zobrazujú sa v kalendári, na Dashboardu a možno k nim pridávať výkazy.
 • Zrýchlili a rozšírili sme pridávanie úloh – teraz rovno nastavíte prioritu a štítky.
 • Freelo API sme rozšírili o tri nové endpointy all-tasks, all-tasklists, all-projects.
 • Viac v článku [CZ]

16. decembra 2020

23. októbra 2020

 • V Timetracking dropdown menu môžete pridať alebo zmeniť poznámku výkazu.
 • V tabuľke v Reporty > Súhrny > Týždenné a mesačné sme pridali možnosť rozšíriť ťahaním myši hlavný stĺpec s názvami.
 • Novo chodí notifikácia na dokončenie podúlohy všetkým ľuďom, ktorí danú úlohu sledujú.
 • Upravili sme Drag&Drop radenia úlohy v sekcii Moje priority úloh.
 • Pri filtrovaní v kanban zobrazení sa novo neskrývajú stĺpce, ktoré sú prázdne. Je možné aj po vyfiltrovaní úlohy presúvať kamkoľvek v projekte.
 • Ak sa nepodarí doručiť notifikáciu v mobilnej aplikácii, tak sa ju teraz pokúšame doručiť opakovane neskôr znovu . Predtým sa takáto notifikácia na zariadenie už nedostala.

1. októbra 2020

 • V notifikačnom centre sme pridali prepínač na zobrazenie iba neprečítaných notifikácií. Hodí sa pri fungovaní ako Inbox Zero.
 • Pridali sme dve možnosti pripomienku úlohy za mesiac a za dva mesiace.
 • Viac v článku [CZ]

17. septembra 2020

 • Možnosť nastaviť sledujúcich/riešiteľov nad To-Do listom – umožní vám nastaviť To-Do list tak, že ktorákoľvek existujúca alebo aj budúca nova úloha bude mať vami vybraných sledujúcich (budú dostávať upozornenia napr. na nové komentáre) alebo predvybraného riešiteľa.
 • Nové súhrny – vylepšili sme filtrovánie, pridali sme možnosť ukladať si pohľady, pridali sme interaktívnu dátovú tabuľku s možnosťou exportovať aktuálne vyfiltrované dáta.
 • Šikovné odkazy – Novo prevádzame interné odkazy ako app.freelo.io/XXX na textovú podobu a napr. v odkaze na komentár sa zobrazí v okienku i jeho znenie.
 • Kvôli rozšíreniu nových funkcií sme prerobili štruktúru odkazov v menu Reporty.
 • Zmazanému To-Do listu sa teraz zmažú aj s ním súvisiace verejné odkazy.
 • Viac v článku [CZ]

9. septembra 2020

 • Nový Kanban – výrazne sme redesignovali stĺpcové zobrazenie projektu. Pozrite sa na videoukážku [CZ] a tu nájdete nápovedu, ako si v projekte kanban zapnúť.
 • Integrácia na Raynet CRM – novo si môžete Freelo prepojiť s CRM systémom Raynet na správu obchodných kontaktov. Integrácia umožňuje zobraziť vo Freele v projektoch informácie o klientoch, udalostiach a obchodných prípadoch.
 • Pohodlnejšie drag& drop v úlohách, To-Do listoch, podúlohách a uložených filtroch. Teraz nie je nutné hľadať špeciálnu ikonku, za ktorú sa predtým ťahalo, môžete ťahať za akúkoľvek časť elementu, ktorý chcete presunúť.
 • Užívateľské filtre na dashboarde si môžete zoradiť podľa seba cez drag&drop.
 • Bežiaci timetracking je novo signalizovaný červenou bodkou aj vo favicon v tabu prehliadači.
 • Viac v článku [CZ]

31. augusta 2020

 • Tabuľka výkazov, ktorú si šéfovia zamilujú – týždenný/mesačný reporting výkazov podľa ľudí, projektov, To-Do listov, úloh so širokými možnosťami filtrovania a ukladanie pohľadov.
 • Prehľady úloh – zoznamy Opakovaných úloh, Naposledy zmazaných položiek a Verejných odkazov. Nájdete v sekcii Reporty > Prehľady úloh
 • Lepšie odpovedanie na komentáre – možnosť jednoducho označiť text v poznámkach a odpovedať priamo na naň a tiež možnosť odpovedať na celý komentár.
 • Filtrácia notifikácií – pomôže nájsť konkrétnu notifikáciu podľa typu, ľudí a projektov.
 • Viac v článku [CZ]

28. júl 2020

 • Otváranie úlohy do vyskakovacieho okna priamo z notifikácií a zo všetkých "úlohových" odkazov na Dashboarde cez klávesové skratky poposunutie myši + Q alebo E.
 • Dark mode (Tmavý režim) – experimentálna funkcia vo vývoji, ktorú môžete vyskúšať v nastavení.
 • Nový vzhľad trojbodkového menu v notifikáciách.
 • Upravený vzhľad detailu komentára.
 • Timetracking dropdown menu umožňuje zmenu začiatku trackovania.
 • Minimalistickejší vzhľad verejných odkazov / iframov (ľahšie vložitelný napr. do vášho IS).

9. jún 2020

 • Poznámku môžete verejne zdieľať cez vygenerovaný tajný odkaz.
 • Dlaždica poznámky ukazuje náhľad jej obsahu.
 • Podúlohy možno rýchlejšie priraďovať užívateľom už pri ich vytváraní.
 • V časti Reporty > Výkazy môžete zobraziť poznámku ku každému výkazu.
 • Možnosť zapnúť e-mailovú notifikáciu o dokončení úlohy, ktorú sledujem.

30. apríl 2020

 • Vylepšenie poznámok:
  • História uloženia podľa užívateľov
  • Editačný mód
  • Diskusia pri poznámke má označovanie @meno užívateľov aj s notifikáciou
  • Poznámku je možné pripnúť k To-Do listom a môže tak slúžiť ako zadanie
  • Obsah pripnutej poznámky vo vygenerovanom odkaze verejného To-Do listu je viditeľný
  • Už čoskoro aj možnosť vygenerovať verejný odkaz na samostatnú poznámku
 • Možnosť filtrovať úlohy na Dashboarde bez štítku.
 • Možnosť zoradiť si úlohy v To-Do liste cez trojbodkové menu podľa:termínu, priority, dáta založenia
 • Lepšie filtrovanie výkazov. Teraz sa to nedeje po každom výbere jednotlivých filtrov, ale až po kliknutí na tlačidlo filtrovať.

3. február 2020

 • Rozšírené možnosti formátovania pri písaní komentárov. Možno meniť farebnosť textu i jeho podfarbenie. Texty možno oddeľovať horizontálnym oddeľovačom.
 • Dropdown menu u Timetrackingu s možnosťou prekliku alebo obnovenia trackovania naposledy trackovaných úloh.
 • Stránku To-Do listy možno nastaviť ako defaultnú stránku projektu. Hodí sa pri používaní Kanban / stĺpcového zobrazenia - viď trojbodkové menu na stránke To-Do listy alebo dropdown nastavenia (ozubené koliesko) detailu projektu.
 • Možnosť zoradiť úlohy v To-Do liste podľa termínu, priority a podľa toho, ako sú staré (podľa dňa vytvorenia - od najstaršieho alebo od najnovšieho) - viď trojbodkové menu To-Do listu.
 • Klávesová skratka pre rýchle priradenie podúlohy samému sebe - Kurzor myši + M .
 • Nový filter Bez štítku na dashboarde.

14. január 2020

 • Plávajúce termíny v šablónach . Možno nastaviť + X dní od vytvorenia úlohy zo šablóny.
 • Možnosť ponechania prázdneho riadku v komentároch.
 • Rozšírenie API o nové parametre ako sú štítky a priority.
 • Zmena favicon aby sa neplietla s Google dokumentmi.
 • Viac v článku [CZ]

18. november 2019

 • Nová klávesová skratka pre rýchly náhľad úlohy - Myš nad úlohou + Q .
 • Nová klávesová skratka pre rýchly náhľad úlohy a editáciu - myš nad úlohou + E.
 • Optimalizácia rýchlosti - zrýchlili sme mnoho častí aplikácie.
 • Nové filtre budúci týždeň a mesiac na dashboarde.
 • 🎉 Emoji za odmenu po dokončení úlohy.
 • Možnosť ponechania prázdneho riadku v komentároch.

20. september 2019

 • Podúlohy môžu mať riešiteľa (priradeného užívateľa).
 • Lajknutie komentára teraz posiela notifikáciu autorovi komentára a má nový dizajn.
 • Nová klávesová skratka pre priradenie úlohy samému sebe - Myš nad úlohou + M .
 • Nazdieľané verejné projekty a To-Do listy sa teraz zobrazujú aj vrátane podúloh .
 • V spolupráci s poprednými českými odborníkmi sme spustili verejnú databázu šablón projektov, procesov, checklistov a postupov.
 • Pripnuté informácie majú nový - kompaktnejší - vzhľad a krajšie ikony.
 • Vydali sme blogpost s videoukážkami všetkých noviniek .

2. september 2019

 • Nové SVG ovládacie a súborové ikony.
 • Bežiaci Timetracking na hlavnej lište je výraznejší.
 • Užívatelia bez profilovej fotky majú avatara s iniciálami pre ľahšie rozpoznanie priradeného užívateľa na mobilných zariadeniach.
 • Verejne zdieľané To-Do listy umožňujú zobraziť podúlohu cez ikonku stavu dokončených podúloh.
 • Novinky vo filtroch na Dashboarde
  • Plávajúce termíny - Vytvorené v období a Úlohy s termínom. Umožňujú vypisovať úlohy v plávajúcom okne termínu, takže nie je nutné meniť pevný dátum. Zvýraznenie aktívnych filtrov.
  • Dashboard si pamätá naposledy vyhľadávané filtre a výpis úloh aj pri odchode na inú stránku (napríklad na detail úlohy a späť.)
  • Pridali sme filter Všetko na zobrazenie dokončených aj nedokončených úloh naraz .
 • Nová klávesová skratka pre získanie focusu hľadania Alt + Shift + F .
 • Možnosť vložiť iba jednu úlohu zo šablóny a lepšie chovanie checkboxov pre výber.
 • Zjednotenie trojbodkového menu a pravého menu na detaile úlohy a dizajnové zladenie.

19. august 2019

 • Štítky a priority úlohy. Viac
 • Pripomienky k úlohe. Viac
 • Do projektov možno hromadne pridávať viac prvkov (To-Do listov, úloh, podúloh) v jednom kroku Viac
 • Generovanie textového exportu To-Do listov a To-Do listu v textovom a znovu importovateľnom formáte. S možnosťou zvoliť si export už dokončených úloh či podúloh. Viac
 • Rozpočet projektu možno teraz nastaviť na úroveň jednotiek (predtým stoviek).
 • Pri To-Do listoch sa zobrazujú sumy výkazov aj "obyčajným" užívateľom nesprávcom. Vidia len svoje výkazy.

7. jún 2019

14. apríl 2019

 • Opakované rozpočty a nulovanie rozpočtov.
 • Lepšie zobrazenie prekročených budgetov v To-Do listoch.
 • Rozšírenie filtrov na dashboarde.
 • Pri pridávaní úlohy v kalendári konktrétneho projektu je tento projekt vo formulári predvybraný.
 • Pri kliknutí na ikonku reťazu pru komentári sa URL rovno skopíruje do schránky.
 • API príkaz na zoznam užívateľov.
 • Názov poznámky sa teraz ukladá spoločne s uložením celej poznámky.
 • Viac v článku [CZ]

28. marec 2019

 • Nový Dashboard (Reporting)
 • Verejne zdieľané úlohy zobrazujú súbory
 • Changelog úlohy
 • mention @project
 • Poznámka pri faktúre
 • Riadkový výpis súborov a poznámok
 • Kopírovanie URL úlohy / komentáre na mobile
 • Animácia dokončenia úlohy
 • Viac v článku [CZ]

31. január 2019

 • Teraz môžete niekoľkými kliknutiami preniesť svoje vlastné projekty na niekoho iného alebo požiadať o prenos projektov od iných užívateľov pod svojím účtom. Túto funkciu nájdete v časti Projekty > Všetky projekty. Viac informácií nájdete v náhľade
 • Pridali sme ponuku klávesových skratiek. Nájdete ju v pravom menu po svoju fotkou.
 • Pridali sme tlačidlo na vytvorenie novej / čistej šablóny namiesto vytvárania cez existujúci projekt.
 • V kalendári je možné zobraziť zaradenie úlohy: Názov> To-Do list> Projekt .

12. január 2019

 • Redesignovali sme riadok úlohy. Viac v článku [CZ]
 • Lepšia validácia DIČ.
 • Tlačítko pre vytváranie šablón je teraz samostatne.

14. november 2018

 • Notifikácie a Timetracking se teraz obnovujú bez nutnosti znovunačítať okno / tab prehliadača. Sú synchronizováné nezávisle cez tzv. websockety
 • V sekcii Platby je možné zadať dalšiu e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať vygenerované faktúry. Je to vhodné napr. pre automatické zasielanie podkladov účtovníčke.
 • V kalendári teraz zobrazujeme i končiaci čas úlohy (pokiaľ je nastavený konkrétny hodinový interval od-do).
 • Pri kopírovaní To-Do listov je možné zvoliť kopírovanie i dokončených úloh a zachovanie priradených užívateľov (pokiaľ užívatelia sú už prizvaní v cieľovom projekte, do ktorého sa kopíruje).

11. september 2018

 • Zápis pri vykazovaní času v tvare 1310 sa teraz považuje za 13:10.
 • I na prizvanom projekte simôžete zmenit svoju hodinovku v sekcii Projekt > Uživatelé.
 • Notifikačný e-mail na dlho bežiaci výkaz času.
 • Na mobilnej verzi se ukazuje informačný badge, že bežia stopky.
 • Na stránke meranie času vedú na všetky výkazy spätné odkazy na úlohu.
 • Pár ďalších drobných vylepšení v Timetrackingu.
 • Viac v článku [CZ]

24. august 2018

 • To-Do listy možno vytvárať zo šablón projektov priamo v detaile projektu.
 • Podúlohy možno vytvárať v detaile úlohy zo šablón projektov, ktoré mají úlohy s podúlohami.
 • Do šablóny projektov možno pozvať užívateľov. Vďaka tomu možno zdielať šablónu s ďalšími užívateľmi, ktorí ju môžu používať.
 • Prizvaných užívateľov v šablónách možno priraďovať k úlohám. Priradenie pri použití šablóny následne drží.
 • Teraz môžete vytvoriť novú šablónu na stránke Projekty cez dropdown menu.
 • Na detaile projektu si môžete nastaviť aké bloky a v akom poradí sa budú zobrazovať. Nastavenie najdete v hlavičke detailu projektu vpravo pod ikonkou nastavenia.
 • Viac o šablónách vo videu [CZ]

15. august 2018

 • Novo môžete exportovať dáta z projektov a To-Do listov do CSV súboru (Excel formát). Exporty nájdete v trojbodkovom menu.

13. august 2018

 • Zápis pri vykazovaní času v tvare 1310 sa teraz považuje za 13:10.

10. august 2018

 • Projekty sú novo rozradené a zoskupené podľa tímov. Je potom jasné, kto vás do projektu prizval.

8. august 2018

 • Kalendár má nový týždenný pohľad.

6. august 2018

 • To-Do listy je možné vytvárať zo šablón projektov priamo v detaile projektu.
 • Podúlohy je možné vytvárať v detaile úlohy zo šablón projektu, ktoré majú úlohy s podúlohami.
 • Do šablóny projektov je možné pozvať užívateľla. Vďaka tomu je možné zdieľať šablónu s dalšími užívateľmi , ktorí ju môžu používať.
 • Prizvaných užívateľov v šablónach je možno priraďovať k úlohám.

6. júl 2018

 • Pokiaľ vložíte do komentára odkaz nahraného videa zo služby loom, tak sa rovno načíta video player.

30. máj 2018

7. marec 2018

 • Pridali sme dvojfaktorové overenie pri prihlasovaní (tzv. 2FA z anglického Two-Factor Authentication).
 • V aplikácii sa dá vidieť zariadenie cez ktoré ste prihlásený. Tieto prihlásenia môžete odhlásiť.
 • Pokiaľ sa prihlásí neznáme zariadenie, dostanete o tom oznámenie e-mailom. Toto oznámenie sa dá vypnúť v nastavení.
 • Je možno sa prihlásiť k sledovaniu celého To-Do listu. Užívateľovi potom chodia notifikácie na komentáre o súčasných a budúcich úlohách v sledovanom To-Do liste.
 • Viac v článku [CZ]

2. február 2018

 • Nové menu s inline SVG ikonami.
 • Notifikačné centrum je prepracované a prehľadnejšie.
 • E-maily je možno preposielať na vo Freele vygenerovanou e-mailovou adresou . Buď priamo do úlohy (obsah e-mailu ako komentár) alebo do To-Do listu (vytvorí novú úlohu).
 • Rozšírili sme API o nové funkcie.
 • Vylepšili sme pozývanie nových užívateľov. Je vidieť stav užívateľov či už sa do Freela registrovali. Je možné zaslať URL k dokončeniu registrácie inou formou než e-mailom.
 • Verejne zdieľané úlohy zobrazujú viac meta informácií a sú prehľadnejšie.
 • Kanban board sa dočkal niekoľko vylepšení.
 • Napojili sme službu Vyfakturuj.cz.
 • Do projektu je možné prizvať hromadne viac užívateľov naraz.
 • Niekoľko ďalších drobných vylepšení.
 • Viac v článku [CZ]

12. septembra 2017

 • Pri odoslaní komentára môžete úlohu rovno dokončiť.
 • Na svojom profile nájdete úlohy, ktoré ste vytvorili.
 • Niekoľko ďalších drobných vylepšení.
 • Viac v článku [CZ]

2015-2017

 • Zaujímajú ťa i predošlé novinky? O tých významnejších sa môžeš dočítať na našom blogu v sekcii Strojovňa.
 • Prejsť na blog [CZ]