Čo je vo Freele nové

Máme radi zmeny. Posúvajú nás vpred.

24. júna 2022

 • 🚀 Dashboard má nové tabuľkové zobrazenie. Stĺpce môžete presúvať, skrývať či rozťahovať. Úlohy idú dokončovať, editovať alebo nad nimi rovno trackovať čas. Videoukážka
 • V kalendári teraz môžete zobraziť dokončené úlohy, nastaviť, aby úlohy po dokončení zmizli. Hlavičku kalendára sme tiež celkovo vyčistili.
 • Pri vytvorení úlohy e-mailom je novo autorom užívateľ s e-mailovou adresou odosielateľa (pokiaľ vo Freele existuje).
 • Teraz môžete úlohy v kalendári presúvať mimo vybranej oblasti pomocou klávesových skratiek ← → (funguje okamžite po „uchopení a pretiahnutí“ pod/úlohy myšou).
 • Teraz môžete jedným kliknutím zobraziť všetky poznámky k výkazom pre danú úlohu naraz.
 • Teraz môžete jednoducho zmeniť platobnú kartu bez toho, aby ste museli zrušiť opakovanú platbu.
 • Novo môžete nainštalovať desktop PWA aplikáciu cez preklik v pätičke.
 • Rozšírenie API o endpoint Get issued invoice detail.
 • Rozšírenie API o endpointy Start time tracking, Stop time tracking a Edit time tracking.
 • Rozšírenie API o parent_task_id v endpointoch Získať zoznam úloh, Get tasklist, Tasks in tasklist, Paginated collection of all tasks a Get project.
 • Opravili sme abecedné usporiadanie šablón v modálnom okne pri vkladaní.
 • Opravili sme pri podúlohách s termínami zobrazenie detialných informácií v externých kalendároch (Google, Outlook...).

7. mája 2022

 • Pri písaní komentárov môžete novo v editore (posledné dve ikony vpravo) nahrať hlasovú správu (na všetkých zariadeniach) a nahrať obrazovku/okno/záložku s voliteľným zvukom (na ploche).
 • Teraz môžete v tarife Business spravovať a pracovať s tímami naprieč celou aplikáciou. Více v článku [CZ]
 • Freelo si novo môžete prepnúť do nemčiny, poľštiny, španielčiny, holandčiny, estónčiny, maďarčiny, dánčiny, rumunčiny a lotyštiny.
 • Novo zobrazujeme štítky pre podúlohy.
 • Novo pri nastavovaní sledujúcich pri uverejnení komentára zisťujeme, kto danú úlohu sleduje po kliknutí na zoznam užívateľov - tým sa zabráni neúmyselnému obnoveniu stránky „do neaktuálneho stavu“.
 • Nové úlohy dokončené v kalendári zostanú viditeľné až do obnovenia stránky - v súčasnosti pracujeme na možnosti zobrazenia dokončených úloh i po obnovení stránky.
 • Zrýchlili sme načítanie aplikácie optimalizáciou bočnej nápovedy.
 • Zlepšili sme klikanie na podúlohy/úlohy s krátkymi názvami.

1. marca 2022

 • V pod/úlohách môžete tiež zadať ich termín vo formáte //1 (termín: zajtra), //2 (termín: pozajtra) atď. a môžete tiež zadať termíny od do //1-2 (termíny: od zajtra do pozajtra). Nové zadávanie termínov funguje aj v textových šablónach.
 • Novo môžete uložiť užívateľské filtre na stránke K fakturácii a tiež sme ju výrazne zrýchlili.
 • Teraz môžete vytvoriť novú úlohu v kalendári dvojitým kliknutím (pre úlohy s termínom) v oblasti času a dňa alebo kliknutím a potiahnutím na zadanie rozsahu dátumu (pre úlohy s dátumom od-do).
 • Teraz môžete nastaviť pripomenutie podúlohy/úlohy pomocou klávesovej skratky Myš nad podúlohou/úlohou + R alebo jednoducho R priamo v detaile podúlohy/úlohy.
 • Prehľadnejšie nastavovanie termínov pri vkladání komentára.
 • Možnosť zvýraznenia kód napríklad takto pre jedno alebo viac slov priamo na riadku.
 • Zreorganizovali sme súhrnný e-mail a úlohy s blížiacimi sa a nesplnenými termínmi sú hore.

17. februára 2022

30. novembra 2021

2. októbra 2021

 • Teraz môžete vytvárať nové úlohy prostredníctvom adresy URL s predvyplnenými informáciami, ako sú: projekt, To-Do list, podúlohy, riešiteľ, komentár a termíny (pevné a pohyblivé). Více v nápovědě
 • Novo môžete vytvárať inteligentné podúlohy s komentárom/obsahom priamo bez úpravy existujúcich úloh. Novú funkciu nájdete v rozbaľovacej ponuke „Pridať podúlohy“.
 • Novo môžete komentár uložiť a tiež vyplniť, kedy sa vám má pripomenúť. Novú funkciu nájdete v rozbaľovacej ponuke „Uložiť“ na konci diskusie o úlohe.
 • Novo môžete komentár/úlohu uložiť a resetovať, ak je úloha už dokončená. Novú funkciu nájdete v rozbaľovacej ponuke „Uložiť“ na konci diskusie o úlohe.
 • Sprehľadnili sme detailný výpis aktivít na Dashboarde, v projekte a na profile užívateľa.
 • Novo funguje "lajk" na komentáre v diskusiách pre všetky súbory a odkazy.
 • Ak teraz pri úprave komentára uvediete niekoho prostredníctvom @MenoPrimenie, dostane upozornenie.
 • Novo sme do CSV exportu výkazov pridali stĺpec názvu podúlohy.
 • Rozšírenie API pre koncové body get-task na súbory s komentármi.
 • Rozšírenie API pre koncový bod get-file (podľa ID)
 • Rozšírenie API pre date_finished v koncovom bode finished-tasks-in-tasklist-collection a užívateľa, ktorý dokončil úlohu v get-task.
 • Rozšírenie API o date_add a date_edited_at pre zber úloh, zber zoznamov úloh, zber projektov, zber pracovných výkazov a detail úlohy.
 • Opravili sme chybu, ktorá spôsobovala, že sa nenačítal veľký počet (viac ako 100) dokončených podúloh.

26. augusta 2021

 • Nové Súbory pre projekty:
  • Nahrávanie súborov.
  • Nahrávanie nových verzií súborov a prehľadávanie histórie.
  • Vytváranie zložiek a zanorovanie.
  • Možnosť vyfarbenia zložiek a súborov.
  • Možnosť pripojiť súbory k projektu
  • Schopnosť pracovať so službami, ako sú Google Drive, Dropbox, OneDrive, ...
  • Filtrovanie podľa názvov a typov súborov.
  • Diskusia nad detailami súborov a poznámok s notifikáciami.
  • Zdieľanie mimo Freelo prostredníctvom verejného prepojenia.
 • Na Dashboardu sú zvýraznené podúlohy.
 • Viac v článku [CZ]

18. augusta 2021

 • Pri vytváraní projektu môžete nastaviť kanban/stĺpce.
 • V nastaveniach projektu môžete teraz vynútiť zobrazenie kanban/stĺpca pre všetkých používateľov projektu. Môžete tiež nastaviť poradie a viditeľnosť častí projektu. Tieto nastavenia sa môžu líšiť pre vás a pre ostatných používateľov.
 • Teraz môžete zobraziť nadradenú úlohu v kalendári v stĺpci podúloha/úloha bez termínu, ak ide o podúlohu. Priamo v kalendári majú podúlohy po prejdení kurzorom myši nápovedu s informáciou o tom, ku ktorej úlohe patria.
 • Kalendár teraz zobrazuje všetky úlohy v zobrazení Týždeň bez toho, aby ste museli na niečo kliknúť.
 • V časti Časové meranie zobrazujeme u každého výkazu časy od-do, kedy bol vytvorený.
 • Zrýchlili sme a vylepšili zoznam podúloh. Akákoľvek zmena v modálnom okne sa premietne do zoznamu na pozadí bez toho, aby ste museli obnoviť stránku úlohy. Pri načítaní podúloh sa zobrazí animácia. Dokončené čiastkové úlohy sú skryté pod odkazom.
 • Teraz môžete previesť šablóny projektov na iného používateľa alebo od neho na seba.
 • Počet nových oznámení sa teraz zobrazuje aj na ikone na karte prehliadača. Je to užitočné najmä v prípade veľkého počtu kariet, na ktorých nevidíte text, ale iba favicon.
 • Do modálneho okna pod/úlohy sme pridali tlačidlo “späť“ pred drobečkovú navigáciu, aby sme umožnili pohodlnejšiu navigáciu cez rôzne úrovne úloh v rámci toho istého okna. Štandardná funkcia Späť v prehliadači teraz funguje rovnako.
 • Pripnuté poznámky môžete teraz radiť na začiatok zoznamu úloh.
 • Pri šablónach môžete teraz vybrať deň, od ktorého chcete nastaviť preddefinované dátumy.
 • Opravené zobrazenie farieb projektu v kalendári v tmavom režime.

19. júna 2021

 • Nový kalendár s možnosťou výberu vlastnej farby projektu. Medzi ďalšie vylepšenia patrí:
  • viditeľné priority úloh,
  • zrýchlenie načítania
  • pri zmenách (termín, riešiteľ) sa kalendár aktualizuje bez nutnosti obnovenia stránky.
 • Zjednotenie farieb štítkov a projektov v kalendári – zníženie celkového počtu farieb pre lepšiu prehľadnosť a jednoduchšiu komunikáciu (predtým boli 3 modré, 2 červené apod., čo mohlo viesť k zbytočným nedorozumeniam).
 • Môžete prehrať Vimeo video priamo ve Freelo – stačí uviesť URL adresu do komentára.
 • Môžete vytvoriť verejné odkazy na podúlohy.
 • Zoznam podúloh (checklist) v chytre podúlohe je farebne označený.
 • Do zoznamu Moje priority môžete pridať podúlohu.
 • Keď pošlete komentár e-mailom, zobrazíme e-mail, z ktorého bol odoslaný.
 • Na Dashboarde môžete zmeniť dátum pomocou tlačidla T.
 • Môžete nastaviť e-mailové pripomenutie úlohy na konkrétny dátum a čas.
 • Chytre podúlohy teraz zobrazujú, že majú podúlohy (modrý kruhový graf).
 • Zvýraznenie komentára, na ktorý môžete kliknúť napríklad z oznámení.
 • Úlohu môžete zobraziť v modálnom zobrazení prostredníctvom skratiek Q/E v Súhrnoch a Týždenných a mesačných reportoch.
 • Pod/úlohu môžete vytvoriť z komentára prostredníctvom menu s tromi bodkami.
 • V diskusii ku poznámke si môžete pozrieť históriu komentárov.
 • Dokončené úlohy môžete presúvať medzi stĺpcami/To-Do listy. Užitočné pre rozloženie stĺpcov Kanban backlog, plánované, hotové apod.
 • Oprava načítania úprav poznámky od iného používateľa bez nutnosti obnovenia stránky.
 • Opravené chytré podúlohy v šablónach – teraz sa správne prenášajú do nových projektov s prvým komentárom.
 • Opravené odcrollovanie pri pridávaní To-Do listu pre zobrazenie kanban/stĺpec.
 • Opravené zobrazovanie štítkov na verejných odkazoch.
 • Opravené opakované zobrazovanie okna s desktop upozorneniami.
 • Oprava zobrazenia riešiteľa podúloh na verejnom odkaze.
 • Rozšírenie API o podúlohy.
 • Rozšírenie API o aktivity nad úlohou.
 • Viac v článku [CZ]

15. mája 2021

 • Inštalovateľné desktop aplikácie z prehliadača Chrome (tzv. PWA) - novo môžete Freelo namiesto prehliadača mať ako samostatnú aplikáciu vo vašom Dock/List aplikácií s plnohodnotným nastavením notifikácií vo vašom operačnom systéme.
 • Skratka T pre rýchlo nastavovanie/úpravy/rušenia termínov - novo si v kombinácii Myš nad pod/úlohou + T vyvoláte ponuku pre úpravu termínu šípkami (vľavo, vpravo - dni), (hore, dole - mesiace), T - + týždeň, X - zmazanie existujúceho termíne.
 • "Prohlížečové" notifikácia - novo si môžete zapnúť systémové upozornenia, ktoré sa vám zobrazí aj mimo prehliadač a môžete si je prispôsobiť v nastavení Oznámenie (Mac)/Oznámenie a akcie (Windows).
 • Avatar si novo môžete zrušit v nastaveniach užívateľa a získat tak základnú variantu s iniciálami.
 • Stránky s prihlasovacími údajmi, registráciou a zabudnutým heslom sú v novom dizajne.
 • Zrýchlenie načítanie notifikácií.
 • Optimalizácia javascriptových knižníc.

5. februára 2021

 • Do poznámky môžete nanovo nahrávať súbory a obrázky. Zmenili sme tiež vzhľad detailu poznámky do bielej, ktorá je neutrálnejšia a štandardnejšia.
 • Video a audio súbory MP4, MOV, WAV, MP3 si teraz môžete rovno pustiť v prehrávači vo Freele a nemusíte súbory pre prehranie sťahovať.
 • Gmail addon a vyriešenie stavov archivovaných To-Do listov a projektov. Vyriešenie problému, kedy v zozname To-Do listov, projektov a užívateľov neboli vidieť všetky položky.
 • Novo vypisujeme názov úlohy pri podúlohých v Timetrackingu a v našepkávači pri hľadaní.
 • Editor teraz lepšie prepína farby pri farebnom texte a podfarbení.

9. januára 2021

 • Podúlohy sú "múdrejšie" o termíny a diskusiu, zobrazujú sa v kalendári, na Dashboardu a možno k nim pridávať výkazy.
 • Zrýchlili a rozšírili sme pridávanie úloh – teraz rovno nastavíte prioritu a štítky.
 • Freelo API sme rozšírili o tri nové endpointy all-tasks, all-tasklists, all-projects.
 • Viac v článku [CZ]

16. decembra 2020

23. októbra 2020

 • V Timetracking dropdown menu môžete pridať alebo zmeniť poznámku výkazu.
 • V tabuľke v Reporty > Súhrny > Týždenné a mesačné sme pridali možnosť rozšíriť ťahaním myši hlavný stĺpec s názvami.
 • Novo chodí notifikácia na dokončenie podúlohy všetkým ľuďom, ktorí danú úlohu sledujú.
 • Upravili sme Drag&Drop radenia úlohy v sekcii Moje priority úloh.
 • Pri filtrovaní v kanban zobrazení sa novo neskrývajú stĺpce, ktoré sú prázdne. Je možné aj po vyfiltrovaní úlohy presúvať kamkoľvek v projekte.
 • Ak sa nepodarí doručiť notifikáciu v mobilnej aplikácii, tak sa ju teraz pokúšame doručiť opakovane neskôr znovu . Predtým sa takáto notifikácia na zariadenie už nedostala.

1. októbra 2020

 • V notifikačnom centre sme pridali prepínač na zobrazenie iba neprečítaných notifikácií. Hodí sa pri fungovaní ako Inbox Zero.
 • Pridali sme dve možnosti pripomienku úlohy za mesiac a za dva mesiace.
 • Viac v článku [CZ]

17. septembra 2020

 • Možnosť nastaviť sledujúcich/riešiteľov nad To-Do listom – umožní vám nastaviť To-Do list tak, že ktorákoľvek existujúca alebo aj budúca nova úloha bude mať vami vybraných sledujúcich (budú dostávať upozornenia napr. na nové komentáre) alebo predvybraného riešiteľa.
 • Nové súhrny – vylepšili sme filtrovánie, pridali sme možnosť ukladať si pohľady, pridali sme interaktívnu dátovú tabuľku s možnosťou exportovať aktuálne vyfiltrované dáta.
 • Šikovné odkazy – Novo prevádzame interné odkazy ako app.freelo.io/XXX na textovú podobu a napr. v odkaze na komentár sa zobrazí v okienku i jeho znenie.
 • Kvôli rozšíreniu nových funkcií sme prerobili štruktúru odkazov v menu Reporty.
 • Zmazanému To-Do listu sa teraz zmažú aj s ním súvisiace verejné odkazy.
 • Viac v článku [CZ]

9. septembra 2020

 • Nový Kanban – výrazne sme redesignovali stĺpcové zobrazenie projektu. Pozrite sa na videoukážku [CZ] a tu nájdete nápovedu, ako si v projekte kanban zapnúť.
 • Integrácia na Raynet CRM – novo si môžete Freelo prepojiť s CRM systémom Raynet na správu obchodných kontaktov. Integrácia umožňuje zobraziť vo Freele v projektoch informácie o klientoch, udalostiach a obchodných prípadoch.
 • Pohodlnejšie drag& drop v úlohách, To-Do listoch, podúlohách a uložených filtroch. Teraz nie je nutné hľadať špeciálnu ikonku, za ktorú sa predtým ťahalo, môžete ťahať za akúkoľvek časť elementu, ktorý chcete presunúť.
 • Užívateľské filtre na dashboarde si môžete zoradiť podľa seba cez drag&drop.
 • Bežiaci timetracking je novo signalizovaný červenou bodkou aj vo favicon v tabu prehliadači.
 • Viac v článku [CZ]

31. augusta 2020

 • Tabuľka výkazov, ktorú si šéfovia zamilujú – týždenný/mesačný reporting výkazov podľa ľudí, projektov, To-Do listov, úloh so širokými možnosťami filtrovania a ukladanie pohľadov.
 • Prehľady úloh – zoznamy Opakovaných úloh, Naposledy zmazaných položiek a Verejných odkazov. Nájdete v sekcii Reporty > Prehľady úloh
 • Lepšie odpovedanie na komentáre – možnosť jednoducho označiť text v poznámkach a odpovedať priamo na naň a tiež možnosť odpovedať na celý komentár.
 • Filtrácia notifikácií – pomôže nájsť konkrétnu notifikáciu podľa typu, ľudí a projektov.
 • Viac v článku [CZ]

28. júl 2020

 • Otváranie úlohy do vyskakovacieho okna priamo z notifikácií a zo všetkých "úlohových" odkazov na Dashboarde cez klávesové skratky poposunutie myši + Q alebo E.
 • Dark mode (Tmavý režim) – experimentálna funkcia vo vývoji, ktorú môžete vyskúšať v nastavení.
 • Nový vzhľad trojbodkového menu v notifikáciách.
 • Upravený vzhľad detailu komentára.
 • Timetracking dropdown menu umožňuje zmenu začiatku trackovania.
 • Minimalistickejší vzhľad verejných odkazov / iframov (ľahšie vložitelný napr. do vášho IS).

9. jún 2020

 • Poznámku môžete verejne zdieľať cez vygenerovaný tajný odkaz.
 • Dlaždica poznámky ukazuje náhľad jej obsahu.
 • Podúlohy možno rýchlejšie priraďovať užívateľom už pri ich vytváraní.
 • V sekcii Reporty> Výkazy ide pre každý výkaz zobraziť jeho poznámku.
 • Možnosť zapnúť e-mailovú notifikáciu o dokončení úlohy, ktorú sledujem.

30. apríl 2020

 • Vylepšenie poznámok:
  • História uloženia podľa užívateľov
  • Editačný mód
  • Diskusia pri poznámke má označovanie @meno užívateľov aj s notifikáciou
  • Poznámku je možné pripnúť k To-Do listom a môže tak slúžiť ako zadanie
  • Obsah pripnutej poznámky vo vygenerovanom odkaze verejného To-Do listu je viditeľný
  • Už čoskoro aj možnosť vygenerovať verejný odkaz na samostatnú poznámku
 • Možnosť filtrovať úlohy na Dashboarde bez štítku.
 • Možnosť zoradiť si úlohy v To-Do liste cez trojbodkové menu podľa:termínu, priority, dáta založenia
 • Lepšie filtrovanie výkazov. Teraz sa to nedeje po každom výbere jednotlivých filtrov, ale až po kliknutí na tlačidlo filtrovať.

3. február 2020

 • Rozšírené možnosti formátovania pri písaní komentárov. Možno meniť farebnosť textu i jeho podfarbenie. Texty možno oddeľovať horizontálnym oddeľovačom.
 • Dropdown menu u Timetrackingu s možnosťou prekliku alebo obnovenia trackovania naposledy trackovaných úloh.
 • Stránku To-Do listy možno nastaviť ako defaultnú stránku projektu. Hodí sa pri používaní Kanban / stĺpcového zobrazenia - viď trojbodkové menu na stránke To-Do listy alebo dropdown nastavenia (ozubené koliesko) detailu projektu.
 • Možnosť zoradiť úlohy v To-Do liste podľa termínu, priority a podľa toho, ako sú staré (podľa dňa vytvorenia - od najstaršieho alebo od najnovšieho) - viď trojbodkové menu To-Do listu.
 • Klávesová skratka pre rýchle priradenie podúlohy samému sebe - Kurzor myši + M .
 • Nový filter Bez štítku na dashboarde.

14. január 2020

 • Plávajúce termíny v šablónach . Možno nastaviť + X dní od vytvorenia úlohy zo šablóny.
 • Možnosť ponechania prázdneho riadku v komentároch.
 • Rozšírenie API o nové parametre ako sú štítky a priority.
 • Zmena favicon aby sa neplietla s Google dokumentmi.
 • Viac v článku [CZ]

18. november 2019

 • Nová klávesová skratka pre rýchly náhľad úlohy - Myš nad úlohou + Q .
 • Nová klávesová skratka pre rýchly náhľad úlohy a editáciu - myš nad úlohou + E.
 • Optimalizácia rýchlosti - zrýchlili sme mnoho častí aplikácie.
 • Nové filtre budúci týždeň a mesiac na dashboarde.
 • 🎉 Emoji za odmenu po dokončení úlohy.
 • Možnosť ponechania prázdneho riadku v komentároch.

20. september 2019

 • Podúlohy môžu mať riešiteľa (priradeného užívateľa).
 • Lajknutie komentára teraz posiela notifikáciu autorovi komentára a má nový dizajn.
 • Nová klávesová skratka pre priradenie úlohy samému sebe - Myš nad úlohou + M .
 • Nazdieľané verejné projekty a To-Do listy sa teraz zobrazujú aj vrátane podúloh .
 • V spolupráci s poprednými českými odborníkmi sme spustili verejnú databázu šablón projektov, procesov, checklistov a postupov.
 • Pripnuté informácie majú nový - kompaktnejší - vzhľad a krajšie ikony.
 • Vydali sme blogpost s videoukážkami všetkých noviniek .

2. september 2019

 • Nové SVG ovládacie a súborové ikony.
 • Bežiaci Timetracking na hlavnej lište je výraznejší.
 • Užívatelia bez profilovej fotky majú avatara s iniciálami pre ľahšie rozpoznanie priradeného užívateľa na mobilných zariadeniach.
 • Verejne zdieľané To-Do listy umožňujú zobraziť podúlohu cez ikonku stavu dokončených podúloh.
 • Novinky vo filtroch na Dashboarde
  • Plávajúce termíny - Vytvorené v období a Úlohy s termínom. Umožňujú vypisovať úlohy v plávajúcom okne termínu, takže nie je nutné meniť pevný dátum. Zvýraznenie aktívnych filtrov.
  • Dashboard si pamätá naposledy vyhľadávané filtre a výpis úloh aj pri odchode na inú stránku (napríklad na detail úlohy a späť.)
  • Pridali sme filter Všetko na zobrazenie dokončených aj nedokončených úloh naraz .
 • Nová klávesová skratka pre získanie focusu hľadania Alt + Shift + F .
 • Možnosť vložiť iba jednu úlohu zo šablóny a lepšie chovanie checkboxov pre výber.
 • Zjednotenie trojbodkového menu a pravého menu na detaile úlohy a dizajnové zladenie.

19. august 2019

 • Štítky a priority úlohy. Viac
 • Pripomienky k úlohe. Viac
 • Do projektov možno hromadne pridávať viac prvkov (To-Do listov, úloh, podúloh) v jednom kroku Viac
 • Generovanie textového exportu To-Do listov a To-Do listu v textovom a znovu importovateľnom formáte. S možnosťou zvoliť si export už dokončených úloh či podúloh. Viac
 • Rozpočet projektu možno teraz nastaviť na úroveň jednotiek (predtým stoviek).
 • Pri To-Do listoch sa zobrazujú sumy výkazov aj "obyčajným" užívateľom nesprávcom. Vidia len svoje výkazy.

7. jún 2019

14. apríl 2019

 • Opakované rozpočty a nulovanie rozpočtov.
 • Lepšie zobrazenie prekročených budgetov v To-Do listoch.
 • Rozšírenie filtrov na dashboarde.
 • Pri pridávaní úlohy v kalendári konktrétneho projektu je tento projekt vo formulári predvybraný.
 • Pri kliknutí na ikonku reťazu pru komentári sa URL rovno skopíruje do schránky.
 • API príkaz na zoznam užívateľov.
 • Názov poznámky sa teraz ukladá spoločne s uložením celej poznámky.
 • Viac v článku [CZ]

28. marec 2019

 • Nový Dashboard (Reporting)
 • Verejne zdieľané úlohy zobrazujú súbory
 • Changelog úlohy
 • mention @project
 • Poznámka pri faktúre
 • Riadkový výpis súborov a poznámok
 • Kopírovanie URL úlohy / komentáre na mobile
 • Animácia dokončenia úlohy
 • Viac v článku [CZ]

31. január 2019

 • Teraz môžete na pár kliknutí prevádzať svoje vlastné projekty na niekoho iného alebo si vyžiadať prevod projektov od iných užívateľov pod váš účet. Túto funkciu nájdete v menu Projekty> Všetky projekty . Viac v náhľade
 • Pridali sme ponuku klávesových skratiek. Nájdete ju v pravom menu po svoju fotkou.
 • Pridali sme tlačidlo na vytvorenie novej / čistej šablóny namiesto vytvárania cez existujúci projekt.
 • V kalendári je možné zobraziť zaradenie úlohy: Názov> To-Do list> Projekt .

12. január 2019

 • Redesignovali sme riadok úlohy. Viac v článku [CZ]
 • Lepšia validácia DIČ.
 • Tlačítko pre vytváranie šablón je teraz samostatne.

14. november 2018

 • Notifikácie a Timetracking se teraz obnovujú bez nutnosti znovunačítať okno / tab prehliadača. Sú synchronizováné nezávisle cez tzv. websockety
 • V sekcii Platby je možné zadať dalšiu e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať vygenerované faktúry. Je to vhodné napr. pre automatické zasielanie podkladov účtovníčke.
 • V kalendári teraz zobrazujeme i končiaci čas úlohy (pokiaľ je nastavený konkrétny hodinový interval od-do).
 • Pri kopírovaní To-Do listov je možné zvoliť kopírovanie i dokončených úloh a zachovanie priradených užívateľov (pokiaľ užívatelia sú už prizvaní v cieľovom projekte, do ktorého sa kopíruje).

11. september 2018

 • Zápis pri vykazovaní času v tvare 1310 sa teraz považuje za 13:10.
 • I na prizvanom projekte simôžete zmenit svoju hodinovku v sekcii Projekt > Uživatelé.
 • Notifikačný e-mail na dlho bežiaci výkaz času.
 • Na mobilnej verzi se ukazuje informačný badge, že bežia stopky.
 • Na stránke meranie času vedú na všetky výkazy spätné odkazy na úlohu.
 • Pár ďalších drobných vylepšení v Timetrackingu.
 • Viac v článku [CZ]

24. august 2018

 • To-Do listy možno vytvárať zo šablón projektov priamo v detaile projektu.
 • Podúlohy možno vytvárať v detaile úlohy zo šablón projektov, ktoré mají úlohy s podúlohami.
 • Do šablóny projektov možno pozvať užívateľov. Vďaka tomu možno zdielať šablónu s ďalšími užívateľmi, ktorí ju môžu používať.
 • Prizvaných užívateľov v šablónách možno priraďovať k úlohám. Priradenie pri použití šablóny následne drží.
 • Teraz môžete vytvoriť novú šablónu na stránke Projekty cez dropdown menu.
 • Na detaile projektu si môžete nastaviť aké bloky a v akom poradí sa budú zobrazovať. Nastavenie najdete v hlavičke detailu projektu vpravo pod ikonkou nastavenia.
 • Viac o šablónách vo videu [CZ]

15. august 2018

 • Novo môžete exportovať dáta z projektov a To-Do listov do CSV súboru (Excel formát). Exporty nájdete v trojbodkovom menu.

13. august 2018

 • Zápis pri vykazovaní času v tvare 1310 sa teraz považuje za 13:10.

10. august 2018

 • Projekty sú novo rozradené a zoskupené podľa tímov. Je potom jasné, kto vás do projektu prizval.

8. august 2018

 • Kalendár má nový týždenný pohľad.

6. august 2018

 • To-Do listy je možné vytvárať zo šablón projektov priamo v detaile projektu.
 • Podúlohy je možné vytvárať v detaile úlohy zo šablón projektu, ktoré majú úlohy s podúlohami.
 • Do šablóny projektov je možné pozvať užívateľla. Vďaka tomu je možné zdieľať šablónu s dalšími užívateľmi , ktorí ju môžu používať.
 • Prizvaných užívateľov v šablónach je možno priraďovať k úlohám.

6. júl 2018

 • Pokiaľ vložíte do komentára odkaz nahraného videa zo služby loom, tak sa rovno načíta video player.

30. máj 2018

7. marec 2018

 • Pridali sme dvojfaktorové overenie pri prihlasovaní (tzv. 2FA z anglického Two-Factor Authentication).
 • V aplikácii sa dá vidieť zariadenie cez ktoré ste prihlásený. Tieto prihlásenia môžete odhlásiť.
 • Pokiaľ sa prihlásí neznáme zariadenie, dostanete o tom oznámenie e-mailom. Toto oznámenie sa dá vypnúť v nastavení.
 • Je možno sa prihlásiť k sledovaniu celého To-Do listu. Užívateľovi potom chodia notifikácie na komentáre o súčasných a budúcich úlohách v sledovanom To-Do liste.
 • Viac v článku [CZ]

2. február 2018

 • Nové menu s inline SVG ikonami.
 • Notifikačné centrum je prepracované a prehľadnejšie.
 • E-maily je možno preposielať na vo Freele vygenerovanou e-mailovou adresou . Buď priamo do úlohy (obsah e-mailu ako komentár) alebo do To-Do listu (vytvorí novú úlohu).
 • Rozšírili sme API o nové funkcie.
 • Vylepšili sme pozývanie nových užívateľov. Je vidieť stav užívateľov či už sa do Freela registrovali. Je možné zaslať URL k dokončeniu registrácie inou formou než e-mailom.
 • Verejne zdieľané úlohy zobrazujú viac meta informácií a sú prehľadnejšie.
 • Kanban board sa dočkal niekoľko vylepšení.
 • Napojili sme službu Vyfakturuj.cz.
 • Do projektu je možné prizvať hromadne viac užívateľov naraz.
 • Niekoľko ďalších drobných vylepšení.
 • Viac v článku [CZ]

12. septembra 2017

 • Pri odoslaní komentára môžete úlohu rovno dokončiť.
 • Na svojom profile nájdete úlohy, ktoré ste vytvorili.
 • Niekoľko ďalších drobných vylepšení.
 • Viac v článku [CZ]

2015-2017

 • Zaujímajú ťa i predošlé novinky? O tých významnejších sa môžeš dočítať na našom blogu v sekcii Strojovňa.
 • Prejsť na blog [CZ]
icon-kormidlo5

14-dňová bezplatná skúšobná plavba

Potrebujete poradiť? Dohodnite si s nami bezplatnú online konzultáciu.