Freelo Byznys Wiki Lidské zdroje / HR Slovníček zrádných pojmů z oblasti HR a pracovního práva
Slovníček připíchlý na zeď

Slovníček zrádných pojmů z oblasti HR a pracovního práva

S pojmy z oboru HR a pracovního práva se alespoň jednou za čas setkává každý. Možná právě proto se v této oblasti ujalo několik nepřesností a nešvarů. Než se začtete do velkého přehledu odměňování, ujistěte se, že pojmům, kterým se budeme dál věnovat, správně rozumíte.

Benefity

Jsou plošné výhody poskytované zaměstnancům bez ohledu na výkon. Nemusejí být stejné pro všechny zaměstnance, ale zpravidla jsou podobné v rámci stejného zařazení ve firemní struktuře. Bývají definované v pracovní nebo kolektivní smlouvě. Neplést s odměnami.

Benefity versus zákonná povinnost

Pozor, benefity nejsou právně vymahatelné. A tady nastává ten zádrhel. V pracovních inzerátech se za benefity někdy vydávají i zákonné povinnosti zaměstnavatele jako jsou např. 4 týdny dovolené, den placeného volna na vlastní svatbu, pauzy na kojení nebo neplacené volno na stěhování z vlastní vůle.

Kdy je vzdělávání benefit?

Vzdělávání by ze své podstaty nemělo být benefitem. Pokud se jedná o vzdělávání nutné k vykonávání práce (např. práce s nástrojem), je to náplň práce. Pokud hovoříme o vzdělávání v širším smyslu, třeba o rozvíjení soft skills, pak se jedná spíše o rozvojovou strategii firmy než o benefit. I když hranice není jednoznačná.

Když si nejste jistí, tak se zaměstnance zeptejte, zda dané školení vnímá jako benefit.

Školení Každý prodává vnímám i jako benefit. Tipy, jak pracovat s efektivitou, plánovat si kalendář a jak naslouchat, využívám v každodenním životě.

– Radek Novák, Customer Success Managera ve Freelu

FREELO TIP

Snažte se ze vzdělávání zaměstnanců co nejvíce vytěžit – sdílejte si know-how v rámci firmy.

Freelo know how
Například ve speciálním projektu.

Co je flexibilita?

Zda je flexibilita kvalifikovaná jako benefit nebo jako součást firemní kultury, napoví, co přesně je flexibilitou myšleno.

Pokud je flexibilita braná jako benefit, očekávejte spíš drobné ústupky zaměstnancům jako home office párkrát za měsíc, nebo možnost napracovat si páteční odpoledne.

Jestliže se jedná o součást firemní kultury, pravděpodobně je flexibilita v hlavách managementu zakořeněná jako něco, co prospívá nejen zaměstnanci, ale celé firmě. Spíše můžete očekávat zkrácené pracovní úvazky, firemní školky, neomezený home office apod. Ale vždy se raději doptejte.

home office
Z tohoto vlákna na Slacku je evidentní, který případ jsme my ve Freelu. 😇

ESOP (Employee Stock Option Plan)

Systém zaměstnaneckých akcií využívaný především start-upy v USA a Velké Británii. V Česku je možný, avšak kvůli nedostatečné podpoře v zákoně ne příliš výhodný. Více o ESOPU najdete ve velkém přehledu odměn.

Mzda versus plat

Plat dostávají zaměstnanci pracující pro veřejnou instituci, tedy obec, kraj, stát, státní fond, příspěvkovou organizaci (škola) apod. Mzdu dostávají všichni ostatní zaměstnanci.

Odměny

Jsou v podstatě všechno, co zaměstnanec dostává, kromě benefitů. Dělí se na hmotnénehmotné. Závisí na výkonu.

Švarc systém (také švarcsystém)

Označuje stav, kdy člověk pracuje za podmínek odpovídajících pracovněprávním vztahům – například má nadřízeného, pracovní dobu, chodí do kanceláře, dostává mzdu apod., ale přitom není zaměstnancem, nýbrž OSVČ.

Proč by to vůbec někdo dělal?

Švarc systém přináší zásadní komplikaci. Pracující není chráněný zákoníkem práce, takže se na něj nevztahuje dovolená, nemocenská, ošetřování člena rodiny a další výhody. Jenže právě „díky“ tomu, že švarc systém obchází povinné odvody do sociálního a zdravotního systému, které vyplývají ze zaměstnaneckého poměru, šéf ušetří náklady a zaměstnanci na účtu přistává větší částka.

Švarc systém je nelegální

Švarcsystém je i po novele zákona o zaměstnanosti nelegální. Definice švarc systému však zůstává u některých profesí nejednoznačná a vždy se posuzuje případ od případu viz stanovisko MPSV. Například to, že OSVČ dodává jen jedné firmě ještě nemusí nutně znamenat problém. Každopádně v inzerátech pozor na slovní spojení typu „práce na IČO“.

Víte, že…

Švarc systém dostal své jméno po podnikateli Miroslavu Švarcovi, který v 90. letech obcházel pracovní právo. Název tedy nesouvisí se slovem schwarz, které v němčině znamená černý, i když by to také fungovalo ve smyslu „práce na černo“.

Alles Gute
Na úvod jsme si jako obvykle prosvištěli některá slovíčka. Zdroj: záběr ze satirického pořadu Alles Gute

A co dál?

Když někoho přistihnete, jak zaměňuje pojmy mzda a plat, hovoří o práci na IČO, nebo slibuje skvělý benefit v podobě dovolené na svatbu, odkažte ho na předchozí řádky. Sdílejte článek ve své bublině i mimo ni.

Pokud tápete v pojmech, které tu nezazněly, konkrétně v HR hantýrce a potřebuje se zorientovat v tom, kdo je HR generalista, co je preboarding apod., mrkněte na slovníček HR pojmů z dílny LMC.

Zajímá vás odměňování zaměstnanců více do detailu?
👉 Mrkněte na Velký přehled odměňování.

Freelo.cz Byznys Wiki Lidské zdroje / HR Slovníček zrádných pojmů z oblasti HR a pracovního práva

Projektové řízení

Lidské zdroje / HR

Týmová spolupráce a komunikace

icon-kormidlo5

14denní testovací plavba zdarma

Potřebujete poradit? Domluvte si s námi bezplatnou online konzultaci.