Ochrana osobních údajů

Pro váš i náš klidný spánek.

GDPR ready

Zásady práce s vašimi údaji

Ahoj!

Jsme Freelo Bay s.r.o., IČO 074 46 144, se sídlem Na Spravedlnosti 2853, Zelené Předměstí, Pardubice, 530 02, zapsaní u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42420.

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

1. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě koupě našich produktů

Pokud u nás službu nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte v objednávkovém formuláři. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo a údaje o nákupu služby.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – poskytli vám službu, případně s vámi přes kontaktní údaje komunikovali v případě potřeby (zákaznická péče, reklamace apod.).

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby.

C. Newslettery

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste zákazník a nezakázali jste nám to při objednávkovém procesu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

V případě, že jste nakupující zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@freelo.io.

D. Analytika a cílení reklamy

Pokud jste nám dali na naší liště souhlas, pracujeme s vaším telefonem a e-mailem také pro účely analytiky, trackování a cílení reklamy, mimo jiné za využití (a propojení nástrojů) společnosti Google.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Maximálně po dobu 1 roku, pokud souhlas neprodloužíte nebo nevezmete zpět.

2. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

3. Uživatelský účet

Naše Freelo služba v sobě zahrnuje i založení vašeho uživatelského účtu. Některé údaje a jejich zpracování je nezbytné (údaje pro zřízení účtu), jiné zpracování je zcela na vás (zejména údaje vyplněné v profilu).

V případě údajů pro zřízení účtu se jedná o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Ostatní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas je zcela na vás, je dobrovolný.

Pro zřízení účtu zpracováváme osobní údaje, které nám vyplníte v registračním formuláři – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně telefonní číslo a byznysové zařazení (to je na vašem uvážení).

Osobní údaje budeme zpracovávat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb po dobu vašeho využívání účtu.

Účet vám deaktivujeme a údaje smažeme, pokud účet nepoužijete déle jak 5 let. Účet také můžete sami kdykoliv zrušit. V takovém případě vaše data budeme držet po dobu 1 roku v našich zálohách, kdybyste si to s námi náhodou rozmysleli. :) Poté data nenávratně smažeme.

V případě, že Free verzi nepoužíváte po dobu delší než 3 měsíce, můžeme po této době uložená data a účet smazat.

4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese info@freelo.io.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

icon-kormidlo5

14denní testovací plavba zdarma

Potřebujete poradit? Domluvte si s námi bezplatnou online konzultaci.