Co je ve Freelu nového

Změny nás baví. Posouvají nás vpřed.

6/2024

 • Nově lze do projektu zvát najednou celé týmy. Na pár kliků tedy nyní můžete přizvat do projektu celý tým lidí a není nutné uživatele zvát jednoho po druhém.
 • Nově je možné přidat obrázek k úkolu ve sloupciKanbanové zobrazení se tak stává ještě o něco víc vizuální a uživatelsky přívětivé.
 • Přidali jsme možnost nastavit vazby přímo v šabloněch tak, aby se při vytvěření projektu z šablony nastavení vazby zachovaly.
 • Upravili jsme možnosti správy štítků, aby se eliminovaly nechtěné úpravy štítků jinému vlastníkovi, ale aby se zároveň zachovala možnost vybrat jakýkoliv štítek napříč projekty/od různých vlastníků štítků:
  • Editace štítků přímo u úkolu je nyní možná pouze u vlastních štítků nebo pokud jsi Projekťák a zároveň Správce v projektu.
  • Ve Správě štítků jsou nyní štítky seskupené podle vlastníků, aby se minimalizovaly nechtěné úpravy cizích štítků. Uživatel opět musí být Projekťákem daného vlastníka, aby štítky z projektů jiného vlastníka v nastavení viděl a mohl je administrovat.
 • Nově je možné zapnout si v nastavení minimalistická oznámení, která zabírají menší prostor na displeji (hodí se např. při využívání Freela na telefonu).

5/2024

 • Nově je možné při psaní popisů úkolů či komentářů otevřít pomocí klávesové zkratky „/“ menu pro Rychlé přidání – tuto funkci je možné využít na rychlé zmínění či rovnou vytvoření poznámek a úkolů (včetně všech atributů) přímo v textu. Lze ale zmínit i další položky (např. To-Do listy).
 • Nově si v Business panelu můžete v kategorii Správa uživatelů jednodušeji ověřit, na které uživatele se vztahují vaše licence díky prohození pořadí sekcí. Na prvním místě nyní najdete sekci S licencí, na druhém pak sekci Všichni (uživatelé, s kterými sdílíte jakýkoli projekt i mimo vaši firmu).
 • Upravili jsme systém přiřazování uloženého klienta k projektu – nyní se v seznamu zobrazí kromě jména kontaktní osoby na prvním místě i název firmy.
 • Přidali jsme klávesovou zkratku pro editaci vlastních polí – kdekoli na detailu úkolu stačí zmáčknout „C“.
 • Rozšířili jsme API dokumentaci o:

4/2024

 • Přidali jsme do sekce Reporty novou kategorii – Úkoly s připomínkou. Otevírá se vám tím nová možnost, jak mít nad všemi nastavenými připomínkami přehled a jak je na jednom místě spravovat.
 • Přidali jsme další možnosti nastavení při zakládání nového To-Do listu. Při založení To-Do listu můžete nyní rovnou zvolit výchozího řešitele pro všechny úkoly založené v něm. Zároveň můžete v tomto kroku i nastavit oprávnění přístupu a uživatelů k To-Do listu.
 • Přidali jsme upozornění při komentování úkolu, který je po termínu – Freelo vás samo vyzve k posunutí termínu. Nestane se tak, že předáte kolegovi úkol s prošlým termínem.
 • Nově si lze na Dashboardu zobrazit přesné termíny úkolů. Pokud je termín úkolu např. 1. května, v tento den na Dashboardu místo Dnes je termín uvidíte ikonku kalendáře s tímto datem.
 • Nově lze u úkolů nastavovat řešitele a termín přímo v Mind Mapě bez nutnosti rozkliku modálního okna s detailem úkolu.
 • Nově lze měnit termín pomocí klávesové zkratky „T“ rovnou při psaní komentáře u daného úkolu.
 • Upravili jsme nastavení u opakovaných úkolů s roční frekvencí – nyní si můžete vybrat, po kolika letech se má úkol pravidelně opakovat (každé 2 roky, každých 5 let apod.).

3/2024

 • 🎉 Spustili jsme meziprojektovou Timeline – velkou výhodou oproti projektové Timeline je možnost zobrazovat úkoly i napříč projekty.
  • Díky možnosti zobrazení hierarchie může uživatel vidět v panelu vlevo všechny úkoly v rámci projektů, i když je zrovna nevidí ve vybraném časovém období na Timeline.
  • Nyní si jde upravit šířku panelu po levé straně, takže se nestane, že by nebyl vidět celý název projektu či To-Do listu.
  • úkoly v projektech si jde na jeden klik zabalit a zvýšit tak přehlednost na Timeline. Pro zvýšení přehlednosti si lze také skrýt prázdné řádky.
  • Na meziprojektové Timeline si lze flitrovat úkoly pomocí vlastních filtrů.
 • Upravili jsme kontrolu konfliktů vazeb pod/úkolů na projektové Timeline.
 • Nově lze zakládat úkoly přímo v Timeline i při řazení dle Řešitele.
 • Přidali jsme možnost dokončit všechny podúkoly na jedno kliknutí.
 • Přidali jsme funkci Mimo kancelář. Je tak možné jednoduše nastavit, kdy nebudete ve Freelu dostupní – ostatní uživatelé uvidí všude ve Freelu u vašeho avatara odznak s nápisem Pryč.
 • Rozšířili jsme možnosti reakcí na komentáře o krátké textové reakce a emodži.
 • Nově lze u uložených vlastních filtrů na Dashboardu přidávat emodži jako ikonu pro odlišení a lepší přehled mezi filtry.
 • Nově lze při fakturaci snadněji rozlišit úkoly a podúkoly – rozdíl je v odsazení a jiném podbarvení, když na pod/úkol najedete myší (úkoly jsou podbarvené modře, podúkoly žlutě).
 • Upravili jsme transcoding pro hladké přehrávání všech videí v komentářích.
 • Nově si Freelo pamatuje poslední zvolenou rychlost přehrávání videa a automaticky v ní přehraje další videa.
 • Nově lze na Dashboardu měnit pomocí drag&drop pořadí nejen vlastních filtrů, ale i filtrů defaultních, které má ve Freelu každý uživatel.
 • Upravili jsme e-mailovou notifikaci na termín úkolu – nyní si lze nastavit notifikaci na termín úkolu i bez konkrétního času.
 • Upravili jsme zachování historie rozepsaných komentářů. Nyní je možné kdykoli se vrátit k rozepsanému (ale zatím neuloženému) komentáři i pokud se jedná o úpravu existujícího komentáře (doposud tomu tak bylo pouze u psaní nového komentáře).
 • Nově se v sekci Platby zobrazuje jak cena za tarif bez DPH, tak i s ní pro větší přehlednost. Dříve se na této stránce zobrazovala pouze cena bez DPH.
 • Vylepšili jsme vyhledávání v API – nově jde při vypisování úkolů na API aplikovat filtr na jména úkolů.
 • Rozšířili jsme API dokumentaci o:

2/2024

1/2024

 • Nově přibyla funkce časové odhady k úkolům, kde si celkové časové kapacity můžete rozdělit mezi jednotlivé uživatele.
 • Nově si může kapitán sám sobě nastavit hodinovou sazbu napříč projekty.
 • Nově se k úkolům vytvořeným přes doplněk v Gmailu můžou přenést do Freela i všechny přílohy z e-mailu.
 • Nově při vložení videa z YouTube do komentáře můžete využít speciální URL adresu při sdílení z YouTube, která zajistí spuštění videa v předem vybraném čase. Právě v tom čase se video vložené v komentáři začne přehrávat.
 • Nově jdou přehrát přímo v komentáři (bez nutnosti prokliku přes odkaz do nového okna) i krátká videa (ve formátu „Shorts“).
 • Nově se do projektu vytvořeného ze šablony přenáší i sledující úkolů.
 • Nově lze v editoru komentáře v kódu odsadit na další řádek pomocí tabulátoru.
 • Přidali jsme k poznámkám a souborům možnost jedním klikem zkopírovat do schránky jejich URL adresu – stejně tak, jak je tomu u úkolů.
 • Přidali jsme do CSV souborů exportovaných z Freela sloupec s popisem úkolů.
 • Rozšířili jsme nastavení opakovaných úkolů o možnost zvolit si, aby se nový úkol vždy vytvořil v To-Do listu, ve kterém byl založen (nehledě na to, do jakého To-Do listu byl přesunut po dokončení).
 • Vylepšili jsme diskuzi o možnost seřazení komentářů od nejnovějšího či nejstaršího.
 • Vylepšili jsme notifikace
  • Filtrování notifikací – nově si kromě možnosti filtrovat od nejstarších notifikací můžete také vybrat jen určitý časový rámec. Díky tomu se vám bude mnohem lépe reagovat na větší množství upozornění po delší absenci (např. dovolené).
  • Vzhled notifikací o dokončených úkolech – nově je název dokončeného úkolu v notifikaci přeškrtnutý.
 • Vylepšili jsme vyhledávání úkolu při nastavování vazeb – nově lze úkol kromě jeho názvu provázat i pomocí URL adresy.
 • Vylepšili jsme vykazování času u podúkolů – nově můžete zahájit měření času ikonou Play vedle názvu podúkolu tak, jak je tomu u úkolů.
 • Vylepšili jsme notifikace na nové komentáře u úkolů, takže pokud v diskuzi přibyde více komentářů, notifikace se seskupí do jedné a nebude vám každá chodit individuálně.
 • Vylepšili jsme dvoufázové ověření pomocí SMS, aby nebylo nutné kód ručně přepisovat – nyní po přijmutí SMS vyskočí okno, ve kterém stačí potvrdit jeho automatické vyplnění.
 • Upravili jsme časový limit pro smazání popisu úkolu v šabloně (nyní jde smazat kdykoli, narozdíl od popisů úkolů v aktivních projektech, kde je limit pro smazání 15 minut).
 • Upravili jsme v API dokumentaci endpoint pro vytvoření úkolu, aby se autor úkolu vytvořeného pomocí API nestával automaticky jeho sledujícím.
 • Nově přijímáme platby kromě CZK také v EUR.

21. prosince 2023

 • Vylepšili jsme přesouvání úkolů pomocí drag&drop v kanbanu. Nyní stačí úkol přetáhnout kamkoli v rozsahu celého sloupce (už není nutné přesouvat ho přímo pod poslední úkol) a on se do To-Do listu automaticky zařadí.
 • Rozšířili jsme počet zobrazených štítků na detailu úkolu, takže nyní již není nutné si štítky zobrazit přes tři tečky, pokud je jich více než dva (platí pro desktop verzi).
 • Upravili jsme ikonu videa vloženého do komentáře, takže je na první pohled jasné, o jaký typ souboru se jedná.
 • Upravili jsme limit velikosti profilové fotky – nově může mít až 5 MB.
 • Upravili jsme velikost křížku pro odebrání štítku, aby jeho odstranění bylo pohodlnější a nedocházelo omylem k prokliknutí se na štítek.
 • Nově se v kalendáři zobrazuje číslo týdne.
 • Nově po odeslání komentáře pomocí Cmd/Ctrl + Enter zmizí kurzor z okna pro komentáře, takže když použijete klávesové zkratky (například „a“ pro přiřazení pod/úkolu), bude zkratka fungovat (nenapíšete „a“ do okna pro komentář).
 • Rozšířili jsme nastavení webhooků – nyní skrz ně můžete posílat do jiné aplikace i informace o vlastních polích.
 • Rozšířili jsme API dokumentaci o:
  • endpoint pro filtraci faktury ke konkrétnímu projektu a pro její stažení ve formátu CSV,
  • endpoint pro přesun úkolu.

29. listopadu 2023

 • Přidali jsme funkci časového fondu u To-Do listu.
 • Rozšířili jsme blokační vazby napříč všemi projekty.
 • Nově se při označování textu u názvu projektu nebo úkolu nevyvolá editování, takže je možné jednoduše názvy kopírovat.

5. listopadu 2023

21. září 2023

 • 🥳 Freelo prošlo redesignem, který přináší řadu vylepšení:
  • nový detail úkolu,
  • snadné přepínání mezi zobrazeními projektů včetně zbrusu nové sekce Tabulky,
  • přehlednější detail projektu.
 • Přidali jsme funkci Role, díky které můžete upravit oprávnění zasáhů v projektech klientovi či externímu kolegovi. Možnost vytváření rolí najdete v tarifu Business.
 • Nově se dá filtrovat Dokončené úkoly podle projektů, uživatelů a dat.
 • Nově při smazání výkazu jiného uživatele obdrží daný uživatel o této akci notifikaci.
 • Opravili jsme chybu v integraci s Make při nastavení automatického přiřazování výchozího řešitele.
 • Upravili jsme přidávání uživatelů v komponentě Upozornění dostávají u úkolů. Přibyla funkce Našeptávač, možnost Vybrat všechny/Zrušit všechny a dále přidávání uživatelů ke sledování po týmech.
 • Rozšířili jsme API endpoint o štítky u úkolů.
 • Rozšířili jsme API endpoint o filtrování projektů podle data vytvoření, štítků, aktuálního stavu či vlastníka projektů.

11. srpna 2023

 • Vylepšili jsme obousměrnou integraci s Google kalendářem. Můžete si nastavit pouze jeden směr propojení.
 • Upravili jsme editaci výkazů:
 • Upravili jsme nastavení opakovaných plateb za Freelo. Nezdařené uhrazení se systém pokusí zopakovat 5 dní po sobě. A samozřejmě dále chodí e-mailová upozornění o neuhrazeném tarifu.
 • Rozšířili jsme veřejné odkazy To-do listů a pod/úkolů o prioritu, termín, řešitele a možnost zobrazení hloupých podúkolů. Upravil se také design veřejných odkazů.
 • Upravili a doplnili jsme filtry v insights projektů, uživatelů a týmů.
 • Nově se zobrazuje refresh ikonka pro načtení nových oznámení v notifikačním zvonečku, pokud ho máte zrovna otevřené.
 • Nově se díky HTML kódu při exportu úkolu zachová formátování komentářů.
 • Vylepšili jsme integraci s Vyfakturuj, iDokladem a Fakturoidem. Nově lze při vystavování faktur přednastavit splatnost faktur.
 • Rozšířili jsme API endpoint o filtr worker ID.
 • Rozšířili jsme API dokumentaci o tři nové endpointy notifikací:
  • výpis všech notifikací,
  • označení za přečtenou,
  • označení za nepřečtenou.
 • Rozšířili jsme API dokumentaci o:
 • Rozšířili jsme API endpoint podrobností úkolu o pole reakcí.
 • Rozšířili jsme API endpoint výpisu eventů o možnost filtrovat podle ID úkolů a odpověd due_dates (u eventů týkajících se přidání/editace úkolu).
 • Vylepšili jsme export komentáře v úkolu. Nově se v něm zachová formátování i emoji 🥳
 • Opravili jsme chybu u kopírování úkolů s podúkoly. Nyní se u kopírovaných podúkolů zachovávají sledující z původních podúkolů.
 • Nově jsme udělali opatření na vysokou frekvenci zasílání úkolů a komentářů do Freela e-mailem.

18. března 2023

 • Na dashboardu jsou zpět přehledy s výkazy za dnešek a včerejšek, ale také celkem za tento týden i měsíc. Mimo to tam uvidíte i poslední aktivity na projektech, nové komentáře v diskuzích a poslední dokončené úkoly.
 • Upravili jsme business tarif a přidali možnost objednat pro menší týmy (5, 10 a 15 uživatelů).
 • Do API dokumentace jsme přidali parent_task_id.
 • Opravili jsme chybu s obnovením archivovaného projektu správcem. Nyní je po obnovení archivovaného projektu kapitán ten, co byl kapitánem i v aktivním projektu.

21. února 2023

 • 🥳 Nově můžete své projekty plánovat a řídit mnohem efektivněji přes Timeline (tarif Business). Této funkci se také říká Ganttův diagram nebo časová osa projektu. Řeší problémy jako:
  • Posun termínu u 20 úkolů? Na 3 kliknutí.
  • Kritická cesta průběžně ukazuje termín dokončení projektu.
  • Kdo má práce málo a kdo moc a efektivní a rychlé přerozdělení.
  • Big picture projektu.
  • Šetří čas projekťákům, šéfům a tým lídrům.
 • 🏠 Zpřehlednili jsme Dashboard – změny na takto důležitých místech nejsou nikdy jednoduché. Jsme ale přesvědčení, že tato část potřebovala „provzdušnit“. Původní sekce, které z nového dashboardu zmizeli, najdete v Reportech (Diskuze, Dokončené úkoly, Výkazy > Denní). Dejte prosím změně alespoň týden, budeme rádi za zpětnou vazbu na info@freelo.io nebo na chatu. Děkujeme 🙌
 • Přidali jsme funkci Vazby úkolů pro snadnější propojení úkolů mezi sebou. Možnost nastavení vazeb najdete u tarifů Team a Business.
 • U šablon jsme rozšířili textový export o termín.
 • U vytváření úkolu přes URL si nově můžete nastavit přesměrování po vytvoření úkolu na detail projektu.

6. února 2023

23. prosince 2022

21. listopadu 2022

 • 💡 Mind mapa – nový pohled na projekt pomůže lépe začít nový projekt a nebo ukáže z nadhledu už běžící projekty. Více o mind mapě.
 • V šablonách lze nově nastavit termín -X dní od vytvoření úkolu.
 • Rozšíření API o možnost uploadovat soubory.
 • Safari 16.1 podporuje webové push notifikace.
 • Nově se soubory otevírají v novém okně prohlížeče.
 • Nově při výběru termínu z kalendáře je viditelné číslo týdne.
 • Nově je na detailu úkolu viditelné, zda je veřejně nasdílený.

8. října 2022

 • 🎨 Nový design hlavního menu.
 • 📅 Nově máme obousměrné propojení s Google kalendářem.
 • 🙌 Nově můžete importovat data z Asany do Freela.
 • 🤖 Nově jsme přidali vlastní pole k úkolům. K úkolům si teď můžete přidat další informace, statusy, hodnoty. Snadno vytvoříte třeba miniCRM nebo si Freelo propojíte s vaším IS. Může se jednat o text nebo číselný údaj. (Business tarif).
 • 🔕 Nově si můžete nastavit v jaké dny a časy vám budou chodit notifikace v aplikaci (mobilní i desktop) a prohlížeči. Najdete to v Nastavení > Notifikace úplně dole.
 • 🧘‍♂️ Přímo v notifikačním centru je nový režim „Nerušit“, který vypne notifikace do konce dne a nebo dokud je sami nezapnete.
 • 🕑 Nově můžete nastavit hodinovku napříč projekty (business tarif).
 • 🗂 Historie poznámek a komentářů nově obsahuje i soubory a obrázky.
 • 📱 Stáhněte si novou verzi iOS aplikace. Upravili jsme možnosti stahování souborů, zlepšili vzhled nového menu a opravili jsme otevírání aplikaci při kliknutí na Freelo odkaz v kterékoliv jiné aplikaci.
 • ⌨️ Rozšířili jsme vytváření úkolů z plain textu o obyčejné podúkoly, termíny, řešitele a první komentář.
 • Přidali jsme možnost notifikace ve zvonečku otvírat v modálním okně i na mobilu.
 • Při vytváření projektu ze šablony můžete nově vybrat, které uživatele ze šablony přizvete i do nového projektu.
 • U vytváření úkolu přes URL si nově můžete nastavit přesměrování po vytvoření úkolu na konkrétní To-Do list nebo na detail nově vytvořeného úkolu.
 • Při nastavení projektu si nově můžete vybrat, jestli to bude platit pro všechny vaše projekty nebo jenom pro jeden konkrétní projekt.
 • Přidali jsme možnost přizvat uživatele do všech projektů naráz.
 • Označení veřejného odkazu, pokud daný úkol sdílíte přes veřejný odkaz, tak to nově poznáte tak, že je tato možnost na detailu úkolu vytučněná. (hotovo u úkolu, u todo listu zatím ne)
 • Možnost vytvořit zálohovou fakturu při fakturaci další přes iDoklad, Fakturoid a Vyfakturuj.
 • Rozšířili jsme API endpoint o možnost zvolit kapitána při vytváření projektu.
 • API Vylepšení filtrů u endpointu All task collection – nyní můžete filtrovat:
  • vše, co nemá termín
  • vše, co má termín od-do nebo do větší/menší než
  • má štítek X
  • nemá štítek X
  • úkoly dokončené po termínu
  • datum dokončeni od–do
 • API rozšíření filtru u endpointu na všechny výkazy u ID úkolů – nově můžete filtrovat dle ID úkolu.

3. září 2022

 • Nově u chytrých podúkolů můžete změnit a vidět prioritu.
 • Nově si můžete exportovat vyfiltrovaná data na Dashboardu do tabulkového formátu (CSV).
 • Nově se všichni uživatelé dostanou i do archivovaných projektů. Tyto projekty najdete na stránce Všechny projekty.
 • Nově si na Dashboardu můžete zobrazit termín dokončení pod/úkolu s informací jak dlouho před/po termínu byl úkol dokončen.
 • Nově si v mobilní aplikaci můžete při prohlížení obrázků v galerii roztažením prstů obrázek zvětšit.
 • Nově u budgetu projektu uvidíte procentuální pře/vyčerpání hodinového i finančního rozpočtu.
 • Nově u videí vložených do diskuze přes odkaz aplikace loom.com zobrazujeme animovaný náhled videa.
 • Nově se u chytrých podúkolů exportovaných do kalendáře zobrazuje i název nadřazeného úkolu.
 • Nově si na denním výpisu výkazů můžete na jedno kliknutí zobrazit všechny poznámky u výkazů.
 • Nově se při nahrazování uživatele zobrazují v seznamu projektů i šablony.
 • Nově se v galerii zobrazují i WebP obrázky.
 • Nově si v Business panelu pamatujeme poslední navštívený účet, aby nebylo nutné se vždy přepínat.
 • Rozšířili jsme API Work reports o celkovou sumu výkazu úkolu a měnu task > cost > amount/currency.

24. června 2022

 • 🚀 Dashboard má nové tabulkové zobrazení. Sloupce můžete přesovat, skrývat či roztahovat. Úkoly jdou dokončovat, editovat a nebo nad nimi rovnou trackovat čas. Videoukázka
 • Nově můžete v kalendáři zobrazit dokončené úkoly, nastavit si zmizení po dokončení. Také jsme celkově zpřehlednili hlavičku kalendáře.
 • Při vytvoření úkolu e-mailem je nově autorem uživatel s e-mailovou adresou odesílatele (pokud ve Freelu existuje).
 • Nově můžete přesouvat úkoly v kalendáři i mimo vybranou oblast přes klávesové zkratky ← → (funguje ihned po „chytnutí a tažení“ pod/úkolu myší).
 • Nově můžete na jedno kliknutí zobrazit najednou všechny poznámky u výkazů u úkolu.
 • Nově lze jednoduše změnit platební kartu bez nutnosti rušit opakovanou platbu.
 • Nově můžete nainstalovat desktop PWA aplikaci přes proklik v patičce.
 • Rozšíření API o endpoint Get issued invoice detail.
 • Rozšíření API o endpointy Start time tracking, Stop time tracking a Edit time tracking.
 • Rozšíření API o parent_task_id v endpointech Get tasklist, Tasks in tasklist, Paginated collection of all tasks a Get project.
 • Opravili jsme řazení šablon dle abecedy v modálním okně při vkládání.
 • Opravili jsme u podúkolů s termíny zobrazení detailních informací v externích kalendářích (Google, Outlook, …).

7. května 2022

 • Při psaní komentářů můžete nově do editoru (poslední dvě ikonky vpravo) místo psaní nahrát hlasovou zprávu (na všech zařízeních) a záznam obrazovky / okna / tabu volitelně se zvukem (na desktopu).
 • Nově můžete v tarifu Business spravovat Týmy a pracovat s nimi napříč aplikací. Více v článku [CZ]
 • Nově si můžete Freelo přepnout do němčiny, polštiny, španělštiny, holandštiny, estonštiny, maďarštiny, dánštiny, rumunštiny a lotyštiny.
 • Nově u podúkolů zobrazujeme štítky.
 • Nově u nastavení sledujících při psaní komentáře zjišťujeme kdo úkol sleduje ve chvíli rozkliknutí seznamu uživatelů – předcházíme tak nechtěnému přenastavení „neaktuálního“ stavu.
 • Nově zůstanout úkoly dokončené v kalendáři viditelné do obnovení stránky – v současné chvíli pracujeme i na možnosti zobrazit si dokončené úkoly i po obnovení stránky.
 • Zrychlili jsme načítání aplikace díky optimalizaci boční nápovědy.
 • Vylepšili jsme klikání na pod/úkoly s krátkými názvy.

1. března 2022

 • U pod/úkolů lze při psaní jejich názvů rovnou zadat i jejich termín ve formátu //1 (termín: zítra), //2 (termín: pozítří) apod., také je možné zadávat termíny od do //1-2 (termíny: od zítra do pozítří). Nové zadávání termínů funguje i v textových šablonách.
 • Nově můžete ukládat uživatelské filtry na stránce K fakturaci a také jsme ji výrazně zrychlili.
 • Nově můžete v kalendáři vytvořit nový úkol dvojklikem (pro úkoly s termínem) do místa s časem a dnem nebo kliknutím a tažením s určením rozsahu termínů (pro úkoly s termíny od–do).
 • Nově lze nastavit připomenutí pod/úkolu přes klávesovou zkratku Myš nad pod/úkolem + R nebo pouze R přímo na detailu pod/úkolu.
 • Přehlednější nastavování termínů při vkládání komentáře.
 • Možnost zvýraznit kód třeba takhle i pro jedno nebo více slov přímo na řádku.
 • Zpřehlednili jsme souhrnný e-mail a úkoly s blížícími se a prošvihnutými termíny jsou nahoře.

17. února 2022

30. listopadu 2021

2. října 2021

 • Nově můžete vytvářet nové úkoly přes URL s předvyplněnými informacemi jako: projekt, To-Do list, podúkoly, řešitel, komentář a termíny (pevné i plovoucí). Více v nápovědě
 • Nově můžete vytvářet Chytré podúkoly i s komentářem/obsahem přímo bez nutnosti editovat již existující. Novinku najdete v dropdown menu „Přidat podúkoly“.
 • Nově můžete komentář Uložit a rovnou i vyplnit, kdy se vám má připomenout. Novinku najdete v dropdown menu „Uložit“ na konci diskuze úkolu.
 • Nově můžete komentář/úkol Uložit a obnovit v případě, že je úkol již dokončený. Novinku najdete v dropdown menu „Uložit“ na konci diskuze úkolu.
 • Zpřehlednili jsme detailní výpis aktivit na Dashboardu, v projektu a na profilu uživatele.
 • Nově funguje „lajk“ na komentáře v diskuzích u všech souborů nebo odkazů.
 • Nově pokud někoho při editaci komentáře zmíníte přes @JehoJmeno, dostane o tom upozornění.
 • Nově jsme do CSV exportu výkazů přidali sloupec názvu podúkolu.
 • Rozšíření API o endpoint get-task o soubory u komentářů.
 • Rozšíření API o endpoint get-file (by ID)
 • Rozšíření API o date_finished (datum dokončení úkolu) v endpointu finished-tasks-in-tasklist-collection a uživatel, který úkol dokončil v get-task.
 • Rozšíření API o date_add a date_edited_at u kolekce úkolů, kolekce tasklistů, kolekce projektů, kolekce work-reportů a na detailu úkolu.
 • Opravili jsme chybu s nenačítáním většího množství (100+) dokončených podúkolů.

26. srpna 2021

 • Nové Soubory u projektů:
  • Nahrávání souborů.
  • Nahrávání nových verzí souborů a procházení historie.
  • Vytváření složek a zanořování.
  • Možnost obarvit si složky a soubory.
  • Možnost připnout soubory k projektu.
  • Možnost pracovat se službami jako Google Drive, Dropbox, OneDrive, …
  • Filtrování dle názvů a typů souborů.
  • Diskuze na detailu souborů a poznámek s notifikacemi.
  • Sdílení mimo Freelo přes veřejný odkaz.
 • Na dashboardu jsou zvýrazněné podúkoly.
 • Více v článku [CZ]

18. srpna 2021

 • Můžete nastavit kanban/sloupce už při vytváření projektu.
 • V nastavení projektu nově můžete kanban/sloupcové zobrazení vynutit všem uživatelům projektu. Můžete také nastavit pořadí a viditelnost sekcí projektu. Tato nastavení můžete mít jiné pro sebe a pro ostatní uživatele.
 • V kalendáři ve sloupci s pod/úkoly bez termínu nově můžete zobrazovat nadřazený úkol v případě, že se jedná o podúkol. Přímo v kalendáři mají podúkoly po najetí myši tooltip s informací do jakého úkolu patří.
 • V kalendáři se nově v zobrazení Týden ukazují všechny úkoly bez nutnosti cokoliv rozklikávat.
 • V sekci Měření času zobrazujeme u každého výkazu časy od-do, kdy vznikl.
 • Zrychlili a zlepšili jsme seznam podúkolů. Při jakékoliv změně v modálním okně se vše projeví i v seznamu na pozadí, bez nutnosti obnovovat stránku úkolu. Při načítání podúkolů se zobrazuje animace. Dokončené podúkoly jsou schované pod odkazem.
 • Šablony projektů nově můžete převádět na/od jiného uživatele.
 • Nově na ikonce v tabu prohlížeče uvidíte i počet nových notifikací. Hodí se hlavně v případě velkého množství záložek, kde není vidět text, ale pouze favicon.
 • V modálním okně pod/úkolu jsme přidali před drobečkovou navigaci „tlačítko zpět“, které umožní pohodlnější procházení v různých úrovních úkolů v rámci stejného okna. Stejně tak nyní funguje i standardní Zpět v prohlížeči.
 • Nově můžete řadit připnuté poznámky na začátku To-Do listu.
 • U šablon nově můžete zvolit den, od kterého se mají nastavit předdefinované termíny.
 • Oprava zobrazení barevnosti projektů v kalendáři při tmavém/darkmode režimu.

19. června 2021

 • Nový kalendář s možností zvolit si vlastní barvu projektu. Mezi další vylepšení patří:
  • viditelné priority úkolů,
  • zrychlení načítání,
  • při změnách (termín, řešitel, …) se kalendář aktualizuje bez nutnosti obnovovat stránku.
 • Sjednocení barevnosti štítků a projektů v kalendáři – redukce celkového počtu barev pro lepší přehlednost a jednodušší komunikaci (dříve existovaly 3 modré, dvě červené apod., což mohlo vést ke zbytečným nedorozuměním).
 • Můžete přehrát vimeo video přímo ve Freelu – stačí vložit URL do komentáře.
 • Můžete vygenerovat veřejný odkaz k podúkolům.
 • Seznam podúkolů (checklist) v chytrém podúkolu je barevně odlišený.
 • Můžete přidat chytrý podúkol do Mých priorit.
 • Při zaslání komentáře e-mailem zobrazujeme e-mail, z kterého byl odeslán.
 • Na Dashboardu můžete přes kláv. zkratku T měnit termín.
 • Můžete si nastavit e-mailovou připomínku k úkolu na konkrétní datum a čas.
 • Chytré podúkoly nově zobrazují, že mají podúkoly (modrý kruhový graf).
 • Zvýraznění komentáře, na který se prokliknete např. z notifikací.
 • Můžete zobrazit úkol v modalu přes kláv. zkratky Q/E v reportech Souhrny a Týdenní a měsíční.
 • Můžete vytvořit pod/úkol z komentáře přes trojtečkové menu.
 • Můžete zobrazit historii komentářů v diskuzi u poznámky.
 • Můžete přesouvat dokončené úkoly mezi sloupci/To-Do listy. Hodí se při Kanban rozvržení sloupců backlog, naplánováno, hotovo, …
 • Oprava načtení úprav poznámky od jiného uživatele bez nutnosti obnovovat stránku.
 • Oprava chytrých podúkolů v šablonách – nyní se správně přenášejí do nových projektů i s prvním komentářem.
 • Oprava odskrolování při přidávání To-Do listu u kanban/sloupcového zobrazení.
 • Oprava zobrazení štítků u veřejných odkazů.
 • Oprava opakovaného zobrazení okna pro povolení desktop notifikací.
 • Oprava zobrazení řešitele podúkolu u veřejného odkazu.
 • Rozšíření API o podúkoly.
 • Rozšíření API o aktivity nad úkolem.
 • Více v článku [CZ]

15. května 2021

 • Instalovatelná desktop aplikace z prohlížeče Chrome (tzv. PWA) – nově můžete Freelo namísto prohlížeče mít jako samostatnou aplikaci ve vašem Docku/Liště aplikací s plnohodnotným nastavením notifikací ve vašem operačním systému.
 • Klávesová zkratka T pro rychle nastavování/úpravy/rušení termínů – nově si v kombinaci Myš nad pod/úkolem + T vyvoláte nabídku pro úpravu termínu šipkami (vlevo, vpravo – dny), (nahoru, dolů – měsíce), T – +týden, X – smazání existujícího termínu.
 • „Prohlížečové“ notifikace – nově si můžete zapnout systémová upozornění, které se vám zobrazí i mimo prohlížeč a můžete si je přizpůsobit v nastavení Oznámení (Mac) / Oznámení a akce (Windows).
 • Avatar si nově můžete zrušit v nastavení uživatele a získat tak základní variantu s iniciály.
 • Stránky pro přihlášení, registraci a zapomenuté heslo jsou v novém designu.
 • Zrychlení načítání notifikací.
 • Optimalizace javascriptových knihoven.

5. února 2021

 • Do poznámky můžete nově nahrávat soubory a obrázky. Změnili jsme také vzhled detailu poznámky do bílé, která je neutrálnější a standardnější.
 • Video a audio soubory MP4, MOV, WAV, MP3 si nyní můžete rovnou pustit v přehrávači ve Freelu a nemusíte soubory pro přehrání stahovat.
 • Gmail addon a vyřešení stavů archivovaných To-Do listů a projektů. Vyřešení problému, kdy v seznamu To-Do listů, projektů a uživatelů nebyly vidět všechny položky.
 • Nově vypisujeme název úkolu u podúkolů v Timetrackingu a v našeptávači u hledání.
 • Editor nyní lépe přepíná barvy u barevného textu a podbarvení.

9. ledna 2021

 • Podúkoly jsou „chytřejší“ o termíny a diskuzi, zobrazují se v kalendáři, na dashboardu a lze k nim přidávat výkazy.
 • Zrychlili a rozšířili jsme přidávání úkolů – nyní rovnou nastavíte prioritu a štítky.
 • Freelo API jsme rozšířili o tři nové endpointy all-tasks, all-tasklists, all-projects.
 • Více v článku [CZ]

16. prosince 2020

23. října 2020

 • V Timetracking dropdown menu můžete přidat nebo změnit poznámku výkazu.
 • U tabulky v Reporty > Souhrny > Týdenní a měsíční jsme přidali možnost rozšířit tažením myši hlavní sloupec s názvy.
 • Nově chodí notifikace na dokončení podúkolů všem lidem, kteří daný úkol sledují.
 • Upravili jsme Drag&Drop řazení úkolu v sekci Moje priority úkolů.
 • Při filtrování v kanban zobrazení se nově neskrývají sloupce, které jsou prázdné. Je tedy možné i po vyfiltrování úkoly přesouvat kamkoliv v projektu.
 • Pokud se nepodaří doručit notifikaci v mobilní aplikaci, tak se jí nyní pokoušíme doručit opakovaně znovu později. Dříve se taková notifikace na zařízení již nedostala.

1. října 2020

 • V notifikačním centru jsme přidali přepínač na zobrazení pouze nepřečtených notifikací. Hodí se při fungování jako Inbox Zero.
 • Přidali jsme dvě možnosti připomenutí úkolu za měsíc a za dva měsíce.
 • Více v článku [CZ]

17. září 2020

 • Možnost nastavit sledující/řešitele nad to-do listem – umožní vám nastavit To-Do list tak, že kterýkoliv stávající nebo i budoucí nový úkol bude mít vámi vybrané sledující (budou dostávat upozornění např. na nové komentáře) a nebo předvybraného řešitele.
 • Nové souhrny – vylepšili jsme filtrování, přidali jsme možnost ukládat si pohledy, přidali jsme interaktivní datovou tabulku s možností exportovat aktuálně vyfiltrovaná data
 • Chytré odkazy – Nově převádíme interní odkazy jako app.freelo.io/XXX na textovou podobu a třeba u odkazu na komentář se zobrazí v okénku i jeho znění.
 • Kvůli rozšíření nových funkcí jsme předělali strukturu odkazů v menu Reporty.
 • Smazanému To-Do listu se nyní smažou i s ním související veřejné odkazy.
 • Více v článku [CZ]

9. září 2020

 • Nový Kanban – výrazně jsme redesignovali sloupcové zobrazení projektu. Podívejte se na videoukázku [CZ] a tady najdete nápovědu, jak si u projektu kanban zapnout.
 • Integrace raynet CRM – nově si můžete Freelo propojit s CRM systémem raynet na správu obchodních kontaktů. Integrace umožňuje zobrazit ve Freelu v projektech informace o klientech, událostech a obchodních případech.
 • Pohodlnější drag&drop u úkolů, To-Do listů, podúkolů a uložených filtrů. Nyní není nutné hledat speciální ikonku, za kterou se dříve tahalo, můžete tahat za jakoukoliv část elementu, který chcete přesunout.
 • Uživatelské filtry na dashboardu si můžete seřadit podle sebe přes drag&drop.
 • Běžící timetracking je nově signalizovaný červenou tečkou i ve faviconě v tabu prohlížeče.
 • Více v článku [CZ]

31. srpna 2020

 • Tabulka výkazů, kterou si šéfové zamilují – týdení/měsíční reporting výkazů dle lidí, projektů, To-Do listů, úkolů se širokými možnostmi filtrování a ukládání pohledů.
 • Přehledy úkolů – seznamy Opakovaných úkolů, Naposledy smazaných položek a Veřejných odkazů. Najdete v sekci Reporty > Přehledy úkolů.
 • Lepší odpovídání na komentáře – možnost jednoduše označit text v komentáři a odpovědět přímo na něj a také možnost odpovědět na celý komentář.
 • Filtrace notifikací – pomůže najít konkrétní notifikace dle typu, lidí a projektů.
 • Více v článku [CZ]

28. července 2020

 • Otevírání úkolu do vyskakovacího okna přímo z notifikací a ze všech „úkolových“ odkazů na Dashboardu přes klávesové zkratky najetí myši + Q nebo E.
 • Dark mode (Tmavý režim) – experimentální funkce ve vývoji, kterou můžete vyzkoušet v nastavení.
 • Nový vzhled trojtečkového menu v notifikacích.
 • Upravený vzhled detailu komentáře.
 • Timetracking dropdown menu umožňuje změnu začátku trackování.
 • Minimalističtější vzhled veřejných odkazů/iframů (snadněji vložitelný např. do vašeho IS).

9. června 2020

 • Poznámku můžete veřejně sdílet přes vygenerovaný tajný odkaz.
 • Dlaždice poznámky ukazuje náhled jejího obsahu.
 • Podúkoly lze rychleji přiřazovat uživatelům už při jejich vytváření.
 • V sekci Reporty > Výkazy lze u každého výkazu zobrazit jeho poznámku.
 • Možnost zapnout e-mailovou notifikaci o dokončení úkolu, který sleduji.

30. dubna 2020

 • Vylepšení poznámek:
  • Historie uložení dle uživatelů
  • Editační mód
  • Diskuze u poznámky má označování @jmeno uživatele i s notifikací
  • Poznámku lze připnout k To-Do listům a může tak sloužit jako zadání
  • Obsah připnuté poznámky u vygenerovaného odkazu veřejného To-Do listu je viditelný
  • Již brzy i možnost vygenerovat veřejný odkaz na samostatnou poznámku
 • Možnost filtrovat úkoly na Dashboardu bez štítku.
 • Možnost seřadit si úkoly v To-Do listu přes trojtečkové menu dle: termínu, priority, stáří
 • Lepší filtrování výkazů. Nyní se neděje po každém výběru jednotlivých filtrů, ale až po kliknutí na tlačítko filtrovat.

3. února 2020

 • Rozšířené možnosti formátování při psaní komentářů. Lze měnit barevnost textu i jeho podbarvení. Texty lze oddělovat horizontálním oddělovačem.
 • Dropdown menu u Time trackingu s možností prokliku nebo obnovení trackování naposledy trackovaných úkolů.
 • Stránka To-Do listy lze nastavit jako defaultní stránka projektu. Hodí se při používání Kanban/Sloupcového zobrazení – viz trojtečkové menu na stránce To-Do listy nebo dropdown nastavení (ozubené kolečko) detailu projektu.
 • Možnost seřadit úkoly v To-Do listu dle termínu, priority a dle stáří (dne vytvoření – od nejstaršího nebo od nejnovějšího) – viz trojtečkové menu To-Do listu.
 • Klávesová zkratka pro rychlé přiřazení podúkolu sobě – Kurzor myši + M.
 • Nový filtr Bez štítku na dashboardu.

14. ledna 2020

 • Plovoucí termíny v šablonách. Lze nastavit +X dní od vytvoření úkolu ze šablony.
 • Možnost ponechání prázdného řádku v komentáři.
 • Rozšíření API o nové parametry jako jsou štítky a priority.
 • Změna favicon aby se nepletla s Google dokumenty.
 • Více v článku [CZ]

18. listopadu 2019

 • Nová klávesová zkratka pro rychlý náhled úkolu – Myš nad úkolem + Q.
 • Nová klávesová zkratka pro rychlý náhled úkolu a editaci – Myš nad úkolem + E.
 • Optimalizace rychlosti – zrychlili jsme mnoho částí aplikace.
 • Nové filtry příští týden a měsíc na dashboardu.
 • 🎉 Emoji za odměnu po dokončení úkolu.
 • Možnost ponechání prázdného řádku v komentáři.

20. září 2019

 • Podúkoly můžou mít řešitele (přiřazeného uživatele).
 • Lajknutí komentáře nyní posílá notifikaci autorovi komentáře a má nový design.
 • Nová klávesová zkratka pro přiřazení úkolu sobě – Myš nad úkolem + M.
 • Nasdílené veřejné projekty a To-Do listy se nyní zobrazují i včetně podúkolů.
 • Ve spolupráci s předními českými odborníky jsme spustili veřejnou databázi šablon projektů, procesů, checklistů a postupů.
 • Připnuté informace mají nový – kompaktnější – vzhled a hezčí ikony.
 • Vydali jsme blogpost s videoukázkou všech novinek.

2. září 2019

 • Nové SVG ovládací a souborové ikony.
 • Běžící Timetracking na hlavní liště je výraznější.
 • Uživatelé bez profilové fotky mají avatar s iniciály pro snadnější rozpoznání přiřazeného uživatele na mobilních zařízeních.
 • Veřejně sdílené To-Do listy umožňují zobrazit podúkoly přes ikonku stavu dokončených podúkolů.
 • Novinky ve filtrech na Dashboardu
  • Plovoucí termíny – Vytvořené v období a Úkoly s termínem. Umožňují vypisovat úkoly v plovoucím okně termínu, takže není nutné měnit pevné datum. Zvýraznění aktivních filtrů.
  • Dashboard si pamatuje naposledy vyhledávané filtry a výpis úkolů i při odchodu na jinou stránku (třeba na detail úkolu a zpět.)
  • Přidali jsme filtr Vše na zobrazení dokončených i nedokončených úkolů najednou.
 • Nová klávesová zkratka pro získání focusu hledání Alt+Shift+F.
 • Možnost vložit pouze jeden úkol ze šablony a lepší chování checkboxů pro výběr.
 • Sjednocení trojtečkového menu a pravého menu na detailu úkolu a designové sladění.

19. srpna 2019

 • Štítky a priority úkolu. Více
 • Připomínky k úkolu. Více
 • Do projektů lze hromadně přidávat více prvků (To-Do listů, úkolů, podúkolů) v jednom kroku Více
 • Generování textového exportu To-Do listů a To-Do listu v textovém a znovu importovatelném formátu. S možností zvolit si export již dokončených úkolů či podúkolů. Více
 • Rozpočet projektu lze nyní nastavit na úroveň jednotek (dříve stovek).
 • U To-Do listů se zobrazují sumy výkazů i „obyčejným“ uživatelům nesprávcům. Vidí jen své výkazy.

7. června 2019

14. dubna 2019

 • Opakované rozpočty a nulování rozpočtů.
 • Lepší zobrazení překročených budgetů u To-Do listů.
 • Rozšíření filtrů na dashboardu.
 • Při přidávání úkolu v kalendáři konktrétního projektu je tento projekt ve formuláři předvybraný.
 • Při kliknutí na ikonku řetězu u komentáře se URL rovnou zkopíruje do schránky.
 • API příkaz na seznam uživatelů.
 • Název poznámky se nyní ukládá společně s uložením celé poznámky.
 • Více v článku [CZ]

28. března 2019

 • Nový Dashboard (Reporting)
 • Veřejně sdílené úkoly zobrazují soubory
 • Changelog úkolu
 • Mention @project
 • Poznámka u faktury
 • Řádkový výpis souborů a poznámek
 • Kopírování URL úkolu / komentáře na mobilu
 • Animace dokončení úkolu
 • Více v článku [CZ]

31. ledna 2019

 • Nyní můžeš na pár kliknutí převádět své vlastní projekty na někoho jiného nebo si vyžádat převod projektů od jiných uživatelů pod tvůj účet. Tuhle funkci najdeš v menu Projekty > Všechny projekty. Více na náhledu
 • Přidali jsme nabídku klávesových zkratek. Najdeš ji v pravém menu po svou fotkou.
 • Přidali jsme tlačítko na vytvoření nové / čisté šablony namísto vytváření přes existující projekt.
 • V kalendáři lze zobrazit zařazení úkolu: Název > To-Do list > Projekt.

12. ledna 2019

 • Redesignovali jsme řádek úkolu. Více v článku [CZ]
 • Lepší validace DIČ.
 • Tlačítku pro vytváření šablon je nyní samostatně.

14. listopadu 2018

 • Notifikace a Timetracking se nyní obnovují bez nutnosti znovunačíst okno / tab prohlížeče. Jsou synchronizovány nezávisle přes tzv. websockety
 • V sekci Platby je možné zadat další e-mailovou adresu, na kterou se budou zasílat vygenerované faktury. Je to vhodné např. pro automatické zasílání podkladů účetní.
 • V kalendáři nyní zobrazujeme i končící čas úkolu (pokud je nastavený konkrétní hodinový interval od-do).
 • Při kopírování To-Do listů je možné zvolit kopírování i dokončených úkolů a zachování přiřazených uživatelů (pokud uživatelé jsou již přizvaní v cílovém projektu, do kterého se kopíruje).

11. září 2018

 • Zápis při vykazování času ve tvaru 1310 se nyní považuje za 13:10.
 • I na přizvaném projektu si můžeš změnit svou hodinovku v sekci Projekt > Uživatelé.
 • Notifikační e-mail na dlouho běžící výkaz času.
 • Na mobilní verzi se ukazuje informační badge, že běží stopky.
 • Na stránce měření času vedou na všechny výkazy zpětné odkazy na úkol.
 • Pár dalších drobných vylepšení u Timetrackingu.
 • Více v článku [CZ]

24. srpna 2018

 • To-Do listy lze vytvářet ze šablon projektů přímo na detailu projektu.
 • Podúkoly lze vytvářet na detailu úkolu ze šablon projektů, které mají úkoly s podúkoly.
 • Do šabloby projektů lze zvát uživatele. Díky tomu lze sdílet šablonu s dalšími uživateli, kteří ji můžou používat.
 • Přizvané uživatele v šablonách lze přiřazovat k úkolům. Přiřazení při použití šablony následně drží.
 • Nyní můžeš vytvořit novou šablonu na stránce Projekty přes dropdown menu.
 • Na detailu projektu si můžeš nastavit jaké bloky a v jakém pořadí se budou zobrazovat. Nastavení najdeš v hlavičce detailu projektu vpravo pod ikonkou nastavení.
 • Více o šablonách ve videu [CZ]

15. srpna 2018

 • Nově můžeš exportovat data z projektů a To-Do listů do CSV souboru (Excel formát). Exporty najdeš v trojtečkovém menu.

13. srpna 2018

 • Zápis při vykazování času ve tvaru 1310 se nyní považuje za 13:10.

10. srpna 2018

 • Projekty jsou nově řazeny a seskupeny dle týmů. Je potom jasné, kdo tě do projektu přizval.

8. srpna 2018

 • Kalendář má nový týdenní pohled.

6. srpna 2018

 • To-Do listy lze vytvářet ze šablon projektů přímo na detailu projektu.
 • Podúkoly lze vytvářet na detailu úkolu ze šablon projektů, které mají úkoly s podúkoly.
 • Do šabloby projektů lze zvát uživatele. Díky tomu lze sdílen šablonu s dalšími uživateli, kteří ji můžou používat.
 • Přizvané uživatele v šablonách lze přiřazovat k úkolům.

6. července 2018

 • Pokud vložíš do komentáře odkaz nahraného videa ze služby loom, tak se rovnou načte video player.

30. května 2018

7. března 2018

 • Přidali jsme dvoufaktorové ověření při přihlašování (tzv. 2FA z anglického Two-Factor Authentication).
 • V aplikaci lze vidět zařízení přes které jsi přihlášen/a. Tyto přihlášení můžeš odhlásit.
 • Pokud se přihlásí neznámé zařízení, dostaneš o tom oznámení e-mailem. Tohle oznámení lze vypnout v nastavení.
 • Lze se přihlásit ke sledování celého To-Do listu. Uživateli pak chodí notifikace na komentáře u současných i budoucích úkolů ve sledovaném To-Do listu.
 • Více v článku [CZ]

2. února 2018

 • Nové menu s inline SVG ikonami.
 • Notifikační centrum je přepracované a přehlednější.
 • E-maily lze přeposílat na ve Freelu vygenerovanou e-mailovou adresu. Buď přímo do úkolu (obsah e-mailu jako komentář) nebo do To-Do listu (vytvoří nový úkol).
 • Rozšířili jsme API o nové funkce.
 • Vylepšili jsme zvaní nových uživatelů. Je vidět stav uživatelů zda už se do Freela registrovali. Je možné zaslat URL k dokončení registrace jinou formou než e-mailem.
 • Veřejně sdílené úkoly zobrazují více meta informací a jsou přehlednější.
 • Kanban board se dočkal několika vylepšení.
 • Napojili jsme službu Vyfakturuj.cz.
 • Do projektu lze přizvat hromadně více uživatelů najednou.
 • Několik dalších drobných vylepšení.
 • Více v článku [CZ]

12. září 2017

 • Při odesílání komentáře můžeš úkol rovnou dokončit.
 • Na svém profilu najdeš úkoly, které jsi vytvořil.
 • Několik dalších drobných vylepšení.
 • Více v článku [CZ]

2015-2017

 • Zajímají tě i předešlé novinky? O těch významnějších se můžeš dočíst na našem blogu v sekci Strojovna.
 • Přejít na blog [CZ]