Co je ve Freelu nového

Změny nás baví. Posouvají nás vpřed.

21. září 2023

 • 🥳 Freelo prošlo redesignem, který přináší řadu vylepšení:
  • nový detail úkolu,
  • snadné přepínání mezi zobrazeními projektů včetně zbrusu nové sekce Tabulky,
  • přehlednější detail projektu.
 • Přidali jsme funkci Role, díky které můžete upravit oprávnění zasáhů v projektech klientovi či externímu kolegovi. Možnost vytváření rolí najdete v tarifu Business.
 • Nově se dá filtrovat Dokončené úkoly podle projektů, uživatelů a dat.
 • Nově při smazání výkazu jiného uživatele obdrží daný uživatel o této akci notifikaci.
 • Opravili jsme chybu v integraci s Make při nastavení automatického přiřazování výchozího řešitele.
 • Upravili jsme přidávání uživatelů v komponentě Upozornění dostávají u úkolů. Přibyla funkce Našeptávač, možnost Vybrat všechny/Zrušit všechny a dále přidávání uživatelů ke sledování po týmech.
 • Rozšířili jsme API endpoint o štítky u úkolů.
 • Rozšířili jsme API endpoint o filtrování projektů podle data vytvoření, štítků, aktuálního stavu či vlastníka projektů.

11. srpna 2023

 • Vylepšili jsme obousměrnou integraci s Google kalendářem. Můžete si nastavit pouze jeden směr propojení.
 • Upravili jsme editaci výkazů:
 • Upravili jsme nastavení opakovaných plateb za Freelo. Nezdařené uhrazení se systém pokusí zopakovat 5 dní po sobě. A samozřejmě dále chodí e-mailová upozornění o neuhrazeném tarifu.
 • Rozšířili jsme veřejné odkazy To-do listů a pod/úkolů o prioritu, termín, řešitele a možnost zobrazení hloupých podúkolů. Upravil se také design veřejných odkazů.
 • Upravili a doplnili jsme filtry v insights projektů, uživatelů a týmů.
 • Nově se zobrazuje refresh ikonka pro načtení nových oznámení v notifikačním zvonečku, pokud ho máte zrovna otevřené.
 • Nově se díky HTML kódu při exportu úkolu zachová formátování komentářů.
 • Vylepšili jsme integraci s Vyfakturuj, iDokladem a Fakturoidem. Nově lze při vystavování faktur přednastavit splatnost faktur.
 • Rozšířili jsme API endpoint o filtr worker ID.
 • Rozšířili jsme API dokumentaci o tři nové endpointy notifikací:
  • výpis všech notifikací,
  • označení za přečtenou,
  • označení za nepřečtenou.
 • Rozšířili jsme API dokumentaci o:
 • Rozšířili jsme API endpoint podrobností úkolu o pole reakcí.
 • Rozšířili jsme API endpoint výpisu eventů o možnost filtrovat podle ID úkolů a odpověd due_dates (u eventů týkajících se přidání/editace úkolu).
 • Vylepšili jsme export komentáře v úkolu. Nově se v něm zachová formátování i emoji 🥳
 • Opravili jsme chybu u kopírování úkolů s podúkoly. Nyní se u kopírovaných podúkolů zachovávají sledující z původních podúkolů.
 • Nově jsme udělali opatření na vysokou frekvenci zasílání úkolů a komentářů do Freela e-mailem.

18. března 2023

 • Na dashboardu jsou zpět přehledy s výkazy za dnešek a včerejšek, ale také celkem za tento týden i měsíc. Mimo to tam uvidíte i poslední aktivity na projektech, nové komentáře v diskuzích a poslední dokončené úkoly.
 • Upravili jsme business tarif a přidali možnost objednat pro menší týmy (5, 10 a 15 uživatelů).
 • Do API dokumentace jsme přidali parent_task_id.
 • Opravili jsme chybu s obnovením archivovaného projektu správcem. Nyní je po obnovení archivovaného projektu kapitán ten, co byl kapitánem i v aktivním projektu.

21. února 2023

 • 🥳 Nově můžete své projekty plánovat a řídit mnohem efektivněji přes Timeline (tarif Business). Této funkci se také říká Ganttův diagram nebo časová osa projektu. Řeší problémy jako:
  • Posun termínu u 20 úkolů? Na 3 kliknutí.
  • Kritická cesta průběžně ukazuje termín dokončení projektu.
  • Kdo má práce málo a kdo moc a efektivní a rychlé přerozdělení.
  • Big picture projektu.
  • Šetří čas projekťákům, šéfům a tým lídrům.
 • 🏠 Zpřehlednili jsme Dashboard – změny na takto důležitých místech nejsou nikdy jednoduché. Jsme ale přesvědčení, že tato část potřebovala „provzdušnit“. Původní sekce, které z nového dashboardu zmizeli, najdete v Reportech (Diskuze, Dokončené úkoly, Výkazy > Denní). Dejte prosím změně alespoň týden, budeme rádi za zpětnou vazbu na info@freelo.io nebo na chatu. Děkujeme 🙌
 • Přidali jsme funkci Vazby úkolů pro snadnější propojení úkolů mezi sebou. Možnost nastavení vazeb najdete u tarifů Team a Business.
 • U šablon jsme rozšířili textový export o termín.
 • U vytváření úkolu přes URL si nově můžete nastavit přesměrování po vytvoření úkolu na detail projektu.

6. února 2023

23. prosince 2022

21. listopadu 2022

 • 💡 Mind mapa – nový pohled na projekt pomůže lépe začít nový projekt a nebo ukáže z nadhledu už běžící projekty. Více o mind mapě.
 • V šablonách lze nově nastavit termín -X dní od vytvoření úkolu.
 • Rozšíření API o možnost uploadovat soubory.
 • Safari 16.1 podporuje webové push notifikace.
 • Nově se soubory otevírají v novém okně prohlížeče.
 • Nově při výběru termínu z kalendáře je viditelné číslo týdne.
 • Nově je na detailu úkolu viditelné, zda je veřejně nasdílený.

8. října 2022

 • 🎨 Nový design hlavního menu.
 • 📅 Nově máme obousměrné propojení s Google kalendářem.
 • 🙌 Nově můžete importovat data z Asany do Freela.
 • 🤖 Nově jsme přidali vlastní pole k úkolům. K úkolům si teď můžete přidat další informace, statusy, hodnoty. Snadno vytvoříte třeba miniCRM nebo si Freelo propojíte s vaším IS. Může se jednat o text nebo číselný údaj. (Business tarif).
 • 🔕 Nově si můžete nastavit v jaké dny a časy vám budou chodit notifikace v aplikaci (mobilní i desktop) a prohlížeči. Najdete to v Nastavení > Notifikace úplně dole.
 • 🧘‍♂️ Přímo v notifikačním centru je nový režim „Nerušit“, který vypne notifikace do konce dne a nebo dokud je sami nezapnete.
 • 🕑 Nově můžete nastavit hodinovku napříč projekty (business tarif).
 • 🗂 Historie poznámek a komentářů nově obsahuje i soubory a obrázky.
 • 📱 Stáhněte si novou verzi iOS aplikace. Upravili jsme možnosti stahování souborů, zlepšili vzhled nového menu a opravili jsme otevírání aplikaci při kliknutí na Freelo odkaz v kterékoliv jiné aplikaci.
 • ⌨️ Rozšířili jsme vytváření úkolů z plain textu o obyčejné podúkoly, termíny, řešitele a první komentář.
 • Přidali jsme možnost notifikace ve zvonečku otvírat v modálním okně i na mobilu.
 • Při vytváření projektu ze šablony můžete nově vybrat, které uživatele ze šablony přizvete i do nového projektu.
 • U vytváření úkolu přes URL si nově můžete nastavit přesměrování po vytvoření úkolu na konkrétní To-Do list nebo na detail nově vytvořeného úkolu.
 • Při nastavení projektu si nově můžete vybrat, jestli to bude platit pro všechny vaše projekty nebo jenom pro jeden konkrétní projekt.
 • Přidali jsme možnost přizvat uživatele do všech projektů naráz.
 • Označení veřejného odkazu, pokud daný úkol sdílíte přes veřejný odkaz, tak to nově poznáte tak, že je tato možnost na detailu úkolu vytučněná. (hotovo u úkolu, u todo listu zatím ne)
 • Možnost vytvořit zálohovou fakturu při fakturaci další přes iDoklad, Fakturoid a Vyfakturuj.
 • Rozšířili jsme API endpoint o možnost zvolit kapitána při vytváření projektu.
 • API Vylepšení filtrů u endpointu All task collection – nyní můžete filtrovat:
  • vše, co nemá termín
  • vše, co má termín od-do nebo do větší/menší než
  • má štítek X
  • nemá štítek X
  • úkoly dokončené po termínu
  • datum dokončeni od–do
 • API rozšíření filtru u endpointu na všechny výkazy u ID úkolů – nově můžete filtrovat dle ID úkolu.

3. září 2022

 • Nově u chytrých podúkolů můžete změnit a vidět prioritu.
 • Nově si můžete exportovat vyfiltrovaná data na Dashboardu do tabulkového formátu (CSV).
 • Nově se všichni uživatelé dostanou i do archivovaných projektů. Tyto projekty najdete na stránce Všechny projekty.
 • Nově si na Dashboardu můžete zobrazit termín dokončení pod/úkolu s informací jak dlouho před/po termínu byl úkol dokončen.
 • Nově si v mobilní aplikaci můžete při prohlížení obrázků v galerii roztažením prstů obrázek zvětšit.
 • Nově u budgetu projektu uvidíte procentuální pře/vyčerpání hodinového i finančního rozpočtu.
 • Nově u videí vložených do diskuze přes odkaz aplikace loom.com zobrazujeme animovaný náhled videa.
 • Nově se u chytrých podúkolů exportovaných do kalendáře zobrazuje i název nadřazeného úkolu.
 • Nově si na denním výpisu výkazů můžete na jedno kliknutí zobrazit všechny poznámky u výkazů.
 • Nově se při nahrazování uživatele zobrazují v seznamu projektů i šablony.
 • Nově se v galerii zobrazují i WebP obrázky.
 • Nově si v Business panelu pamatujeme poslední navštívený účet, aby nebylo nutné se vždy přepínat.
 • Rozšířili jsme API Work reports o celkovou sumu výkazu úkolu a měnu task > cost > amount/currency.

24. června 2022

 • 🚀 Dashboard má nové tabulkové zobrazení. Sloupce můžete přesovat, skrývat či roztahovat. Úkoly jdou dokončovat, editovat a nebo nad nimi rovnou trackovat čas. Videoukázka
 • Nově můžete v kalendáři zobrazit dokončené úkoly, nastavit si zmizení po dokončení. Také jsme celkově zpřehlednili hlavičku kalendáře.
 • Při vytvoření úkolu e-mailem je nově autorem uživatel s e-mailovou adresou odesílatele (pokud ve Freelu existuje).
 • Nově můžete přesouvat úkoly v kalendáři i mimo vybranou oblast přes klávesové zkratky ← → (funguje ihned po „chytnutí a tažení“ pod/úkolu myší).
 • Nově můžete na jedno kliknutí zobrazit najednou všechny poznámky u výkazů u úkolu.
 • Nově lze jednoduše změnit platební kartu bez nutnosti rušit opakovanou platbu.
 • Nově můžete nainstalovat desktop PWA aplikaci přes proklik v patičce.
 • Rozšíření API o endpoint Get issued invoice detail.
 • Rozšíření API o endpointy Start time tracking, Stop time tracking a Edit time tracking.
 • Rozšíření API o parent_task_id v endpointech Get tasklist, Tasks in tasklist, Paginated collection of all tasks a Get project.
 • Opravili jsme řazení šablon dle abecedy v modálním okně při vkládání.
 • Opravili jsme u podúkolů s termíny zobrazení detailních informací v externích kalendářích (Google, Outlook, …).

7. května 2022

 • Při psaní komentářů můžete nově do editoru (poslední dvě ikonky vpravo) místo psaní nahrát hlasovou zprávu (na všech zařízeních) a záznam obrazovky / okna / tabu volitelně se zvukem (na desktopu).
 • Nově můžete v tarifu Business spravovat Týmy a pracovat s nimi napříč aplikací. Více v článku [CZ]
 • Nově si můžete Freelo přepnout do němčiny, polštiny, španělštiny, holandštiny, estonštiny, maďarštiny, dánštiny, rumunštiny a lotyštiny.
 • Nově u podúkolů zobrazujeme štítky.
 • Nově u nastavení sledujících při psaní komentáře zjišťujeme kdo úkol sleduje ve chvíli rozkliknutí seznamu uživatelů – předcházíme tak nechtěnému přenastavení „neaktuálního“ stavu.
 • Nově zůstanout úkoly dokončené v kalendáři viditelné do obnovení stránky – v současné chvíli pracujeme i na možnosti zobrazit si dokončené úkoly i po obnovení stránky.
 • Zrychlili jsme načítání aplikace díky optimalizaci boční nápovědy.
 • Vylepšili jsme klikání na pod/úkoly s krátkými názvy.

1. března 2022

 • U pod/úkolů lze při psaní jejich názvů rovnou zadat i jejich termín ve formátu //1 (termín: zítra), //2 (termín: pozítří) apod., také je možné zadávat termíny od do //1-2 (termíny: od zítra do pozítří). Nové zadávání termínů funguje i v textových šablonách.
 • Nově můžete ukládat uživatelské filtry na stránce K fakturaci a také jsme ji výrazně zrychlili.
 • Nově můžete v kalendáři vytvořit nový úkol dvojklikem (pro úkoly s termínem) do místa s časem a dnem nebo kliknutím a tažením s určením rozsahu termínů (pro úkoly s termíny od–do).
 • Nově lze nastavit připomenutí pod/úkolu přes klávesovou zkratku Myš nad pod/úkolem + R nebo pouze R přímo na detailu pod/úkolu.
 • Přehlednější nastavování termínů při vkládání komentáře.
 • Možnost zvýraznit kód třeba takhle i pro jedno nebo více slov přímo na řádku.
 • Zpřehlednili jsme souhrnný e-mail a úkoly s blížícími se a prošvihnutými termíny jsou nahoře.

17. února 2022

30. listopadu 2021

2. října 2021

 • Nově můžete vytvářet nové úkoly přes URL s předvyplněnými informacemi jako: projekt, To-Do list, podúkoly, řešitel, komentář a termíny (pevné i plovoucí). Více v nápovědě
 • Nově můžete vytvářet Chytré podúkoly i s komentářem/obsahem přímo bez nutnosti editovat již existující. Novinku najdete v dropdown menu „Přidat podúkoly“.
 • Nově můžete komentář Uložit a rovnou i vyplnit, kdy se vám má připomenout. Novinku najdete v dropdown menu „Uložit“ na konci diskuze úkolu.
 • Nově můžete komentář/úkol Uložit a obnovit v případě, že je úkol již dokončený. Novinku najdete v dropdown menu „Uložit“ na konci diskuze úkolu.
 • Zpřehlednili jsme detailní výpis aktivit na Dashboardu, v projektu a na profilu uživatele.
 • Nově funguje „lajk“ na komentáře v diskuzích u všech souborů nebo odkazů.
 • Nově pokud někoho při editaci komentáře zmíníte přes @JehoJmeno, dostane o tom upozornění.
 • Nově jsme do CSV exportu výkazů přidali sloupec názvu podúkolu.
 • Rozšíření API o endpoint get-task o soubory u komentářů.
 • Rozšíření API o endpoint get-file (by ID)
 • Rozšíření API o date_finished (datum dokončení úkolu) v endpointu finished-tasks-in-tasklist-collection a uživatel, který úkol dokončil v get-task.
 • Rozšíření API o date_add a date_edited_at u kolekce úkolů, kolekce tasklistů, kolekce projektů, kolekce work-reportů a na detailu úkolu.
 • Opravili jsme chybu s nenačítáním většího množství (100+) dokončených podúkolů.

26. srpna 2021

 • Nové Soubory u projektů:
  • Nahrávání souborů.
  • Nahrávání nových verzí souborů a procházení historie.
  • Vytváření složek a zanořování.
  • Možnost obarvit si složky a soubory.
  • Možnost připnout soubory k projektu.
  • Možnost pracovat se službami jako Google Drive, Dropbox, OneDrive, …
  • Filtrování dle názvů a typů souborů.
  • Diskuze na detailu souborů a poznámek s notifikacemi.
  • Sdílení mimo Freelo přes veřejný odkaz.
 • Na dashboardu jsou zvýrazněné podúkoly.
 • Více v článku [CZ]

18. srpna 2021

 • Můžete nastavit kanban/sloupce už při vytváření projektu.
 • V nastavení projektu nově můžete kanban/sloupcové zobrazení vynutit všem uživatelům projektu. Můžete také nastavit pořadí a viditelnost sekcí projektu. Tato nastavení můžete mít jiné pro sebe a pro ostatní uživatele.
 • V kalendáři ve sloupci s pod/úkoly bez termínu nově můžete zobrazovat nadřazený úkol v případě, že se jedná o podúkol. Přímo v kalendáři mají podúkoly po najetí myši tooltip s informací do jakého úkolu patří.
 • V kalendáři se nově v zobrazení Týden ukazují všechny úkoly bez nutnosti cokoliv rozklikávat.
 • V sekci Měření času zobrazujeme u každého výkazu časy od-do, kdy vznikl.
 • Zrychlili a zlepšili jsme seznam podúkolů. Při jakékoliv změně v modálním okně se vše projeví i v seznamu na pozadí, bez nutnosti obnovovat stránku úkolu. Při načítání podúkolů se zobrazuje animace. Dokončené podúkoly jsou schované pod odkazem.
 • Šablony projektů nově můžete převádět na/od jiného uživatele.
 • Nově na ikonce v tabu prohlížeče uvidíte i počet nových notifikací. Hodí se hlavně v případě velkého množství záložek, kde není vidět text, ale pouze favicon.
 • V modálním okně pod/úkolu jsme přidali před drobečkovou navigaci „tlačítko zpět“, které umožní pohodlnější procházení v různých úrovních úkolů v rámci stejného okna. Stejně tak nyní funguje i standardní Zpět v prohlížeči.
 • Nově můžete řadit připnuté poznámky na začátku To-Do listu.
 • U šablon nově můžete zvolit den, od kterého se mají nastavit předdefinované termíny.
 • Oprava zobrazení barevnosti projektů v kalendáři při tmavém/darkmode režimu.

19. června 2021

 • Nový kalendář s možností zvolit si vlastní barvu projektu. Mezi další vylepšení patří:
  • viditelné priority úkolů,
  • zrychlení načítání,
  • při změnách (termín, řešitel, …) se kalendář aktualizuje bez nutnosti obnovovat stránku.
 • Sjednocení barevnosti štítků a projektů v kalendáři – redukce celkového počtu barev pro lepší přehlednost a jednodušší komunikaci (dříve existovaly 3 modré, dvě červené apod., což mohlo vést ke zbytečným nedorozuměním).
 • Můžete přehrát vimeo video přímo ve Freelu – stačí vložit URL do komentáře.
 • Můžete vygenerovat veřejný odkaz k podúkolům.
 • Seznam podúkolů (checklist) v chytrém podúkolu je barevně odlišený.
 • Můžete přidat chytrý podúkol do Mých priorit.
 • Při zaslání komentáře e-mailem zobrazujeme e-mail, z kterého byl odeslán.
 • Na Dashboardu můžete přes kláv. zkratku T měnit termín.
 • Můžete si nastavit e-mailovou připomínku k úkolu na konkrétní datum a čas.
 • Chytré podúkoly nově zobrazují, že mají podúkoly (modrý kruhový graf).
 • Zvýraznění komentáře, na který se prokliknete např. z notifikací.
 • Můžete zobrazit úkol v modalu přes kláv. zkratky Q/E v reportech Souhrny a Týdenní a měsíční.
 • Můžete vytvořit pod/úkol z komentáře přes trojtečkové menu.
 • Můžete zobrazit historii komentářů v diskuzi u poznámky.
 • Můžete přesouvat dokončené úkoly mezi sloupci/To-Do listy. Hodí se při Kanban rozvržení sloupců backlog, naplánováno, hotovo, …
 • Oprava načtení úprav poznámky od jiného uživatele bez nutnosti obnovovat stránku.
 • Oprava chytrých podúkolů v šablonách – nyní se správně přenášejí do nových projektů i s prvním komentářem.
 • Oprava odskrolování při přidávání To-Do listu u kanban/sloupcového zobrazení.
 • Oprava zobrazení štítků u veřejných odkazů.
 • Oprava opakovaného zobrazení okna pro povolení desktop notifikací.
 • Oprava zobrazení řešitele podúkolu u veřejného odkazu.
 • Rozšíření API o podúkoly.
 • Rozšíření API o aktivity nad úkolem.
 • Více v článku [CZ]

15. května 2021

 • Instalovatelná desktop aplikace z prohlížeče Chrome (tzv. PWA) – nově můžete Freelo namísto prohlížeče mít jako samostatnou aplikaci ve vašem Docku/Liště aplikací s plnohodnotným nastavením notifikací ve vašem operačním systému.
 • Klávesová zkratka T pro rychle nastavování/úpravy/rušení termínů – nově si v kombinaci Myš nad pod/úkolem + T vyvoláte nabídku pro úpravu termínu šipkami (vlevo, vpravo – dny), (nahoru, dolů – měsíce), T – +týden, X – smazání existujícího termínu.
 • „Prohlížečové“ notifikace – nově si můžete zapnout systémová upozornění, které se vám zobrazí i mimo prohlížeč a můžete si je přizpůsobit v nastavení Oznámení (Mac) / Oznámení a akce (Windows).
 • Avatar si nově můžete zrušit v nastavení uživatele a získat tak základní variantu s iniciály.
 • Stránky pro přihlášení, registraci a zapomenuté heslo jsou v novém designu.
 • Zrychlení načítání notifikací.
 • Optimalizace javascriptových knihoven.

5. února 2021

 • Do poznámky můžete nově nahrávat soubory a obrázky. Změnili jsme také vzhled detailu poznámky do bílé, která je neutrálnější a standardnější.
 • Video a audio soubory MP4, MOV, WAV, MP3 si nyní můžete rovnou pustit v přehrávači ve Freelu a nemusíte soubory pro přehrání stahovat.
 • Gmail addon a vyřešení stavů archivovaných To-Do listů a projektů. Vyřešení problému, kdy v seznamu To-Do listů, projektů a uživatelů nebyly vidět všechny položky.
 • Nově vypisujeme název úkolu u podúkolů v Timetrackingu a v našeptávači u hledání.
 • Editor nyní lépe přepíná barvy u barevného textu a podbarvení.

9. ledna 2021

 • Podúkoly jsou „chytřejší“ o termíny a diskuzi, zobrazují se v kalendáři, na dashboardu a lze k nim přidávat výkazy.
 • Zrychlili a rozšířili jsme přidávání úkolů – nyní rovnou nastavíte prioritu a štítky.
 • Freelo API jsme rozšířili o tři nové endpointy all-tasks, all-tasklists, all-projects.
 • Více v článku [CZ]

16. prosince 2020

23. října 2020

 • V Timetracking dropdown menu můžete přidat nebo změnit poznámku výkazu.
 • U tabulky v Reporty > Souhrny > Týdenní a měsíční jsme přidali možnost rozšířit tažením myši hlavní sloupec s názvy.
 • Nově chodí notifikace na dokončení podúkolů všem lidem, kteří daný úkol sledují.
 • Upravili jsme Drag&Drop řazení úkolu v sekci Moje priority úkolů.
 • Při filtrování v kanban zobrazení se nově neskrývají sloupce, které jsou prázdné. Je tedy možné i po vyfiltrování úkoly přesouvat kamkoliv v projektu.
 • Pokud se nepodaří doručit notifikaci v mobilní aplikaci, tak se jí nyní pokoušíme doručit opakovaně znovu později. Dříve se taková notifikace na zařízení již nedostala.

1. října 2020

 • V notifikačním centru jsme přidali přepínač na zobrazení pouze nepřečtených notifikací. Hodí se při fungování jako Inbox Zero.
 • Přidali jsme dvě možnosti připomenutí úkolu za měsíc a za dva měsíce.
 • Více v článku [CZ]

17. září 2020

 • Možnost nastavit sledující/řešitele nad to-do listem – umožní vám nastavit To-Do list tak, že kterýkoliv stávající nebo i budoucí nový úkol bude mít vámi vybrané sledující (budou dostávat upozornění např. na nové komentáře) a nebo předvybraného řešitele.
 • Nové souhrny – vylepšili jsme filtrování, přidali jsme možnost ukládat si pohledy, přidali jsme interaktivní datovou tabulku s možností exportovat aktuálně vyfiltrovaná data
 • Chytré odkazy – Nově převádíme interní odkazy jako app.freelo.io/XXX na textovou podobu a třeba u odkazu na komentář se zobrazí v okénku i jeho znění.
 • Kvůli rozšíření nových funkcí jsme předělali strukturu odkazů v menu Reporty.
 • Smazanému To-Do listu se nyní smažou i s ním související veřejné odkazy.
 • Více v článku [CZ]

9. září 2020

 • Nový Kanban – výrazně jsme redesignovali sloupcové zobrazení projektu. Podívejte se na videoukázku [CZ] a tady najdete nápovědu, jak si u projektu kanban zapnout.
 • Integrace raynet CRM – nově si můžete Freelo propojit s CRM systémem raynet na správu obchodních kontaktů. Integrace umožňuje zobrazit ve Freelu v projektech informace o klientech, událostech a obchodních případech.
 • Pohodlnější drag&drop u úkolů, To-Do listů, podúkolů a uložených filtrů. Nyní není nutné hledat speciální ikonku, za kterou se dříve tahalo, můžete tahat za jakoukoliv část elementu, který chcete přesunout.
 • Uživatelské filtry na dashboardu si můžete seřadit podle sebe přes drag&drop.
 • Běžící timetracking je nově signalizovaný červenou tečkou i ve faviconě v tabu prohlížeče.
 • Více v článku [CZ]

31. srpna 2020

 • Tabulka výkazů, kterou si šéfové zamilují – týdení/měsíční reporting výkazů dle lidí, projektů, To-Do listů, úkolů se širokými možnostmi filtrování a ukládání pohledů.
 • Přehledy úkolů – seznamy Opakovaných úkolů, Naposledy smazaných položek a Veřejných odkazů. Najdete v sekci Reporty > Přehledy úkolů.
 • Lepší odpovídání na komentáře – možnost jednoduše označit text v komentáři a odpovědět přímo na něj a také možnost odpovědět na celý komentář.
 • Filtrace notifikací – pomůže najít konkrétní notifikace dle typu, lidí a projektů.
 • Více v článku [CZ]

28. července 2020

 • Otevírání úkolu do vyskakovacího okna přímo z notifikací a ze všech „úkolových“ odkazů na Dashboardu přes klávesové zkratky najetí myši + Q nebo E.
 • Dark mode (Tmavý režim) – experimentální funkce ve vývoji, kterou můžete vyzkoušet v nastavení.
 • Nový vzhled trojtečkového menu v notifikacích.
 • Upravený vzhled detailu komentáře.
 • Timetracking dropdown menu umožňuje změnu začátku trackování.
 • Minimalističtější vzhled veřejných odkazů/iframů (snadněji vložitelný např. do vašeho IS).

9. června 2020

 • Poznámku můžete veřejně sdílet přes vygenerovaný tajný odkaz.
 • Dlaždice poznámky ukazuje náhled jejího obsahu.
 • Podúkoly lze rychleji přiřazovat uživatelům už při jejich vytváření.
 • V sekci Reporty > Výkazy lze u každého výkazu zobrazit jeho poznámku.
 • Možnost zapnout e-mailovou notifikaci o dokončení úkolu, který sleduji.

30. dubna 2020

 • Vylepšení poznámek:
  • Historie uložení dle uživatelů
  • Editační mód
  • Diskuze u poznámky má označování @jmeno uživatele i s notifikací
  • Poznámku lze připnout k To-Do listům a může tak sloužit jako zadání
  • Obsah připnuté poznámky u vygenerovaného odkazu veřejného To-Do listu je viditelný
  • Již brzy i možnost vygenerovat veřejný odkaz na samostatnou poznámku
 • Možnost filtrovat úkoly na Dashboardu bez štítku.
 • Možnost seřadit si úkoly v To-Do listu přes trojtečkové menu dle: termínu, priority, stáří
 • Lepší filtrování výkazů. Nyní se neděje po každém výběru jednotlivých filtrů, ale až po kliknutí na tlačítko filtrovat.

3. února 2020

 • Rozšířené možnosti formátování při psaní komentářů. Lze měnit barevnost textu i jeho podbarvení. Texty lze oddělovat horizontálním oddělovačem.
 • Dropdown menu u Time trackingu s možností prokliku nebo obnovení trackování naposledy trackovaných úkolů.
 • Stránka To-Do listy lze nastavit jako defaultní stránka projektu. Hodí se při používání Kanban/Sloupcového zobrazení – viz trojtečkové menu na stránce To-Do listy nebo dropdown nastavení (ozubené kolečko) detailu projektu.
 • Možnost seřadit úkoly v To-Do listu dle termínu, priority a dle stáří (dne vytvoření – od nejstaršího nebo od nejnovějšího) – viz trojtečkové menu To-Do listu.
 • Klávesová zkratka pro rychlé přiřazení podúkolu sobě – Kurzor myši + M.
 • Nový filtr Bez štítku na dashboardu.

14. ledna 2020

 • Plovoucí termíny v šablonách. Lze nastavit +X dní od vytvoření úkolu ze šablony.
 • Možnost ponechání prázdného řádku v komentáři.
 • Rozšíření API o nové parametry jako jsou štítky a priority.
 • Změna favicon aby se nepletla s Google dokumenty.
 • Více v článku [CZ]

18. listopadu 2019

 • Nová klávesová zkratka pro rychlý náhled úkolu – Myš nad úkolem + Q.
 • Nová klávesová zkratka pro rychlý náhled úkolu a editaci – Myš nad úkolem + E.
 • Optimalizace rychlosti – zrychlili jsme mnoho částí aplikace.
 • Nové filtry příští týden a měsíc na dashboardu.
 • 🎉 Emoji za odměnu po dokončení úkolu.
 • Možnost ponechání prázdného řádku v komentáři.

20. září 2019

 • Podúkoly můžou mít řešitele (přiřazeného uživatele).
 • Lajknutí komentáře nyní posílá notifikaci autorovi komentáře a má nový design.
 • Nová klávesová zkratka pro přiřazení úkolu sobě – Myš nad úkolem + M.
 • Nasdílené veřejné projekty a To-Do listy se nyní zobrazují i včetně podúkolů.
 • Ve spolupráci s předními českými odborníky jsme spustili veřejnou databázi šablon projektů, procesů, checklistů a postupů.
 • Připnuté informace mají nový – kompaktnější – vzhled a hezčí ikony.
 • Vydali jsme blogpost s videoukázkou všech novinek.

2. září 2019

 • Nové SVG ovládací a souborové ikony.
 • Běžící Timetracking na hlavní liště je výraznější.
 • Uživatelé bez profilové fotky mají avatar s iniciály pro snadnější rozpoznání přiřazeného uživatele na mobilních zařízeních.
 • Veřejně sdílené To-Do listy umožňují zobrazit podúkoly přes ikonku stavu dokončených podúkolů.
 • Novinky ve filtrech na Dashboardu
  • Plovoucí termíny – Vytvořené v období a Úkoly s termínem. Umožňují vypisovat úkoly v plovoucím okně termínu, takže není nutné měnit pevné datum. Zvýraznění aktivních filtrů.
  • Dashboard si pamatuje naposledy vyhledávané filtry a výpis úkolů i při odchodu na jinou stránku (třeba na detail úkolu a zpět.)
  • Přidali jsme filtr Vše na zobrazení dokončených i nedokončených úkolů najednou.
 • Nová klávesová zkratka pro získání focusu hledání Alt+Shift+F.
 • Možnost vložit pouze jeden úkol ze šablony a lepší chování checkboxů pro výběr.
 • Sjednocení trojtečkového menu a pravého menu na detailu úkolu a designové sladění.

19. srpna 2019

 • Štítky a priority úkolu. Více
 • Připomínky k úkolu. Více
 • Do projektů lze hromadně přidávat více prvků (To-Do listů, úkolů, podúkolů) v jednom kroku Více
 • Generování textového exportu To-Do listů a To-Do listu v textovém a znovu importovatelném formátu. S možností zvolit si export již dokončených úkolů či podúkolů. Více
 • Rozpočet projektu lze nyní nastavit na úroveň jednotek (dříve stovek).
 • U To-Do listů se zobrazují sumy výkazů i „obyčejným“ uživatelům nesprávcům. Vidí jen své výkazy.

7. června 2019

14. dubna 2019

 • Opakované rozpočty a nulování rozpočtů.
 • Lepší zobrazení překročených budgetů u To-Do listů.
 • Rozšíření filtrů na dashboardu.
 • Při přidávání úkolu v kalendáři konktrétního projektu je tento projekt ve formuláři předvybraný.
 • Při kliknutí na ikonku řetězu u komentáře se URL rovnou zkopíruje do schránky.
 • API příkaz na seznam uživatelů.
 • Název poznámky se nyní ukládá společně s uložením celé poznámky.
 • Více v článku [CZ]

28. března 2019

 • Nový Dashboard (Reporting)
 • Veřejně sdílené úkoly zobrazují soubory
 • Changelog úkolu
 • Mention @project
 • Poznámka u faktury
 • Řádkový výpis souborů a poznámek
 • Kopírování URL úkolu / komentáře na mobilu
 • Animace dokončení úkolu
 • Více v článku [CZ]

31. ledna 2019

 • Nyní můžeš na pár kliknutí převádět své vlastní projekty na někoho jiného nebo si vyžádat převod projektů od jiných uživatelů pod tvůj účet. Tuhle funkci najdeš v menu Projekty > Všechny projekty. Více na náhledu
 • Přidali jsme nabídku klávesových zkratek. Najdeš ji v pravém menu po svou fotkou.
 • Přidali jsme tlačítko na vytvoření nové / čisté šablony namísto vytváření přes existující projekt.
 • V kalendáři lze zobrazit zařazení úkolu: Název > To-Do list > Projekt.

12. ledna 2019

 • Redesignovali jsme řádek úkolu. Více v článku [CZ]
 • Lepší validace DIČ.
 • Tlačítku pro vytváření šablon je nyní samostatně.

14. listopadu 2018

 • Notifikace a Timetracking se nyní obnovují bez nutnosti znovunačíst okno / tab prohlížeče. Jsou synchronizovány nezávisle přes tzv. websockety
 • V sekci Platby je možné zadat další e-mailovou adresu, na kterou se budou zasílat vygenerované faktury. Je to vhodné např. pro automatické zasílání podkladů účetní.
 • V kalendáři nyní zobrazujeme i končící čas úkolu (pokud je nastavený konkrétní hodinový interval od-do).
 • Při kopírování To-Do listů je možné zvolit kopírování i dokončených úkolů a zachování přiřazených uživatelů (pokud uživatelé jsou již přizvaní v cílovém projektu, do kterého se kopíruje).

11. září 2018

 • Zápis při vykazování času ve tvaru 1310 se nyní považuje za 13:10.
 • I na přizvaném projektu si můžeš změnit svou hodinovku v sekci Projekt > Uživatelé.
 • Notifikační e-mail na dlouho běžící výkaz času.
 • Na mobilní verzi se ukazuje informační badge, že běží stopky.
 • Na stránce měření času vedou na všechny výkazy zpětné odkazy na úkol.
 • Pár dalších drobných vylepšení u Timetrackingu.
 • Více v článku [CZ]

24. srpna 2018

 • To-Do listy lze vytvářet ze šablon projektů přímo na detailu projektu.
 • Podúkoly lze vytvářet na detailu úkolu ze šablon projektů, které mají úkoly s podúkoly.
 • Do šabloby projektů lze zvát uživatele. Díky tomu lze sdílet šablonu s dalšími uživateli, kteří ji můžou používat.
 • Přizvané uživatele v šablonách lze přiřazovat k úkolům. Přiřazení při použití šablony následně drží.
 • Nyní můžeš vytvořit novou šablonu na stránce Projekty přes dropdown menu.
 • Na detailu projektu si můžeš nastavit jaké bloky a v jakém pořadí se budou zobrazovat. Nastavení najdeš v hlavičce detailu projektu vpravo pod ikonkou nastavení.
 • Více o šablonách ve videu [CZ]

15. srpna 2018

 • Nově můžeš exportovat data z projektů a To-Do listů do CSV souboru (Excel formát). Exporty najdeš v trojtečkovém menu.

13. srpna 2018

 • Zápis při vykazování času ve tvaru 1310 se nyní považuje za 13:10.

10. srpna 2018

 • Projekty jsou nově řazeny a seskupeny dle týmů. Je potom jasné, kdo tě do projektu přizval.

8. srpna 2018

 • Kalendář má nový týdenní pohled.

6. srpna 2018

 • To-Do listy lze vytvářet ze šablon projektů přímo na detailu projektu.
 • Podúkoly lze vytvářet na detailu úkolu ze šablon projektů, které mají úkoly s podúkoly.
 • Do šabloby projektů lze zvát uživatele. Díky tomu lze sdílen šablonu s dalšími uživateli, kteří ji můžou používat.
 • Přizvané uživatele v šablonách lze přiřazovat k úkolům.

6. července 2018

 • Pokud vložíš do komentáře odkaz nahraného videa ze služby loom, tak se rovnou načte video player.

30. května 2018

7. března 2018

 • Přidali jsme dvoufaktorové ověření při přihlašování (tzv. 2FA z anglického Two-Factor Authentication).
 • V aplikaci lze vidět zařízení přes které jsi přihlášen/a. Tyto přihlášení můžeš odhlásit.
 • Pokud se přihlásí neznámé zařízení, dostaneš o tom oznámení e-mailem. Tohle oznámení lze vypnout v nastavení.
 • Lze se přihlásit ke sledování celého To-Do listu. Uživateli pak chodí notifikace na komentáře u současných i budoucích úkolů ve sledovaném To-Do listu.
 • Více v článku [CZ]

2. února 2018

 • Nové menu s inline SVG ikonami.
 • Notifikační centrum je přepracované a přehlednější.
 • E-maily lze přeposílat na ve Freelu vygenerovanou e-mailovou adresu. Buď přímo do úkolu (obsah e-mailu jako komentář) nebo do To-Do listu (vytvoří nový úkol).
 • Rozšířili jsme API o nové funkce.
 • Vylepšili jsme zvaní nových uživatelů. Je vidět stav uživatelů zda už se do Freela registrovali. Je možné zaslat URL k dokončení registrace jinou formou než e-mailem.
 • Veřejně sdílené úkoly zobrazují více meta informací a jsou přehlednější.
 • Kanban board se dočkal několika vylepšení.
 • Napojili jsme službu Vyfakturuj.cz.
 • Do projektu lze přizvat hromadně více uživatelů najednou.
 • Několik dalších drobných vylepšení.
 • Více v článku [CZ]

12. září 2017

 • Při odesílání komentáře můžeš úkol rovnou dokončit.
 • Na svém profilu najdeš úkoly, které jsi vytvořil.
 • Několik dalších drobných vylepšení.
 • Více v článku [CZ]

2015-2017

 • Zajímají tě i předešlé novinky? O těch významnějších se můžeš dočíst na našem blogu v sekci Strojovna.
 • Přejít na blog [CZ]
icon-kormidlo5

14denní testovací plavba zdarma

Potřebujete poradit? Domluvte si s námi bezplatnou online konzultaci.