Freelo Byznys Wiki Lidské zdroje / HR Každý druhý zaměstnanec bojuje s motivací: Víme proč a poradíme, jak to zlepšit
motivace_zamestnancu

Každý druhý zaměstnanec bojuje s motivací: Víme proč a poradíme, jak to zlepšit

V České republice postrádá motivaci 44 % zaměstnanců. Těch motivovaných a zároveň spokojených je ještě méně, pouhých 39 %. Podle celosvětové statistiky je skutečně angažovaných jen 15 % zaměstnanců. Takže v globálním kontextu se nejedná o špatný výsledek. Ale co všechny ty inovace, produktivita a zkrátka peníze, o které nás nízká motivace okrádá?

70 % motivace ovlivňuje manažer 👍

Téměř tři čtvrtiny motivace vašich podřízených závisí na vás. Raději si přečtěte, proč motivaci zaměstnanců řešit, jak ji měřit a v dalším článku i jak ji efektivně zvýšit. 

5 důvodů proč motivovaní zaměstnanci přinesou firmě konkurenční výhodu

Motivovaní zaměstnanci pracují lépe. Čtěte následující řádky a uvědomte si, na co všechno má motivace zaměstnanců vliv.

1. Zvýší produktivitu práce

Díky tomu, že pracují svědomitě, mají motivovaní zaměstnanci vyšší produktivitu práce. Svým přístupem jdou navíc příkladem ostatním členům týmu, čímž se produktivita práce dále zvyšuje.

Málokdo totiž ví, že (de)motivace je nakažlivá. Pozitivně naladění motivovaní kolegové táhnou oddělení dopředu a podporují spokojenost. Naopak už Baťa varoval, že „vzdychači“ vám do týdne nakazí celý tým.

Poslechněte si inspirativní podcast, jak už před 100 lety měl Tomáš Baťa jasno nejen o produktivitě práce.

2. Nastartují inovace

Když budete zaměstnance pobízet odměnami a dalšími benefity, vybudujete inovační kulturu. Podporovaní a docenění zaměstnanci jdou vstříc výzvám. Stimulují tak růst svůj i celé firmy. Nejlepších výsledků dosahují manažeři, kteří volí odměny na míru členům svého týmu, protože každý člověk je individualita s odlišnými potřebami.

3. Zlepší pracovní docházku

Wellbeing (duševní i fyzická pohoda) zaměstnanců je zásadním předpokladem pro jejich dobré výkony. Dobří manažeři to vědí, a proto se zajímají, zda má zaměstnanec přidělený adekvátní objem práce, aby nebyl přehlcený a příliš ve stresu.

Samozřejmě může nastat období, kdy je potřeba, aby člověk „máknul“ a pracoval nad rámec pracovní doby. Zejména když se jedná o výjimečně důležitý deadline nebo sezónní práci jako účetní uzávěrka. To ale musí být vyváženo klidnějším obdobím, kdy zaměstnanec pracuje naopak méně hodin nebo vůbec.

Pokud přesčasy trvají dlouho, zaměstnanec zvýší svou absenci kvůli návštěvám lékaře a nemocem. Ať už to budou nemoci fiktivní nebo reálné, budou pramenit z vyčerpání. V každém případě dramaticky sníží produktivitu práce. Nakonec zaměstnanec odejde úplně.

Práce přesčas nepřinesla vděk
Zdroj

4. Sníží fluktuaci zaměstnanců

Když dá zaměstnanec výpověď, zvyšují se režijní náklady oddělení. V USA průměrně stojí nábor jednoho zaměstnance 4 000 $. Je potřeba vést výběrové řízení, které trvá až několik týdnů a neplánovaně zaměstnává personalisty i manažery.

Než z výběrového řízení vyjde úspěšný kandidát a přebere si agendu, práce vázne. Buď alespoň nutné minimum vykonává původní zaměstnanec, kterému běží výpovědní lhůta. Nebo se dohodl se zaměstnavatelem na dřívějším odchodu a jeho pozici vykrývají kolegové nebo brigádníci.

Kromě ztráty produktivity v době střídání zaměstnanců na pozici jste však přišli o náklady obětované příležitosti (opportunity costs). Kde už mohl váš business být, kdyby celou dobu na židli demotivovaného zaměstnance seděl proaktivní a motivovaný kolega? Demotivovaní zaměstnanci v USA připraví firmy v součtu až o 450 miliard USD ročně. Přečtěte si, jak vybrat správné lidi do týmu.

Pokud k odchodům zaměstnanců dochází příliš často, vzniká také problém s kontinuitou, jelikož neproběhne dostatečné zaučení a předávka.

5. Vybudují pověst firmy → usnadní nábor dalších zaměstnanců

Organizace, které vědí, jak pracovat s motivací zaměstnanců vytvářejí unikátní pracovní prostředí, které se stává jejich značkou. Tu samozřejmě nevybudujete přes noc, ale budete k tomu potřebovat strategie založené na datech ze zpětné vazby od vašich stávajících zaměstnanců. Když se to ale povede, tak se každý zaměstnanec stane ambasadorem značky, díky kterému si přitáhnete a udržíte největší talenty.

Jak poznat a měřit motivaci zaměstnanců

Dostat motivaci zaměstnanců do metriky je obtížné. Potřebujete totiž vědět, jak se skutečně cítí. Některé firmy k tomu používají speciální software.

Víte, že…

Přestože 71 % firem považuje data o zaměstnancích za klíčová, pouhých 8 %skutečně nějaká využitelná data vlastní.

Nástroje pro měření motivace

Abyste mohli zaměstnance úspěšně motivovat, musíte jejich motivaci a spokojenost vyhodnocovat, tedy měřit. K tomu slouží:

Pravidelná setkání s přímým nadřízeným nebo zástupcem HR

Upřímný rozhovor v bezpečném prostoru vám o motivaci prozradí nejvíce. Jak má taková schůzka probíhat a jak dávat zpětnou vazbu, najdete v dalším článku.

Samotné 1:1 nestačí 🤓

Na některé otázky vám zaměstnanec tváří v tvář nedá upřímnou odpověď.

Dotazník motivace zaměstnanců

Jako doplněk k 1:1 rozhovorům jsou vhodné krátké online ankety s možností odpovídat anonymně.

Rozhodně nespoléhejte jen na velké dotazníky pořádané jednou ročně. Jsou náročné na vyhodnocení, ale hlavně roční interval je příliš dlouhý. Než přijdete na problém, zaměstnanec s ním žije možná už rok a je těsně před výpovědí.

Osobnostní testy

Abyste postavili co nejefektivnější tým, potřebujete znát osobnost každého jeho člena. Díky tomu budete používat adekvátní stimuly. Každý jsme totiž jiný. Někoho pohání vidina moci, slávy, jiného touha po poznání nebo hlubším smyslu. K identifikaci motivátorů a rolí slouží řada nástrojů jako Belbinův testenneagrammotivační mapykariérní kotvy

Motivační mapa - 9 motivátorů
Devět motivátorů každého člověka podle teorie motivačních map. Zdroj

Znaky demotivovaného zaměstnance

Není vždy jednoduché rozpoznat, že zaměstnanci chybí motivace. Proto kromě nástrojů na měření motivace, které jsme popsali výše, věnujte pozornost následujícím signálům.

Zaměstnanec není proaktivní

Když lidem chybí motivace, myslí si, že nemohou nic ovlivnit. Proto šetří energii a „nemyslí dopředu”. Pouze reagují na aktuální situaci. Odmítají nové úkoly, brání se zodpovědnosti a práci vykonávají jen tak, „aby se neřeklo“.

Pro TIP

Tato situace je typická pro týmy, ve kterých dobře nefunguje komunikace

Zlepšete řešení odpovědností za úkoly:

  • Komunikace dostane jasnou strukturu.
  • Každý se bude moct soustředit na dokonalý výsledek své práce.
Animace, jak přiřadit řešitele k novému úkolu
Animace, jak přiřadit řešitele k novému úkolu

Zaměstnanec nepřichází s nápady

Motivovaní lidé se nebojí ozvat, když mají nápad nebo otázku. Ochotně řeší problémy a uznají případnou chybu. Záleží jim totiž na úspěšnosti týmu a snaží se maximálně využít svůj potenciál. Když motivace klesne, ubyde také komunikace. Převládne komunikace jednostranná, kdy členové týmu pouze přijímají příkazy, ale nepřináší vlastní pohled na věc.

Možným řešením je zaměstnance přímo vyzvat, aby dali zpětnou vazbu, aby navrhli zlepšení procesů a předat jim část rozhodovacích pravomocí.

Negativní řeč těla

Tělo často prozradí více než slova. Překřížené ruce na hrudi, oči v sloup, krčení ramen, hlasité vzdechy naznačují zaměstnancův nesouhlas a touhu být někde jinde.

Pokud takové jednání zaznamenáte, raději na to hned upozorněte a doptejte se přímo zaměstnance (pozor ale na řešení před ostatními kolegy, mohlo by to být pro dotyčného ponižující). Řeč těla může být zrádná. Možná je vašemu podřízenému jen zima, stydí se nebo ho trápí něco úplně jiného než nedostatečná motivace. Spíše sledujte celkové a dlouhodobější změny v chování.

Ashley Olsen dává oči v sloup
Zdroj

Odchází hned, jak má padla

Když člen týmu pořád sleduje hodinky, odchází přesně s koncem pracovní doby a tráví 30 min na záchodě, vypadá to, že jeho motivace je na bodu mrazu.

Když se k tomu přidají ještě pozdní příchody a časté absence pod záminkou dopravní zácpy, návštěvy lékaře a další, je to minimálně podezřelé. Stejně tak, když zaměstnanec sice fyzicky přítomný je, ale duševně jako by tam nebyl.

V ideálním případě zaměstnanci nemají problém dokončit úkol s vysokou prioritou, i když to znamená zůstat trochu déle. Na oplátku by však měli mít možnost odejít dříve, když není žádný urgentní deadline, aby si přesčas vynahradili.

Zejména v USA také přichází nový fenomén zvaný quiet quitting, což ve zkratce znamená udělat jen to nejnutnější a odejít hned, jak „mám padla.“ S termínem i postupem přišla Generace Z, pro kterou je náročné vlivem technologií oddělovat osobní a pracovní život. Navíc se neztotožňují s výkonovou kulturou starších kolegů, mileniálů.

Ru Paul v dragu říká sashay away
Zdroj

Nepleťte si demotivaci s přepracováním

Když vám zaměstnanec připadá demotivovaný, zastavte se a zamyslete se, zda jeho pocity nepramení z příliš velké pracovní zátěže. Znaky nízké motivace a přepracovanosti jsou totiž hodně podobné. Vhodná reakce je přitom zcela opačná.

Zatímco nemotivovanému zaměstnanci často pomůže, když mu předáte část rozhodovacích pravomocí, pro přepracovaného by to byl jen další úkol, který nestíhá. Naopak potřebuje, abyste mu pomohli definovat priority a delegovat nebo zefektivnit práci v týmu.

Když je pracovní zátěž příliš vysoká, uvidíte, že:

  • Zaměstnanec tráví více času v práci než dřív, přesto nestíhá deadliny nebo chybuje.
  • Je emocionálnější, podrážděnější, je na něm vidět neklid a stres.
  • Nestíhá rodinné záležitosti jako dětské besídky, oslavy narozenin, a to dlouhodobě.
  • Z firmy odchází talentovaní lidé.

Nižší workload získáte třeba tím, že si práci lépe zorganizujete. Přesně to udělal Honza Bartoš.

Honza Bartoš říká, že mu Freelo šetří čas
Díky Freelu ušetří každý člen týmu 30 min denně.

NA ZÁVĚR: rozcestník k tématu motivace zaměstnanců

Téma motivace zaměstnanců je obsáhlé, proto se mu v Byznys Wikipedii věnujeme i v dalších článcích.

Z ještě praktičtějšího soudku si můžete přečíst, co konkrétně motivuje programátory: Průzkum mezi programátory: Na co je nalákat do firmy v roce 2023? Význam peněz roste

Pro TIP

Ve Freelu se ptáme, co posádku (ne)baví a jak se má každé 3 měsíce.

Dotazník spokojenosti zaměstnanců ve Freelu
Anonymní Google dotazník relativně snadno sestavíte i vyhodnotíte

Freelo.cz Byznys Wiki Lidské zdroje / HR Každý druhý zaměstnanec bojuje s motivací: Víme proč a poradíme, jak to zlepšit

Projektové řízení

Lidské zdroje / HR

Týmová spolupráce a komunikace