Freelo Blog Inspirace Takové bylo QC Forum 2019

Takové bylo QC Forum 2019

Support Zákaznická podpora Reporty

Ve dnech 7. a 8. listopadu se na pardubické univerzitě uskutečnila komornější konference QC Forum. Konferenci pořádala firma QC Group, která se mimo jiné věnuje zavádění a školení ISO certifikátů ve firmách. Letošní ročník konference byl už třetí v pořadí a nesl se v duchu Jak efektivně uřídit sebe a své týmy. Měli jsme tu čest poslechnout si různorodé přednášky, které se ale týkaly celkového tématu konference.

Úvodní slovo si vzala Iva Prokopová, ředitelka QC Group. Představila řečníky a uvedla, co nás na konferenci čeká a nemine. Poté jsme na uvítanou dostali skleničku prosecca.

Jak si určit priority – osobní i firemní

První mluvila lékařka Kristýna Mášová, která se však už 6 let věnuje osobnímu i firemnímu koučingu. Dozvěděli jsme se, jak si nastavit a následně revidovat priority.

A proč že bychom si měli nastavit priority?

 • Jeden z důvodů je ten, že stihnout všechno je zkrátka nemožné. Brání nám v tom nedostatek zdrojů – například času, peněz nebo lidí.
 • Priority nám musí dávat smysl. Musíme vědět, čeho chceme dosáhnout, co pro to můžeme udělat a tím se řídit. Spoustu času trávíme nedůležitostmi a na věci, které bychom chtěli skutečně dělat, čas nezbývá.

První krok pro to, abyste od života získali to, co chcete, je rozhodnout se, co to je.

Autor: Ben Stein, americký spisovatel

Jak můžeme podpořit úspěšnost?

 • Musíme být ochotní slevit ze svého perfekcionismu. Nemůžeme všechno perfektně stihnout. Musíme si odpovědět na otázku: Čeho jsem ochotný se vzdát?
 • Pomůže nám, když budeme mít priority na očích.
 • K prioritám bychom se měli vracet, revidovat je a otestovat, jestli se jimi skutečně řídíme.
Kristýna Mášová přednáší o prioritách.

Jak efektivně odbavit návštěvy na recepci

Po pauze na kávu se slova ujal Petr Zajíček, obchodní manažer QC Group, který pomocí malůvek na flipchartu představoval nový projekt jejich společnosti, aplikaci pro evidenci a bezpečnostní školení návštěv do firem, QC Safety. Aplikace usnadňuje práci a šetří čas pracovníkům na recepci. Aplikaci vždy QC Group přizpůsobí na míru dané firmě, jejich prostředí a požadavkům.

Takže co aplikace QC Safety umí?

 • Zaznamená návštěvu, která do firmy zavítá. I s telefonním číslem a SPZ, pokud přijela autem, pro případ nouze. Přidělí evidenční číslo.
 • Provede návštěvu BOZP školením a krátkým testem, poté je návštěvě umožněn vstup do areálu firmy.
 • Komunikuje s návštěvníky i anglicky (případně jiným jazykem) včetně školení, pokud nerozumí česky.
Petr Zajíček představuje aplikaci QC Safety.

Jak se vyhnout slepým uličkám v řízení projektů a úkolů

Po obědě následovala přednáška našeho kapitána Karla Dytrycha. Karel představil Freelo a nastínil nejčastější chyby na projektech. Projektové i procesní řízení ušetří spoustu práce a času a vyhnete se mnohým nedorozuměním.

Pravidla komunikace:

 • Každý je zodpovědný za své úkoly.
 • Každý úkol by měl mít „řešitele“ a termín.
 • Zadávej úkoly přesně a jednoznačně.
 • Nemixuj více úkolů do jednoho.
 • Co není ve Freelu, to neexistuje.

Doporučené knihy z oblasti osobního rozvoje:

Karel o pravidlech v nástroji.

FitOffice

Protože při práci v kanceláři je obzvlášť důležité se hýbat, ukázal nám Ondřej Almaši, fitness trenér, jak na to. Nejprve nás po prosezeném dni rozhýbal pomocí pohybového kvízu. Po takové rozcvičce následovala přednáška, kde nám Ondřej ukázal rizika špatného držení těla a sezení. Dozvěděli jsme se například, že lidská hlava váží okolo 5 kg, ale pokud se hrbíme, sedíme špatně a často koukáme do mobilu směrem dolů, může hlava na krční páteř vyvíjet tlak, jakoby vážila až 19 kg. Po teoretické části jsme se vrhli do praxe a zkusili si pár cviků, které jsou i v kanceláři při krátké pauze snadno realizovatelné.

Be a slave of good habits.

Autor: Dan John, trenér

Ukázka cviku Kobra.

Jak se neutopit v hromadě interní dokumentace a stanovit odpovědnosti

Posledním řečníkem dne se stal Jiří Bláhovec, senior konzultant QC Group, který nás zasvětil do moderního přístupu k tvorbě dokumentace. Ukázal nám, jak rozdělit interní dokumentaci a udržovat ji a inspiroval procesními mapami.

Jak přehledně rozdělit interní dokumentaci?

 • Veďte si seznam dokumentovaných informací.
 • Tvořte procesní mapy týkající se řídících, extérních a všech ostatních firemních procesů.
 • Proces detailněji popište přímo do karty procesu. Tam by měly být uvedeny vstupy, výstupy, zdroje, schéma a další dodatečné informace o daném procesu.
 • Zaznamenávejte procesní směrnice.
Ukázka rozdělení interní dokumentace. Zdroj: Prezentace Jiřího Bláhovce
Ukázka procesní mapy řídících procesů. Zdroj: Prezentace Jiřího Bláhovce
Jiří Bláhovec o interní dokumentaci.

Poslední přednáška končila cvičným požárním alarmem, kdy jsme všichni museli co nejrychleji opustit budovu a shromáždit se na shromaždišti dle instrukcí z bezpečnostního školení. Povedlo se, nikdo neuhořel a odměnou za poctivé dodržování pokynů byla pozvánka na společenský večer do Galerie Café. Kvalitní kávu během celé konference dodávala Nápojová ambulance. Mrkněte ještě na celý fotoreport z prvního dne konference.

Osobně bych chtěla pochválit pestrost akce. Konference rozšířila obzory v různorodých tématech. Byl to příjemně strávený den a doporučuji navštívit příští ročník. 🙂

Freelo.io Blog Inspirace Takové bylo QC Forum 2019

Inspirace

Podcast & Rozhovory

Strojovna

Akademie