Freelo Blog Inspirace Jak vypadá strategické řízení marketingu a proč se bez něj neobejdete?

Jak vypadá strategické řízení marketingu a proč se bez něj neobejdete?

Efektivita Firemní kultura TOP Procesy

Marketing by měl fungovat jako dobře promyšlený postup, ve kterém mají plánování a strategické řízení své nenahraditelné místo. Že vám takové organizované procesy nic neříkají? Nebyli byste první ani poslední, kdo se pokusil dělat marketing takzvaně ad hoc, bez jasně definovaných cílů nebo kroků. Velmi rychle byste ale zjistili, že takový postup nic nepřináší a stojí vás jen spoustu času a peněz. Poučte se z chyb druhých a začněte pečlivým plánováním. Poradíme vám, na co se v rámci marketingové strategie zaměřit a jak postupovat při jejím plnění.

Jak vypadá marketingová strategie

Rychlé teoretické okénko na začátek: Marketingovou strategii můžeme označit jako soubor analýz, nástrojů a kroků, jejichž úkolem je přesně rozebrat stávající situace, odhalit případná slabá místa a následně posunout značku k dosažení definovaných cílů. Těmi může být nejen její zviditelnění mezi potenciálními zákazníky, ale také vylepšení pozic ve výsledcích vyhledávání, rozšíření okruhu odběratelů newsletteru nebo samotné navýšení objednávek.

Tyto cíle je třeba jasně definovat a spolu s nimi si stanovit nejen kroky vedoucí k jejich dosažení, ale také způsoby, jakými se budou tyto kroky vyhodnocovat. V rámci marketingové strategie se mimo jiné:

  • zpracovává analýza klíčových slov,
  • definují se cílové skupiny a persony (popis fiktivní osoby, která zastupuje cílovou skupinu),
  • připravuje se obsahový audit, který pomůže najít vhodné typy obsahu a způsoby jejich následné propagace. Takovým obsahem mohou být popisky kategorií a produktů na webu, e-booky, blogové články, newslettery nebo příspěvky na sociálních sítích.

Branding a jeho role v marketingovém mixu

Branding je základním stavebním kamenem každé marketingové strategie. Tímto pojmem označujeme všechny marketingové metody, které si kladou za cíl budování a posilování značky. Kromě vytvoření jména značky, loga a příběhu sem patří třeba i určení tónu komunikace, definování hodnot a budování vztahů se zákazníky.

Správně nastavený branding posiluje povědomí o značce a odlišuje ji od konkurence. Cílem je, aby se značka a její vystupování staly pro zákazníky dobře rozpoznatelné a srozumitelné. V dnešní době, kdy o konkurenci rozhodně není nouze, to může být právě kvalitní branding, který rozhodne o úspěchu vaší značky. branding

Identifikace hodnot značky

Jednou z dílčích částí brandingu je identifikace firemních hodnot. U té se na chvíli zastavíme, protože se jedná o velmi důležitou, avšak poměrně podceňovanou součást brandingu.

Jako firemní hodnoty označujeme zásady, podle kterých se firma řídí a které určují její další směřování. Díky jasně definovaným hodnotám snáze najdete potenciální klienty nebo i nové kolegy, kteří jsou s vámi na stejné vlně – a také se díky nim ještě víc odlišíte od konkurence. A jak takové firemní hodnoty mohou vypadat?

Obecně platí, že čím originálnější hodnoty vymyslíte, tím lépe. Protože „otevřená, progresivní a proklientská“ je dnes každá druhá firma. Raději se zamyslete nad svými vizemi i cíli a zkuste vymyslet něco nového.

  • Vyrábíte jiným způsobem než vaše konkurence?
  • Záleží vám na původu produktů a zakládáte si na „fair trade“ přístupu?
  • Posouváte svůj obor ekologicky udržitelným směrem?

To všechno mohou být vaše firemní hodnoty. Je ale skutečně klíčové, abyste si hodnoty nejen definovali, ale také se jimi skutečně řídili.

Hodnoty značky

Strategie e-mailového marketingu

Podle posledních průzkumů patří newsletter mezi nejdůležitější komunikační kanály. Zákazníci oslovení prostřednictvím e-mailu utrácejí v e-shopech až o 138 % víc než ostatní. Každý personalizovaný e-mail potom vynáší většině společností přibližně 50 dolarů, tedy asi 1 200 korun. To už jsou poměrně pádné důvody pro zařazení e-mailingu do marketingového mixu, co říkáte?

Příklad personalizovaného e-mailu:

Personalizovaný e-mail

Určitě to ale neznamená, že byste hned měli začít posílat jeden e-mail za druhým. Raději si zpracujte strategii e-mailového marketingu. Ta do jisté míry kopíruje strukturu samotné marketingové strategie, proto se často stává její součástí. I tady je třeba znát svou cílovou skupinu a definovat cíle, kterých chcete pomocí e-mailingu dosáhnout.

Implementace marketingové strategie

Máte zpracovanou marketingovou strategii? Teď už zbývá jen to celé uvést do praxe. V rámci strategie byste měli mít přesně určeno, čím začít a jak postupovat. Pokud jde o samotnou implementaci, obecně vzato máte dvě základní možnosti – můžete se obrátit na externí odborníky, nebo se do toho pustit interně.

Pokud se rozhodnete pro druhou možnost, je třeba zapojit do marketingových aktivit více členů týmu. Nespoléhejte na to, že vše pokryje jeden člověk. Měli byste mít někoho, kdo bude dohlížet na plnění úkolů. Dále budete potřebovat copywritera, který se postará o tvorbu obsahu, a grafika, který bude tvořit vizuální identitu vaší značky. V neposlední řadě je třeba myslet na následnou propagaci obsahu a posouvání značky pomocí SEO nástrojů.

Právě v této fázi vám může skvěle pomoci Freelo. Efektivní komunikace, přehled napříč projekty nebo kanban nástěnka je přesně to, co při implementaci budete potřebovat.

Kanban board ve Freelu
Ukázka kanban nástěnky ve Freelu.

Měření a vyhodnocování výkonnosti značky

Abyste měli přehled o funkčnosti stanovené strategie a jejím postupném uvádění do praxe, neměli byste zapomenout na pravidelné vyhodnocování. Jedině tak zjistíte, jestli se skutečně posouváte směrem k definovaným cílům, a odhalíte i případné nedostatky.

Nejčastěji používaným nástrojem k vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých kanálů a nástrojů jsou nepochybně Google Analytics. Tady najdete návštěvnost stránek, počet objednávek a řadu dalších metrik, které se vám při vyhodnocování budou hodit. Pro podrobnější vyhodnocování dílčích kroků je ovšem třeba pracovat i s analytikami jednotlivých nástrojů, tedy například sociálních sítí nebo e-mailingu. Díky nim zjistíte, jak si vedou konkrétní facebookové příspěvky, kolik lidí otevřelo poslední newsletter a mnoho dalších detailů, které vám pomohou vylepšit vaše další marketingová rozhodnutí a postupy.

Ukázka z Google Analytics
Ukázka z Google Analytics.

Postupujte pomalu, ale jistě

Začít s marketingem vlastní značky nemusí být nic složitého. Nenechte se ale zlákat vidinou rychlého zisku. Raději se zaměřte na stanovení a naplánování jasného postupu, který vás k vytyčeným cílům dovede. V konečném důsledku tak ušetříte spoustu času i peněz a postupně vybudujete silnou značku, kterou její zákazníci znají a rádi se vracejí.

Autorkou článku je Klára Sudová z marketingové agentury Včeliště, kde pomáhají měnit marketing v dlouhodobou konkurenční výhodu. Tvoří obsah, který klienty dostane k zákazníkům, přesvědčí a navíc je dokáže dlouhodobě udržet.

Freelo.io Blog Inspirace Jak vypadá strategické řízení marketingu a proč se bez něj neobejdete?

Inspirace

Podcast & Rozhovory

Strojovna

Akademie