Freelo Blog Inspirace Jak vám při výběru dodavatele pro e‑shop pomůže projektový trojimperativ
freelo-blogpost-vyber-dodavatele-eshopu-trojimperativ

Jak vám při výběru dodavatele pro e‑shop pomůže projektový trojimperativ

Efektivita Produktivita týmu TOP Firemní kultura TOP

Výběr dodavatele e-shopu na míru je zásadní pro budoucí úspěch vašeho podnikání. Chcete získat nabídku s nejlepším poměrem ceny a výkonu? Pokud ano, měli byste vědět, co mít připravené ještě před tím, než začnete oslovovat konkrétní dodavatele. Víte, z čeho se například skládá cenová nabídka? Nechte se na následujících řádcích provést důležitými kroky výběru vhodného dodavatele e-shopu na míru.

Sepište si vlastní požadavky

V momentě, kdy se rozhodnete pustit do online podnikání nebo uvažujete nad změnou poskytovatele e-shopu, měli byste mít jasnou představu o tom, jaké jsou vaše požadavky a co od změny očekáváte. Sepište si svoji představu ohledně funkčnosti, rozpočtu a termínu realizace, což jsou tři nejdůležitější aspekty, které je dobré si vyjasnit hned na začátku.

Nevíte, jak identifikovat tyto klíčové body projektu? Položte si následující otázky: 

 • Jaké zákazníky chci oslovit? (B2C / B2B, obory, pohlaví, věk…)
 • V kolika zemích chci působit nyní a do budoucna?
 • Kolik produktů a produktových kategorií chci nabízet?
 • Jak se chci odlišit od konkurence?
 • Jakou roli bude hrát můj e-shop? Je to můj primární prodejní kanál?
 • Jaké mám cíle prodeje na následující tři až čtyři roky?
 • Jakou formu provozování e-shopu preferuji (pravidelnou službu, jednorázovou investici, splátky)?

Projektove-rizeni-freelo-netdirect

Rozsah projektu

Při sepisování požadavků pravděpodobně dojdete k tomu, že předpovědět celkovou náročnost realizace tvorby e-shopu na míru je velmi obtížné. Proto je dobré sestavit pro dodavatele tzv. MVP, tedy nejmenší možné funkční řešení projektu. Neboli takové řešení, které zajistí nezbytně nutné funkce pro splnění vašich cílů. Je dobré vzít v potaz nejen vlastní potřeby, ale i očekávání zákazníků:

 • Jaká očekávání mají moji zákazníci od e-shopu?
 • Chtějí zákazníci jen rychle nakoupit, nebo očekávají další služby?
 • Podle jakých kritérií a klíčových slov vyhledávají zákazníci zboží?
 • Jaké funkce e-shopu nabízí konkurence?
 • Jakými funkcemi chci zákazníka nalákat a získat jeho věrnost?
 • Které funkce už mám vyřešené v informačním systému a chci je využít?
 • Jakou formu analýzy funkcí preferuji (detailní analýza versus agilní přístup)?

Rozpočet

Co se týče rozpočtu, určete částku, kterou jste ochotni do e-shopu investovat. Udání konkrétnější představy o ceně vyřadí nabídky, které by byly úplně mimo váš budget. Zároveň se tím otevírá možnost dodavatelům navrhnout funkčnost aplikace s ohledem na váš rozpočet.

Časový rámec

Definujte očekávaný termín, do kterého byste chtěli mít nový e-shop v provozu. Velmi však bude ve výsledku záležet na vašem zadání, tedy plánovaném rozsahu projektu.

K efektivnímu plánování vám pomůže projektový trojimperativ

Je dobré si uvědomit, že výše zapsané požadavky (rozsah/kvalita, cena a časový rámec) tvoří základní body projektového trojimperativu. Jedná se o grafický model (trojúhelník) znázorňující nejdůležitější parametry každého projektu. Jakmile pohnete s jedním parametrem, další z nich se také posunou. Pojďme si to ukázat na konkrétním příkladu.

Příklad: Sháníte kvalitního dodavatele e-shopu na míru

Situace č. 1: Potřebujete najmout dodavatele co nejdříve 

Řešení: Buď do hledání zapojíte více lidí (více peněz), nebo slevíte ze svých nároků a najdete méně zkušeného dodavatele (nižší kvalita).

Situace č. 2: Chcete, aby dodavatel implementoval co nejvíce funkcí 

Řešení: Buď dodavateli prodloužíte lhůtu (více času), nebo si připlatíte, aby zapojil do hry více vývojářů (více peněz).

Situace č. 3: Máte omezený rozpočet

Řešení: Buď prodloužíte deadline na tvorbu e-shopu (více času), nebo najdete méně zkušeného dodavatele (nižší kvalita).

Projektový trojúhelník dobře vystihuje projektové dilema.
Projektový trojúhelník dobře vystihuje projektové dilema.

Vyhodnoťte priority a udělejte kompromisy

Teď už víte, že za úspěšným dokončením projektu či úkolu často stojí kompromisy. Vy máte důležitý úkol: Udělat si seznam priorit a rozmyslet si, co má pro vaši firmu nejvyšší důležitost. Společně s tím také zvažte rizika, která vám jednotlivá rozhodnutí přinesou, a načrtněte pomyslné scénáře, kudy by se situace mohla ubírat.

Příklad:

 • Co se stane, když přesáhnete budget? Vyplatí se vám to / Jaká je návratnost takové investice?
 • Co se stane, když dodavatele nenajdete do stanoveného termínu? Jaké to bude mít důsledky?
 • Co se stane, když zvolíte méně zkušeného dodavatele? Jakým způsobem to může ovlivnit tvorbu e-shopu a průběh spolupráce?

Znalost těchto parametrů a používání projektového trojimperativu v praxi vám jednoznačně ušetří čas, peníze i nervy.

Jak si vybrat správného dodavatele e-shopu na míru

V Česku máte na výběr ze stovek dodavatelů e-shopů na míru, možnosti jsou tedy opravdu široké. Ale jak vybrat toho nejlepšího?

Pokud už máte hrubou představu o rozsahu a očekávání, oslovte 5 až 7 potenciálních dodavatelů v rámci širšího výběru. Nejvíce vám napoví reference a v jakých oborech a velikostech zákazníků se pohybují. Zkuste i jejich zákazníky oslovit s dotazem, jak jsou spokojeni.

Po zevrubném prostudováním možností vyselektujte do užšího výběru cca 3 nejzajímavější dodavatele, domluvte si s nimi obchodní jednání, odprezentujte své požadavky a nechte si od nich vytvořit nabídky.

Zaměřte se na jejich:

 • portfolio klientů,
 • reference a zákaznické recenze,
 • historii, stabilitu a důvěryhodnost,
 • používané technologie,
 • profesionalitu a odbornost členů vývojového a realizačního týmu,
 • dobu implementace a schopnost dodržet termíny,
 • kvalitu napojení na ERP / IS systémy,
 • rozsah nabízených služeb – v poslední době je čím dál větší zájem o další doplňkové služby, například o online marketing. ⁠

Zajímejte se také o servisní smlouvu a fungování hostingu, aby byla aplikace dostupná i v případě, že se něco stane. Potřebujete partnera na druhé straně, který při vás bude stát i v případě problémů.

Dodavatel by měl dbát na bezpečnost systému, kvalitu kódu či rychlost aplikace.

Cena samozřejmě hraje v rozhodovacím procesu velkou roli, skrývá se za ní však spousta věcí, které si většina klientů neuvědomuje. O co se jedná?

Nejlevnější nabídka se může pěkně prodražit

Srovnání cenových nabídek e-commerce řešení na míru je nesmírně obtížné a často jde o srovnání jablek a hrušek. Nezajímejte se tedy jen o cenu výstupu, ale i o to, co za výslednou cenou stojí. Pokud jedna nabídka vychází na 800 000 Kč a druhá na 2 000 000 Kč, tak to ještě neznamená, že levnější nabídka je výhodnější. Je potřeba detailně rozklíčovat, co přesně je součástí. Je to jako s koupí auta. Auto značky Dacia vám pomůže dostat se z bodu A do místa B stejně jako BMW. Rozdíl však spočívá ve vybavení, komfortu a celkovém zážitku z jízdy. Ale obě nabídky jsou správné, protože se dostanete, kam potřebujete.

Například funkce vyhledávání na e-shopu může vypadat stokrát jinak. Dovede buď naplnit elementární potřebu hledání dle názvu produktu, nebo nabídne sofistikovanější funkcionalitu, která řeší například i fonetiku a překlepy. Rozhodně byste se neměli soustředit jen na cenu e-shopového řešení, ale spíše na jeho budoucí funkcionality a návratnost vložených investic.

Vytvořte si srovnávací tabulku

Benchmarking konkurenčních nabídek bývá často kámen úrazu. Definujte si proto důležitá kritéria (například cenu, termín, reference a další, která jsme zmiňovali výše), která by měla zohledňovat vaše byznysové cíle, a vytvořte srovnávací tabulku. Minimalizujete tím riziko, že si vyberete špatně.

Vzor hodnoticí tabulky

Kritérium Očekávání  Bodové skóre
Náklady za implementaci při splnění požadavků nejvýhodnější cena 30
Provozní náklady nejvýhodnější cena 15
Relevantní reference v podobném oboru alespoň 3 15
Udržitelnost technického řešení alespoň 5 let 10
Hodnocení dodavatele – inovace, potenciál růstu, finanční stabilita či složení týmu nejvyšší hodnocení 10
Lidský přístup – první dojmy nejlepší dojem 10
Další služby – např. branding, online marketing či tvorba designu nejvyšší přidaná hodnota pro řešení 10

? CHECKLIST: Jak se připravit na výběrové řízení dodavatele e-shopu krok po kroku ?

Jak nenaletět při výběru dodavatele e-shopu

Vyhodnotit nabídku je velmi složité, navíc ve firmách často chybí technicky zdatní jedinci, kteří by rozuměli technologické vyspělosti zdrojového kódu. Nicméně je to velmi důležitý aspekt při rozhodování. Čím je zdrojový kód novější, tím širší možnosti z pohledu vývoje kódu developer má. Význam kvality a „zdraví“ zdrojového kódu je pro vývoj webové aplikace naprosto zásadní. Nejen pro prvotní vývoj, ale především pro další rozvoj produktu s ohledem na specifické požadavky zákazníků (rozšiřitelnost) a dlouhodobé udržení funkčního produktu, jehož údržba je ekonomicky výhodná a relativně snadná (udržitelnost). Toto jsou dva faktory, které mají zcela zásadní vliv na budoucnost celého produktu.

Projektove-rizeni-freelo-netdirect

Platforma, na které váš e-shop poběží, by měla být moderní a měla by vám umožnit růst.

Nadto byste si měli udělat obrázek o dodavatelské firmě –⁠ zjistit reference, ověřit stabilitu společnosti a zvážit odbornost a kompetentnost specialistů. Zvládne e-commerce dodavatel rozsah práce, který mu plánujete zadat? Nebo naopak, není firma příliš velká na váš malý projekt? Malých firem s cca pěti zaměstnanci je na našem trhu spousta. Výhodou malých vývojářských firem je jednoznačně nižší cena e-commerce řešení, avšak s obrovskými riziky spojenými s nezastupitelností a pomalým servisem. Zkušená společnost, která má za sebou velké množství projektů, drží obrovské know-how, které přijde vhod. To může hrát v celkovém součtu plusů a mínusů obrovskou roli.

V neposlední řadě byste si měli řádně prostudovat smluvní podmínky (pozor na skryté poplatky!) a dostupné informace na webových stránkách.

Dvakrát měř, jednou řež, to platí i při výběru e-commerce partnera

Výběr vhodného dodavatele e-shopu na míru je složitý. Snažte se zvolit spolehlivého e-commerce partnera s historií a zkušenostmi, který nabízí moderní technologické řešenímožnost růstu pod jednou střechou.

logo-netdirect Postupem vás provedla společnost NetDirect, která v posledních dvaceti letech stála u vzniku a transformace tisíců e-shopů, jimž pomohla odbourat bariéry vstupu do odvětví při zavádění online prodeje a akcelerovala jejich růst.

Freelo.io Blog Inspirace Jak vám při výběru dodavatele pro e‑shop pomůže projektový trojimperativ

Inspirace

Podcast & Rozhovory

Strojovna

Akademie

icon-kormidlo5

14denní testovací plavba zdarma

Potřebujete poradit? Domluvte si s námi bezplatnou online konzultaci.