Freelo Blog Inspirace 5 argumentů pro práci z domu: očima psycholožky
Houpaci sit na ostrove

5 argumentů pro práci z domu: očima psycholožky

Efektivita Produktivita týmu TOP Home office Práce na dálku Home office & Práce na dálku Hluboká práce Procesy Firemní benefity

Češi už nevnímají práci z domu jako benefit, ale jako standard. Posun k podobnému postoji jako na západě nastal díky pandemii, kdy si home office vyzkoušela většina pracujících. Zaměstnanci oceňují flexibilitu a volnost – ti, kteří mají povolený home office (HO) jsou v práci až o 20 procentních bodů spokojenější, což se pozitivně promítá do jejich motivace a angažovanosti.

Stále váháte, zda práci z domu zaměstnancům povolit (nebo si o ni zaměstnavateli říct)?

? Mrkněte na argumenty, proč má HO ve většině případů pozitivní dopad na psychické zdraví a v konečném důsledku i na efektivitu práce.

Home office dělá spokojenější a angažovanější zaměstnance

Většině zaměstnanců vyhovuje hybridní pracovní docházka, jak se kombinaci práce z domu a z kanceláře říká.

 • Pracovat na dálku každý den by chtělo jen 12 % dotázaných. Většina z nich jsou ženy ve středním věku, kterým vadí dojíždění. Ušetřený čas a peníze by věnovaly péči o rodinu, sportu a svým koníčkům.
 • Vůbec nechtějí z domu pracovat pouze 4 % zaměstnanců. Jako důvod uvádějí, že doma nemají potřebné vybavení a zázemí. A také to, že by jim chyběl kontakt s týmem v kanceláři.
 • V době covidu nutný přesun do domácí kanceláře hůře nesli starší pracovníci, protože nebyli s technologiemi tolik sžití, avšak v popandemických průzkumech preferencí ohledně home officů nehraje věk respondentů zásadní roli.

V Česku nabízí alespoň částečný home office třetina firem, nejčastěji na 2–3 dny v týdnu. Pro srovnání v USA má možnost pracovat z domu alespoň někdy 58 % zaměstnanců, čehož využívá 87 % z nich. Američané pracují z domu obdobně jako si přejí Češi – v průměru 3 dny v týdnu.

Home office na 2–3 dny v týdnu zlepšuje efektivitu o 20 %. S dalšími dny už efektivita neroste (ale ani nutně neklesá).

Dobří pracovníci jsou doma efektivní stejně nebo více než v kanceláři

Forbes zveřejnil výsledky tří studií o produktivitě při práci z domu. Všechny se shodují, že práce z domu je stejně, nebo dokonce více efektivní než práce v kanceláři. Chování doma a v kanceláři se výrazně neliší. Kdo je „dříčem“ v práci, pravděpodobně jím bude i doma. Obdobně pracovník, který si dával delší pauzy na pracovišti, v tom bude nejspíše pokračovat i doma.

?Víte, že...

Ani v kanceláři lidé nepracují každou minutu89 % zaměstnanců „promarní“ minimálně 30 minut denně.

Kritici práce z domu si stěžují, že zaměstnanci doma vysávají nebo perou. Z psychologického hlediska to však není špatně. Pro vyšší produktivitu může být přínosné mezi soustředěné bloky práce (1,5-2 hodiny) zařadit krátké pauzy (15-30 minut), díky kterým se pak lze lépe soustředit na další práci. Proč by v těch pár minutách nemohl zaměstnanec pustit pračku?

Home office vyžaduje vyšší míru sebepoznání

U práce z domu pomáhá, když člověk dobře zná sebe, svoje potřeby, možnosti a pracovní návyky.

Někdo potřebuje k efektivně zvládnuté práci stabilní místo v kanceláři, velký stůl a dva monitory. Někdo naopak udělá zadanou věc lépe a kreativněji v parku s notebookem na koleni. Stejně tak někdo potřebuje větší osobní kontakt s kolegy v kanceláři, někomu může víc vyhovovat pracovat sám v klidu domova. Oboje je v pořádku.

Podle sebe soudím tebe

Pokud sami k práci potřebujete osobní zpětnou vazbu nebo vědět, co kdo dělal o víkendu, je těžké si představit, že někomu vyhovuje být celý týden bez osobního kontaktu s kolegy. Někoho třeba nevyprané prádlo a pohodlná postel doma od práce rozptylují, někomu je to srdečně jedno.

Každý je jiný a je přínosné dát zaměstnancům důvěru, že si vyberou místo, kde se jim pracuje nejlépe. Neznamená to však neomezenou svobodu – když něco nefunguje, dává smysl nastavit také hranice.

Home office je příjemnější: proč, kdy a komu

Práce je součást života, ne život. Proto by se práce měla životu aspoň trochu přizpůsobit.

Cesta z rutiny ke kreativitě

Rutina sice uklidňuje, ale ubíjí, když je jí moc. Pracuji s klienty, kteří se potýkají se syndromem vyhoření. Příčinou přitom často není příliš velké množství práce, ale to, že je práce příliš rutinní, monotónní a stereotypní. Právě práce z domu nebo jakéhokoliv zajímavého místa tuto rutinu příjemně narušuje.

Tip Hedepy

Na jaře 2023 jsme s týmem vyrazili do Chorvatska. Přes den jsme pracovali, přes poledne nebo večer se koupali a užívali si hezké počasí. Po dlouhé zimě to bylo velmi příjemné osvěžení.“

Stejný nápad měli ve Freelu na podzim roku 2021. Tehdy s sebou vzali i drahé polovičky a děti. A sepsali report z celého Hackathonu.

Přizpůsobení individuálním potřebám

V životě nastávají situace, kdy by při nutnosti docházení do kanceláře musel člověk jít na nemocenskou, nebo práci změnit. Ale díky home office může práci dál efektivně vykonávat.  V psychologické praxi se setkávám především s klienty zotavujícími se z úzkostí nebo poruchy příjmu potravy, kterým práce z domova velmi prospívá.

Negativům home office lze předcházet: Jak na to?

Home office samozřejmě má jako všechny fenomény pozitiva, ale i negativa, která rozhodně nechci zastírat. Vybrala jsem nejčastější problémy a přidávám pár tipů, jak jim předcházet.

Eliminujte osamělost, nedostatek interakce a menší sounáležitost v týmu

Práce na dálku nutně neznamená, že člověk sedí celé dny sám doma (nemluvím o pandemii). Každý člověk by měl znát sám sebe (jak píšu ve 2. bodě) a, co mu chybí v práci, částečně kompenzovat ve volném čase. Kromě toho mohou zaměstnavatelé komunikaci a interakci podpořit například následovně.

 • Tvořte záminky pro setkání v kanceláři

Domluvte se, že se jednou za čas sejdete všichni v kanceláři. Ať už kvůli nějakému meetingu, který lépe funguje naživo (např. brainstormingy, hodnotící pohovory apod.) nebo kvůli příjemné neformálnější aktivitě jako společná snídaně nebo grilovačka.

Pracovní kalendář
Feedback je lepší dávat osobně, proto ho všichni v týmu mají v kalendáři jako fyzické setkání. Zdroj: Freelo archiv.
 • Komunikujte online i v osobní rovině

Povídání v kuchyňce nahraďte třeba vláknem ve Slacku. Sdílejte tipy, domlouvejte si obědy, společné výklusy do parku a další věci, které byste s kolegy běžně řešili.

Neformální komunikace v práci online
Neformální konverzace funguje i online. Zdroj: Freelo archiv.

Tip Hedepy

Nedávno jsem měla virtuální kávu s kolegyní ze Slovinska. Tento koncept neformálních půlhodinových setkání s kolegy v naší organizaci vznikl jako podpora v boji se samotou na home office. Abychom si byli blíž i s kolegy, kteří pracují v jiném městě, nebo dokonce zemi. Tato virtuální káva byla natolik zajímavé, lidské a příjemné setkání, i když online, že jsem si za celou dobu ani nevzpomněla, že bych měla pít svou reálnou kávu, kterou jsem si tematicky připravila.“

Zatočte s nejistotou

Některé firmy nemají jasně nastavený proces, který určuje, kdo má na čem kdy pracovat. Tím pádem si lidé na home office nejsou jistí, co mají dělat, a jejich šéfové pochybují, zda něco opravdu dělají. Tohle vyřeší nástroj na týmovou komunikaci.

Tip Freela

Každý týden máme sprint (součást agilního řízení vývoje zvaného anglicky “scrum”), ve kterém má každý člen týmu určené úkoly včetně priorit. Veškerá komunikace o úkolech probíhá ve Freelu. Takže je na první pohled jasné, kdo na čem pracuje a v jakém stavu se úkol nachází.

Sprint Freelo
Takto vypadá každotýdenní sprint ve Freelu. Nezáleží, zda jsou členové týmu v kanceláři, nebo na dálku. Své úkoly mají jasně dané. Zdroj: Freelo archiv.

Oddělte pracovní a soukromý čas

Prolínání pracovního a soukromého času je jedna z často vzpomínaných nevýhod práce z domova. Není divu, když rozdíl mezi prací a volným časem často tvoří jediné překliknutí z e-mailu na Netflix. Pokud pracujete z domu dlouhodobě, vytvořte si rituály, které vám pomohou tento rozdíl prohloubit. Například se po práci převlékejte, cvičte, meditujte nebo choďte ven.

Vyhněte se Zoom fatigue

Další nevýhodou práce na dálku je fenomén nazývaný „Zoom Fatigue“ volně přeloženo jako únava z videohovorů. Tyto videokonference jsou náročné, jelikož značně omezují neverbální komunikaci. Tu si člověk musí domýšlet, což mu ubírá z mentální kapacity.

 • Člověk si je vědom kamery, sleduje se v ní, a proto se více soustředí na to, jak se tváří a chová než naživo. To mu zbytečně ubírá energii.
 • Během online hovorů mají oči omezenou možnost cíle pohledu oproti běžnému setkání. V zasedací místnosti nijak nevadí, když očima občas sklouzne na kolegy nebo se podívá z okna. Během videokonference to ale vypadá divně.
 • Když se setkají oči účastníků v místnosti, má to nějaký společenský význam, kterému všichni rozumí. Ve videokonferenci však není jasné, kam a na koho se člověk dívá, což opět bere mentální energii.
 • K únavě přispívá i nedostatek přirozeného pohybu, který oproti reálnému setkávání zcela mizí.

Řešením je nastavit si pravidla plánování meetingů. Ujistěte se, že je skutečně potřeba meeting a nestačí to kolegovi napsat nebo nahrát obrazovku (přímo ve Freelu nebo přes Loom), případně zda to nepočká na setkání tváří v tvář. Zvěte tam jen lidi, kteří jsou tam skutečně potřeba.

Tip Freela

Zhruba jednou za měsíc vydává kapitán Karel tzv. Palubní deník, kde říká, co je ve firmě nového, co se podařilo, kam směřujeme a další informace, které by měl každý ve firmě dostat. Díky tomu, že je to předtočené video, si ho každý pustí, kdy chce, a teoreticky u něj může třeba žehlit nebo obědvat.

Nižší výkon není prokázaný

Jako negativum práce z domu se často uvádí nižší výkon zaměstnanců. Ve výjimečném stavu v době pandemie, kdy na práci z domu řada lidí neměla podmínky, to tak mohlo být. V běžném fungování se však nižší výkon neprokázal, jak jsem rozebrala v bodě 2.

Hlavně svoboda: Monitorování na HO má negativní dopad na psychiku i na výkon

„Práce není místo. Práce je a bude vždy činnost.“

–  Martin Rosulek, zakladatel portálu DigitalniNomadstvi.cz

Protože práce je činnost, závisí vždy na daném člověku, jak ji bude dělat, nikoliv na místě, odkud ji vykonává. Manažeři přiznávají, že když pandemie zavelela pracovat z domu, instinktivně chtěli lidi kontrolovat. Jenže to – stejně jako každá forma mikromanagementu – narušovalo důvěru a přinášelo více škody než užitku.

V případě práce z domu je negativní dopad na psychiku ještě intenzivnější, protože tím zaměstnavatel bez pozvání vstupuje lidem do jejich domovů, do jejich bezpečného prostoru. Jedna studie dokonce zjistila, že kvůli tomu, že je zaměstnavatel monitoruje, pociťuje 56 % zaměstnanců stres a úzkost.

Pokud zaměstnanec nepracuje svědomitě, projeví se to tak jako tak na jeho výsledcích, což pak můžete řešit individuálně.

Pracovní výkaz
Přehnané monitorování, co zrovna zaměstnanec dělá a zda zrovna hýbe myší, není žádoucí. Ale mít hrubý přehled o činnosti týmu šéf potřebuje. Proto ho uvidí ve Freelu v Business panelu. Zdroj: Freelo archiv.

Shrnutí

 • Zaměstnanci chtějí home office, aby byli spokojení.
 • Spokojení zaměstnanci jsou motivovanější a angažovanější.
 • Negativům práce z domu (osamělost, nejistota, nedostatečná interakce v týmu, stírání rozdílů mezi pracovním a volným časem) se dá předcházet.
 • Přílišné monitorování práce z domu nepřináší nic dobrého. Mít přehled je v pořádku.
 • Největší výhody přináší home office na 2–3 dny v týdnu.

Pavla Zelenakova Autorem článku je Mgr. Pavla Zelenáková,

psycholožka a koučka, která se zabývá psychologickým poradenstvím.
Působí jako Community Manager v Hedepy.cz. Tedy pečuje o komunitu certifikovaných terapeutů z celé ČR, kteří vedou terapie online.

Freelo.io Blog Inspirace 5 argumentů pro práci z domu: očima psycholožky

Inspirace

Podcast & Rozhovory

Strojovna

Akademie

icon-kormidlo5

14denní testovací plavba zdarma

Potřebujete poradit? Domluvte si s námi bezplatnou online konzultaci.