Freelo Blog Akademie Freelo TIP: #10 Výkazy práce bez excelu

Freelo TIP: #10 Výkazy práce bez excelu

Specialisté na excel a tabulkoví mágové teď zcela jistě zapláčou, protože hlídat čas strávený na jednotlivými úkoly, nebo náklady, které s nimi byly spojené, můžeš přímo ve Freelu.  Slouží k tomu Výkazy práce.

Jak zadat odpracovaný čas nebo náklady?

  • Klikni na ikonku hodin vlevo od názvu Úkolu.
  • Vyplň si čas, který jsi na úkolu strávil, případně i svou hodinovou sazbu, pokud chceš vykazovat částku k fakturaci.
    Můžeš ale vyplnit pouze částku, jako vynaložený náklad na splnění daného Úkolu.
  • Doplň vlastní Poznámku k vykázanému času/částce.

freelo-vykazovani

Takto doplněné částky se automaticky odečítají z celkového rozpočtu Projektu (pokud jsi jej nastavil). Stejným způsobem mohou vykazovat  čas/náklady i tví kolegové a spolupracovníci na Projektu.

Freelo — utraceno z rozpočtu

A teď už jen vykaž svou práci a fakturuj

Veškerý vykázaný čas a s ním spojené náklady sleduj v detailu Projektu pod odkazem Výkazy. Pokud jsi Vlastníkem projektu, uvidíš zde i výkazy všech osob, kteří se na projektu podílejí.  Jako Přizvaný uživatel můžeš sledovat pouze své vlastní výkazy.

Freelo — výkazy, výpis

  • Filtruj je podle data
  • Stáhni jako .csv a přilož k faktuře
  • Pošli k fakturaci do aplikace Fakturoid

Vyzkoušej to přímo ve Freelu

Freelo.io Blog Akademie Freelo TIP: #10 Výkazy práce bez excelu

Inspirace

Podcast & Rozhovory

Strojovna

Akademie