zpátky na web
← zpátky na seznam

Umožnit zadávat jeden úkol na více míst (to-do listů nebo projektů). Diskuze a detail úkolu by byl jen jeden.

Úkoly