zpátky na web
← zpátky na seznam

Proměnné v názvu úkolu, například při opakovaných úkolech - možnost dosadit proměnnou měsíce a roku {mm}/{rrrr}

Funkce